Adres

Het Zijper Museum is gevestigd in het zogenoemde Oostpaviljoen, het gebouw aan de oostzijde van het voormalige gemeentehuis van de Gemeente Zijpe in Schagerbrug.
Adres: Schagerweg 97D, 1751CB Schagerbrug.

Op het plattegrondje hieronder wordt de toegang tot het Oostpaviljoen vanaf de Schagerweg aangegeven met een dikke rode pijl: aan het eind daarvan bevindt zich de ingang met daarbij ook een deurbel.

Weliswaar is er sinds kort op een kleine 20 meter links van de dienstingang ook een  bezoekersingang, maar deze is momenteel (tijdens de huidige inrichtingswerkzaamheden) meestal afgesloten. Bovendien ontbreekt daar een deurbel.  

De letters P markeren plaatsen waar geparkeerd kan worden. Vooralsnog is er ook nog parkeergelegenheid op de oude locatie van het Zijper Museum.

Toegang_OP

De locatie is aangegeven op Google Maps en is te vinden in het rechter deel van de startpagina onder “Waar vindt u ons”.

Via internet is het museum te vinden op: Homepage Zijper Museum.

Voor e-mails aan het museum is een invulformulier beschikbaar onder het menu: Contact