Vrijwilligersmiddag

SONY DSCDoor alle besognes rond de huisvesting was het er in 2013 niet van gekomen, maar nu – op 28 februari – was-ie terug van weggeweest: de vrijwilligersbijeenkomst. Een vrijdagmiddag- vullend programma, dat begon met een bezoek aan het Marinemuseum in Den Helder.

Lees verder

Geplaatst in Vrijwilligers | Één reactie

Weer onderzoek herontwikkeling locatie gemeentehuis Zijpe

Schagen FM brengt op de website het nieuws dat het college van B&W van de gemeente Schagen een gedegen onderzoek wil laten uitvoeren naar herontwikkeling van de locatie gemeentehuis Schagerbrug. Gemeld wordt dat ook het Zijper Museum betrokken wordt bij het onderzoek en dat de gemeenteraad binnenkort gevraagd zal worden of het museum in Schagerbrug moet blijven of moet verhuizen naar een andere plek binnen de gemeente.

Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | 2 Reacties

Terugblik 2013: wetenswaardigheden rond vrijwilligers

Bij de afsluiting van het jaar is het goed om even stil te staan bij de komst of bij het afscheid van medewerkers en bij andere wetenswaardigheden rond onze vrijwilligers. In januari zijn Gert Marees, (echtgenoot van Marjan), Sjaan & Meindert Marees en Jantina van Winsum toegetreden als vrijwilliger. Zij hebben het afgelopen jaar al diverse keren diensten gedraaid als toezichthouder. In augustus is Bert Siezen als nieuwe medewerker aan de slag gegaan.
Lees verder

Geplaatst in Vrijwilligers | Reacties uitgeschakeld voor Terugblik 2013: wetenswaardigheden rond vrijwilligers

Zijper Museum moet weg, kan blijven, moet ..

“De wegen van het College zijn ondoorgrondelijk”, zo kan rustig worden gesteld. Op 18 december valt bij het Zijper Museum een brief op de mat waarin staat dat het College het voorstel voor de verplaatsing van het museum richting Ott wil aanhouden. Dit, omdat er vanuit de gemeenschap van Schagerbrug initiatieven/plannen komen voor de herontwikkeling van het perceel Schagerweg 97 inclusief de huisvesting van het museum. Volgens het schrijven gaat het hierbij om nieuwe plannen die bij de voorbereiding van het voorstel niet bekend waren.

Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Museum moet weg, kan blijven, moet ..

Cursus "Gegevensbeheer met ZCBS"

Op 16 december werd door Gerard van Nes een cursus “Gegevensbeheer met ZCBS” gegeven waaraan werd deelgenomen door onze medewerkers Rinie van Nes, Bert Siezen, Marjan Marees, Marga Mars, Hester Manneveld en Gonno Leendertse. Arnold Romeijders woonde namens de Werkgroep Historisch Onderzoek van de Historische Vereniging “De Zijpe” de cursus bij.
Lees verder

Geplaatst in Vrijwilligers | Reacties uitgeschakeld voor Cursus "Gegevensbeheer met ZCBS"

Inloopmiddag Voorouderonderzoek

Op 17 november was er wederom een inloopmiddag voor geïnteresseerden in voorouderonderzoek. Theo Appel en Arnold Romeijnders waren aanwezig om vragen op dit gebied te beantwoorden of om bezoekers direct te helpen bij de zoektocht naar hun voorouders. Naast bekende internetbronnen als ‘Wie Was Wie ‘ is in het museum ook de database van Zijper families voor dit doel beschikbaar.
Lees verder

Geplaatst in Genealogie | Reacties uitgeschakeld voor Inloopmiddag Voorouderonderzoek

Schagerweg 97: carousel draait verder, terug bij af

Op 13 november zegt wethouder Bouwes in de vergadering van de commissie Bestuur alle initiatieven te verwelkomen met betrekking tot de bestemming van perceel 97 in Schagerbrug. In het voorstel van het College aan de raad moet het Zijper Museum uitzien naar een andere locatie. Voor de in de vergadering aanwezige raadsleden blijken evenwel ook plannen voor Schagerweg 97 acceptabel waarin het Zijper Museum daar onderdak vindt. Jaap Zeeman geeft als inspreker aan dat hij zijn molenlocatie in ’t Zandt als een uitstekende plek voor het museum beschouwt en dat een ontwerp en een exploitatieplan al klaar liggen.
Het CDA en de Seniorenpartij zien – kennelijk nog altijd – veel in dit plan.
Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Schagerweg 97: carousel draait verder, terug bij af

Op weg naar een Historisch Informatie Punt?

Behalve dat het Zijper Museum de traditionele museale functies verzorgt fungeert het al jaren als informatiecentrum voor de historie van de Zijpe. Onder de bezoekers aan het museum zijn er vele die de in het museum beschikbare historische of genealogische bronnen komen doorzoeken. Via info@zijpermuseum.nl ontvangt het museum daarnaast veelvuldig vragen over de geschiedenis van de Zijpe of vragen die te maken hebben met voorouderonderzoek. Om te bekijken of de rol als informatiecentrum voor de Zijpe wat meer expliciet kan worden uitgedragen heeft een delegatie van het bestuur op 11 november een gesprek gehad met Mannes Westra (directeur) en Annelies Koelewijn van de Kopgroep Bibliotheken. Aan dit gesprek was een eerste verkennend gesprek op 1 juli 2013 voorafgegaan.
Het gespreksonderwerp was in beide gevallen de wens van het museum om één van de officiële Historische Informatie Punten (HIP) te worden. Een Historisch Informatie Punt is een structurele samenwerking tussen openbare bibliotheken en lokale erfgoedinstellingen. In de opzet tot nu toe wordt in een bibliotheek een plek ingericht waar bezoekers historische informatie vinden over de nabije omgeving. Dat kan gaan om boeken en andere publicaties over lokale en regionale geschiedenis, maar ook om gedigitaliseerde archiefbronnen en fotocollecties, kleine tentoonstellingen en filmpresentaties.

Lees verder

Geplaatst in Informatiepunt | Reacties uitgeschakeld voor Op weg naar een Historisch Informatie Punt?

Cursus "Conserveren en Restaureren van Papier"

Op 7 november hebben de papierrestauratoren Thea Vorstman en Floor Meijboom een cursus gegeven aan een aantal van onze vrijwilligers, te weten Atie Nierop, Rinie van Nes, Marjan Marees, Marga Mars, Geert van Dijk en Bert Siezen. Tevens was Marijke van der Jagt van museum Vreeburg uit Schagen aanwezig. Anke van Loo woonde de cursus bij ‘als waarnemer’; het huidige bericht is gebaseerd op haar verslag.
Directe aanleiding voor deze cursus was het bezoek dat Thea en Floor in september gebracht hebben aan onze depots. Daarbij bleek dat veel objecten niet in goede staat verkeerden. Duidelijk werd ook dat de schade aan deze objecten in de loop van de tijd alleen maar zou toenemen.
Lees verder

Geplaatst in Collectie, Vrijwilligers | Reacties uitgeschakeld voor Cursus "Conserveren en Restaureren van Papier"

Einde plan van Vuure, museum naar andere locatie

Museum moet (en is al) weg

Op 8 oktober hoort het ZM-bestuur van de gemeente dat het DPO is afgesloten en dat een advies hierover, met name betrekking hebbend op het voormalig gemeentehuis van Zijpe in de collegevergadering van 15 oktober aan de orde komt. Daarna zal het behandeld worden in de bestuurscommissie- en in de raadsvergadering van november. Op 16 oktober meldt de Schager Courant dat het DPO heeft geleid tot een negatief advies over de plannen voor de supermarkt. Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Einde plan van Vuure, museum naar andere locatie

Inventarisatie van nieuwe Niestadt-schenking

Hans en Klaas broederlijk aan het inventariseren

Hans en Klaas broederlijk aan het inventariseren

De afgelopen dinsdagmiddagen zijn Hans Ratelband, Klaas Ratelband en René Brans, medewerkers Fotocollectie bezig geweest met een eerste verkenning van het recent door het echtpaar Ketele-Niestadt geschonken fotomateriaal. In eerste instantie worden met behulp van een lichtbak, een filmlamp en een loep de glasnegatieven bekeken, om ze te kunnen onderverdelen in groepen als niet-bruikbaar, nieuw, duplicaat e.d. De groep duplicaten bevat negatieven die al in de Niestadt-Collectie voorkomen. Een eerste conclusie is dat er in het materiaal erg veel duplicaten voorkomen. Sommige negatieven hebben ook een nummer dat in de bestaande Niestadt-Collectie voorkomt. Kan dat toeval zijn?
Lees verder

Geplaatst in Niestadt-Collectie | Reacties uitgeschakeld voor Inventarisatie van nieuwe Niestadt-schenking

De minuut van Harry

De opening van de expositie ‘Atlas der Neederlanden’, waar twee ‘Schatjes van Zolder’ van het Zijper Museum zijn te bezichtigen (zie een eerder bericht),  was aanleiding voor een gesprek met de journalist Harry de Jong van het Noord-Hollands Dagblad. Het artikel dat hij daarover schreef is elders te vinden in deze blog. Nog voordat dit stuk verscheen schreef Harry, geïnspireerd door het gesprek over de schatjes, ook de persoonlijke column ‘In 60 seconden’.
Lees verder

Geplaatst in Exposities, Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor De minuut van Harry

Film: terugblik festiviteiten ‘400 jaar Zijpe’ (1997)

400jaarzijpeOp 29 september is de film ‘400 jaar Zijpe’ gedraaid. De film toont de viering in Schagerbrug van het 400-jarig bestaan (in 1997) van de polder Zijpe. Te zien zijn de verschillende festiviteiten die zijn gehouden, zoals de optocht met de praalwagens en het defilé plus de demonstratie van brandweervoertuigen. De film is gemaakt door Henk Onck en geschonken aan het museum. Lees verder

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Film: terugblik festiviteiten ‘400 jaar Zijpe’ (1997)

Schatjes van Zolder (1)

De voorbereidingen voor een nieuwe expositie zijn van start gegaan. Een werkgroep bestaande uit Geert van Dijk, Gonno Leendertse, Anke van Loo, Anja Weijgertze, Jantina van Winsum en Bert Siezen heeft al op de eerste bijeenkomst gekozen voor een thema, en wel: ‘Schatjes van Zolder’. De naam maakt duidelijk dat het in de expositie zal gaan om opmerkelijke objecten uit het eigen (zolder-)depot. Met die keuze denkt de Werkgroep de inspanningen enigszins beperkt te houden, dit voor het geval het museum in 2014 hals-over-kop zou moeten verhuizen. Met de titel wordt bovendien aansluiting gevonden bij een serie artikelen die gepubliceerd is in de Zijper Historie Bladen en die ‘het verhaal achter de schatjes’ vertellen.

Lees verder

Geplaatst in Exposities | Reacties uitgeschakeld voor Schatjes van Zolder (1)

Nieuwe Niestadt-schenking

Enkele van de Niestadt-dozen

Op 24 september hebben bestuursleden van de Stichting Zijper Museum en de Melchior Stichting een gesprek gehad met Lucie Ketele-Niestadt en haar echtgenoot. Het was voor de leden van het huidige bestuur een eerste persoonlijke kennismaking met de dochter en schoonzoon van Willem Niestadt. Het waren Willem en Lubert Niestadt, wier fotocollectie begin 2000 door Lucie en haar zus Willy aan de Melchior Stichting/het Zijper Museum was geschonken. De familie Ketele kwam ook dit keer niet met lege handen of liever: niet met een lege auto, want die bleek gevuld met acht dozen fotomateriaal van Willem en Lubert. Lees verder

Geplaatst in Niestadt-Collectie, Schenking | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe Niestadt-schenking

Open Monumentendag

Het Zijper Museum schenkt op 15 september, in het kader van het thema Macht en Pracht, aandacht aan de (stolp-)boerderijen in de Zijpe en aan de polderbestuurders van de Zijpe . Daarnaast zal het accent deze dag liggen op genealogisch onderzoek: deskundigen van het museum zijn aanwezig om bezoekers hierbij te helpen.

Geplaatst in Genealogie | Reacties uitgeschakeld voor Open Monumentendag

Wachten op uitslag DPO

Navraag bij wethouder Blonk leert dat de rapportage van het Distributie Planologisch Onderzoek niet voor augustus klaar zal zijn. Het raadsvoorstel waarin de huisvesting van het ZM wordt gekoppeld aan het plan van van Vuure (en waarin de molenlocatie definitief wordt geschrapt) volgt dan op zijn vroegst in september.  We schrijven 2 juli 2013.

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Wachten op uitslag DPO

Topdrukte door Schagen on Wheels

In de elfde editie van de op 30 juni verreden fietstocht “Schagen on Wheels” was er een stempelpost ingericht bij het Zijper Museum. Dat heeft het museum geweten: liefst 181 deelnemers aan de tocht bezochten, nadat ze hun stempel en flesje water van de organisatie hadden ontvangen, het museum en toonden zich zeer geïnteresseerd in de oude kaarten, de expositie en de Niestadt-collectie.
Lees verder

Geplaatst in Fietstocht | Reacties uitgeschakeld voor Topdrukte door Schagen on Wheels

De Zijper zwaan

Marian Dekker overhandigt de zwaan
aan Anke van Loo (Collectiebeheergroep)

In de laatste raadsvergadering van de gemeente Zijpe ontving burgemeester Marian Dekker als geschenk van het personeel van de gemeente Zijpe een zwaan. Deze van papier-maché gemaakte zwaan, gemaakt naar het voorbeeld van de zwaan uit het wapen van de gemeente Zijpe, was speciaal voor deze gelegenheid gemaakt in het Activiteitencentrum van Noorderhaven.

Op 25 juni was mevr. Dekker naar het museum gekomen om haar zwaan aan te bieden aan het Zijper Museum, dat hem een passend onderdak kan bieden.
Lees verder

Geplaatst in Schenking | Reacties uitgeschakeld voor De Zijper zwaan

Groen licht voor plan van Vuure

De fracties van CDA, VVD en PvdA schaarden zich in de raadsvergadering van 28 mei achter het voorstel van het College om, onder voorwaarden, het gemeentehuis in Schagerbrug te verkopen aan Jaap van Vuure. De oppositiepartijen hadden aangedrongen op een nader onderzoek naar mogelijkheden om het gemeentehuis te verkopen, maar een amendement en een motie die daarop inhaakten haalden het niet. Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Groen licht voor plan van Vuure

Zijper Dorpsfilm 3: Callantsoog

Op zondag 26 mei is de derde dorpsfilm gedraaid uit de reeks van zeven films die vorig jaar in opdracht van het museum zijn gemaakt. Deze film, van Callantsoog, is gemaakt door Joop van de Water. De film laat heel veel Callantsogers van alle leeftijden te zien en bevat mooie opnamen van de Koninginnedag-optocht  en de musical van groep 8. Ook het verenigingsleven komt aan bod en natuurlijk ontbreekt de reddingsbrigade niet.

De gehele maand juni is de film nog te zien op de reguliere openingstijden (woensdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur). Groepen en scholen dienen een aparte afspraak te maken via: info@zijpermuseum.nl.
Lees verder

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Dorpsfilm 3: Callantsoog

Raadsvoorstel in commissie-Bestuur

In de vergadering van de commissie Bestuur van de gemeente Schagen is 15 mei gesproken over het raadsvoorstel m.b.t. het Zijper gemeentehuis. Verschillende insprekers uiten hun bezorgdheid over de in het raadsvoorstel beschreven plannen. Het plan voor de vestiging van een aantal winkels (waaronder een grote supermarkt) stuit op veel bezwaren van de ondernemers in Schagen.
Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Raadsvoorstel in commissie-Bestuur

Informatiebijeenkomst Dorpsraad Schagerbrug

Zaterdag 11 mei heeft een door de Dorpsraad van Schagerbrug georganiseerde informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de plannen van initiatiefnemers van Diepen en van Vuure rond het oude gemeentehuis van de gemeente Zijpe. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het in de publiciteit gekomen raadsvoorstel van het College van B&W Schagen (d.d. 29 april), waarin de gemeenteraad werd gevraagd zijn zienswijze te geven op de plannen van van Diepen en van Vuure.
Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Informatiebijeenkomst Dorpsraad Schagerbrug

Overleg met van Diepen en van Vuure

Om opheldering te krijgen over de wijze waarop huisvesting van het Zijper Museum deel uitmaakt van de plannen die van Diepen en van Vuure hebben voor het gemeentehuis in Schagerbrug heeft het bestuur beiden hierover gepolst. Op 6 mei heeft het gesprek met van Diepen plaatsgevonden en op 9 mei is met van Vuure gesproken.
Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Overleg met van Diepen en van Vuure

Nieuw plan gemeentehuis

Het bestuur van het Zijper Museum is maandag 29 april telefonisch door wethouder Blonk van de gemeente Schagen op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen rond de verkoop van het gemeentehuis in Schagerbrug. Een voorstel waarin deze ontwikkelingen aan de orde komen was door het College van B&W van de gemeente Schagen – onder embargo – aan de gemeenteraad en de pers verstuurd.
Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw plan gemeentehuis

Locaties: Voorkeur van bestuur

De criteria die in het Programma van Eisen voor de huisvesting worden genoemd zijn uitgewerkt in een beoordelingsmodel waarin aan elk criterium een score is toegekend en – om het belang van individueel criterium vast te leggen – een wegingsfactor. In totaal zijn op deze wijze 24 criteria gekwantificeerd, waaronder oppervlakte, ligging locatie, bereikbaarheid locatie, parkeergelegenheid locatie, uitstraling locatie, uitstraling pand, toegankelijkheid pand, flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden pand. Daarnaast zijn criteria meegenomen die betrekking hebben op veiligheidsaspecten en museale eisen rond onder andere de klimaatbeheersing.
Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Locaties: Voorkeur van bestuur

Museumweekend

Bijna 500 musea hebben ter gelegenheid van de 32e editie van het Museumweekend op 6 en 7 april hun deuren wagenwijd open gezet voor het publiek. De musea hebben laten zien hoe verrassend het achter hun deuren kan zijn. Het thema was dit jaar: “Doe een museum”. Het Zijper Museum had ingehaakt op dit thema door dat weekend samen met de Historische Vereniging “De Zijpe” het doen van Stamboomonderzoek onder de aandacht te brengen.

Lees verder

Geplaatst in Genealogie | Reacties uitgeschakeld voor Museumweekend

Huisvesting: eisen, financiële kader en locaties

Op 27 februari heeft het bestuur een gesprek gehad met het bestuur van de Stichting Behoud Korenmolen Zeeman (SBKZ) over de mogelijkheden die deze stichting ziet om op de locatie in ’t Zand het Zijper Museum onder te brengen. Het ZM-bestuur heeft in dat gesprek aangegeven dat de daaropvolgende weken het Programma van Eisen voor de Huisvesting van het Zijper Museum zou worden afgerond. De versie die de SBKZ eerder van de gemeente had ontvangen is een concept dat nadere uitwerking behoefde. Daarbij ging het met name om de museale eisen die gesteld moeten worden aan locatie, pand en individuele ruimten ten einde het museum te laten voldoen aan de normen van het Nationaal Museumregister.

Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Huisvesting: eisen, financiële kader en locaties

Zijper Dorpsfilm 2: Schagerbrug

De tweede film over de Zijper dorpen, een vijftig minuten durende film over Schagerbrug, is zondag 24 maart meerder keren in het Zijper Museum vertoond. De opnames, gemaakt in 2012, gaan o.a. over de spelen op Koninginnedag met interviews verzorgd door Piet Morsch, over zangkoor Canto en toneelvereniging OEK. Er zijn in deze film veel personen uit het dorp en omgeving te zien.

Lees verder

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Dorpsfilm 2: Schagerbrug

Zijper Dorpsfilm 1: St. Maartensbrug

Op zondag 24 februari is in het Zijper Museum de eerste uit een reeks van zeven dorpsfilms over de Zijper vertoond. Deze zeer gevarieerde film, over Sint Maartensbrug, bevat mooie opnames en interviews over het dorp, de bewoners en de kernen eromheen. Gefilmd is op de ijsbaan, tijdens het smartlappenfestival, bij de kolfverenigingen, de gymnastiekvereniging, de bridgeclub, langs de Grote Sloot, bij de vlotbrug, in het Wildrijk en tijdens Bloeiend Zijpe.

Lees verder

Geplaatst in Film | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Dorpsfilm 1: St. Maartensbrug