2003

Expositie 2002/2003 :

Educatief project: 12x Zijpe

In 12 mini-presentaties werd een beeld gegeven van de ontwikkeling van Zijpe vanaf de Steentijd. Het was in eerste instantie bestemd voor de groepen 7 en 8 van de Zijper basisscholen. Met een wegwijzer, allerlei opdrachten, boeiende voorwerpen alsmede beeld- en geluidsmateriaal.
De 12 minipresentaties betroffen: archeologische vondsten (sporen van bewoning van circa 200 na Chr.); de bedijking 1552-1597; de waterstaatszorg (o.m. molens); Petten; polder- en gemeentebestuur; de buitenverblijven in de Zijpe in de 17e en 18e eeuw; de oorlog van 1799; aanleg van het Noordhollands kanaal dwars door de Zijpe (1822-1824); de zuivel; het vervoer; de electrificatie; de Tweede Wereldoorlog.
Contactpersonen: Ellen Klomp-Zwanenburg (Schagerbrug) en Joke Snel (Schagerbrug).

Deze presentatie vond in 2002 tot begin maart 2003 plaats.