Adres

Het Zijper Museum is gevestigd in het zogenoemde Oostpaviljoen, het gebouw aan de oostzijde van het voormalige gemeentehuis van de Gemeente Zijpe in Schagerbrug.
Adres: Schagerweg 97D, 1751CB Schagerbrug.

Op het plattegrondje hieronder wordt de toegang voor bezoekers naar het Oostpaviljoen vanaf de Schagerweg aangegeven met een dikke rode pijl: aan het eind daarvan bevindt zich de ingang naar het Zijper Museum. De letters P markeren plaatsen waar geparkeerd kan worden.

Ingang voor bezoekers

Ingang voor bezoekers

  
Dienstingang 

Op een kleine 20 meter rechts van de ingang  voor bezoekers bevindt zich een aparte dienstingang. Op dagen dat het museum niet open is voor publiek kan van deze ingang gebruik worden gemaakt. De deur is op slot, maar bij de deur is een bel aanwezig.  
Op dinsdag- en donderdagmiddag zijn medewerkers in het museum aanwezig in verband met de inrichtingswerkzaamheden. 

Dienstingang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locatie Zijper Museum is ook aangegeven op Google Maps en is te vinden in het rechter deel van de startpagina onder “Waar vindt u ons”.

Op internet is het museum te vinden op: Homepage Zijper Museum.

Voor e-mails aan het museum is een invulformulier beschikbaar onder het menu: Contact