Historische Vereniging

logo_hvzHet Zijper Museum werkt op diverse terreinen nauw samen met de Historische Vereniging De Zijpe”. Het bestuur van de vereniging heeft een vertegenwoordiger in het museumbestuur. Verder zijn diverse leden vrijwilliger bij het museum en is de vereniging betrokken bij het beantwoorden van vragen aan info@zijpermuseum.nl.

Profiel vereniging

Historische Vereniging ‘De Zijpe’ is opgericht in 1981. De vereniging telt (eind 2014) 540 leden, waarvan de meeste afkomstig zijn uit de Zijpe en Petten. Minimaal vier keer per jaar geeft de vereniging het tijdschrift de “Zijper Historie Bladen” uit: fraai uitgevoerd, rijk geïllustreerd, met informatieve artikelen over tal van (cultuur-)historische onderwerpen betreffende de Zijpe en Petten. Het lidmaatschap kost 20 euro per jaar. Nieuwe leden ontvangen na aanmelding de in het lopende jaar reeds verschenen afleveringen van de “Zijper Historie Bladen”.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Piet Glas*, voorzitter
  • Theo Volkers, secretaris
  • Henk Katuin, penningmeester
  • Ineke van Stuyvenberg, lid
  • Nettie Wezelman, lid
  • Anita Bobeldijk, lid

* bestuurslid Zijper Museum

Activiteiten

In het voor- en najaar worden openbare ledenbijeenkomsten gehouden: eerst een korte vergadering (maximaal een half uur) en vervolgens een boeiende lezing. In augustus wordt een excursie gehouden voor leden en hun introducés, waarbij allerlei interessante locaties bezocht worden.

Werkgroep

De Historische vereniging kent een werkgroep “Historisch Onderzoek Zijpe”, waarvan de leden zich bezighouden met de volgende activiteiten:

Inventarisatie boerderijen in de Zijpe
Inventarisatie grafmonumenten in de Zijpe
Historische levensverhalen

Website

De vereniging heeft een eigen website waarop nieuws, historische wetenswaardigheden, foto’s van de excursies en informatie vanuit de werkgroep zijn te vinden.

Contactadres
Secretariaat Historische Vereniging “De Zijpe”
Julianastraat 102
1756 TP ‘t Zand