Melchior Stichting

De Melchior Stichting is op 10 mei 2000 opgericht als steunstichting voor het Zijper Museum om donaties voor het museum te beheren. De statutaire doelstelling van de Melchior Stichting luidt:

  • het  bijeenbrengen van middelen (en kennis) om het Zijper Museum te ondersteunen in haar activiteiten, alsmede het beheer van die middelen en toezicht op een goede besteding ervan
  • het  verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

In het recente verleden heeft de Melchior Stichting het museum onder andere ondersteund bij de financiering en voorfinanciering van de uitgaven van het boek “De Canon van Zijpe” en de aankoop van een bord langs de Cornelis Bok-route. De nauwe relatie tussen de Melchior Stichting en het museum is verankerd in de bestuurszetel die vanuit het museum wordt bezet.

Het bestuur van de Melchior Stichting bestaat uit:

  • Jan Rampen, voorzitter
  • Tineke Schilder, secretaris
  • Henny Kooij*, penningmeester

* tevens bestuurslid Zijper Museum

De ANBI-gegevens van de Melchior Stichting zijn hier te vinden.