ANBI-gegevens

Naam van de StichtingStichting Zijper Museum
Oprichtingsdatum14-12-2012
Nummer Kamer van Koophandel56670079
RSIN nummer816035556
BankrekeningnummerNL45 RABO 0192350439
BezoekadresSchagerweg 97D
Schagerbrug
CorrespondentieadresSchagerweg 97D
1751CB Schagerbrug
Websitewww.zijpermuseum.nl

Contactpagina
www.zijpermuseum.nl/contact
E-mailinfo@zijpermuseum.nl

Doelstelling

 • Het beheren, conserveren en tonen van de eigen collectie en de in bruikleen ontvangen collecties van de gemeente Schagen, de Melchior
  Stichting en de Historische Vereniging “De Zijpe”
 • Het behouden van de status geregistreerd museum door te voldoen aan de eisen voor opname in het Museum Register Nederland, met name
  aan de door het Register gehanteerde Museumnorm en aan de volgende ICOM-definitie van een museum:

  Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.

 • Het behouden van de status van historisch middelpunt van de Zijpe dat als trefpunt fungeert voor (cultuur-)historisch geïnteresseerden uit
  Zijpe en directe omgeving

Bestuurssamenstelling

G.P. Leendertse, voorzitter
A.J. Bobeldijk, secretaris
P. J. van de Wiel, penningmeester
Mevr. A. van Loo-Mulder, vicevoorzitter
Mevr. M. Marees-Mientjes, lid
Ph. van der Zee, lid
vacature

ANBI-rapportage 2022


Financieel jaarverslag 2021


Jaarverslag van de in 2021 uitgevoerde activiteiten


Hoofdlijnen beleidsplan 2022

ANBI-rapportage 2023


Financieel jaarverslag 2022

Jaarverslag van de in 2022 uitgevoerde activiteiten (moet nog verschijnen)

Hoofdlijnen beleidsplan 2023 (moet nog verschijnen)

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld