ANBI-gegevens

Naam van de Stichting Stichting Zijper Museum
Oprichtingsdatum 14-12-2012
Nummer Kamer van Koophandel 56670079
RSIN nummer 816035556
Bankrekeningnummer NL45 RABO 0192350439
Bezoekadres Schagerweg 97D
Schagerbrug
Correspondentieadres Schagerweg 97D
1751CB Schagerbrug
Website www.zijpermuseum.nl
Contactpagina www.zijpermuseum.nl/contact
E-mail info@zijpermuseum.nl

Doelstelling

 • Het beheren, conserveren en tonen van de eigen collectie en de in bruikleen ontvangen collecties van de gemeente Schagen, de Melchior
  Stichting en de Historische Vereniging “De Zijpe”
 • Het behouden van de status geregistreerd museum door te voldoen aan de eisen voor opname in het Museum Register Nederland, met name
  aan de door het Register gehanteerde Museumnorm en aan de volgende ICOM-definitie van een museum:

  Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.

 • Het behouden van de status van historisch middelpunt van de Zijpe dat als trefpunt fungeert voor (cultuur-)historisch geïnteresseerden uit
  Zijpe en directe omgeving

Bestuurssamenstelling

G.P. Leendertse, voorzitter
A.J. Bobeldijk, secretaris
P. J. van de Wiel, penningmeester
Mevr. A. van Loo-Mulder, vicevoorzitter
Mevr. M. Marees-Mientjes, lid
Mevr. H. Kooij-Dekker, lid
vacature

Scroll naar top