Gemeentewapen: de Zijpe [logo Zijper Museum] [logo Geregistreerd Museum]

navigatiebalk

Uit de geschiedenis van de Zijpe: Grafstenen

Uit: Wat een pracht; Monumenten en Bezienswaardigheden in de gemeente Zijpe
Auteur: L.F. van Loo

Algemeen

Tot aan het begin van de 19e eeuw was het gebruikelijk dat de (meer) aanzienlijke burgers werden begraven in de plaatselijke kerk. Wie daar een grafsteen had, was als het ware nog steeds lid van de kerkelijke gemeente en toonde in opschriften zijn geloof in hiernamaals en wederopstanding, maar wilde ook graag zijn welstand en maatschappelijke rang zien geboekstaafd.

Daarna werd het in de kerk begraven, om hygiënische redenen, verboden en kon men nog uitsluitend op kerkhoven --- veelal naast de kerk --- ter aarde worden besteld. In de loop van de 20e eeuw kwam het cremeren sterk op.

In de oudere kerken, zeg van voor 1800, kunnen we in de vloer dus nog grafzerken aantreffen. Ook kerkhoven hebben veel te bieden, waar het soms fraaie grafstenen van nogal eens illustere personen betreft.

 

Petten

De nog bestaande vloer van het in de Tweede Wereldoorlog op last van de Duitsers gesloopte kerkje van Petten omvat enkele fraaie en interessante zerken. Mr. Belonje ging al in 1930 op zoek naar wat er onder de houten vloer in de toenmalige hervormde kerk eventueel te vinden was. Hij ontdekte de zerkenvloer, die door de houten kerkvloer erboven was onttrokken aan de slijtage veroorzakende voeten van de kerkgangers.
Bij de afbraak in 1944, op bevel van de Wehrmacht, konden door de inspanningen van de Inspecteur van de Kustbescherming in Den Haag de voeting van het kerkgebouw en de zerkenvloer behouden blijven.

Het kerkhofterrein te Petten bestaat uit twee delen. Een deel is nog steeds als kerkhof in gebruik, een ander deel -- de rechthoek van ongeveer 7 bij 14 meter -- is de bedoelde zerkenvloer (met 69 grafstenen), thans gemeentelijk monument.

 

Sint Maartensbrug

Ook in de oudste nog bestaande kerk van de Zijpe- en Hazepolder (uit 1696) bevinden zich grafzerken in de vloer. Twee fraaie exemplaren te voorschijn: Op de Openbare Begraafplaats naast de kerk bevindt zich de grafsteen van:

 

Callantsoog

In de oudste kerk van de huidige gemeente Zijpe (eind 16e eeuw) treffen we ook interessante grafstenen (ca. 60 stuks) aan, zoals die van:


Zijper Museum, Schagerweg 97b, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 12 januari 2002
Informatie: info@zijpermuseum.nl