Bankrekening

Het rekeningnummer bij de RABO-bank van de Stichting Zijper Museum is:
NL45RABO0192350439.

De Bank Identification Code (BIC) van de RABO-bank is: RABONL2U.