De Zijpe

In Beeldbank De Zijpe zijn meer dan 4500 foto’s (ansichtkaarten en prenten) opgenomen. Van elke foto bestaan meerdere versies, elk met een eigen resolutie. De foto’s zijn afkomstig uit diverse rechtenvrije bronnen. De gehele beeldbank is zowel in het Zijper Museum als via internet beschikbaar.

Beeldbank De Zijpe kan worden doorzocht met (een variant van) het Zijper Beeldbank Beheer Systeem ZBBS.

zoeken2_ZBBS_DeZijpe

Bij het zoeken naar foto’s in de beeldbank kijkt ZBBS of woorden uit het zoekvenster voorkomen in de titel en/of de beschrijving van een foto. Daarnaast kan ook worden gezocht op datum e.d.