Zien wat je bekijkt: Veuger

Houterig en verstild zijn komt goed uit.

De eerste wisselexpositie die het Zijper Museum na de heropening in december 2018 aan het publiek voorschotelde was gewijd aan de schilder Jan Veuger. Diens schilderij “Schepen op Zee” was bij de ontruiming van het gemeentehuis door de gemeente Zijpe aan het museum geschonken en verdiende een centrale plaats in een expositie over het werk van Veuger.  Daartoe moest het doek wel eerst een aanzienlijke opknapbeurt ondergaan. Dankzij een anonieme gift kon deze restauratie gerealiseerd worden bij Boeijink en Van der Knaap in Haarlem
In de wisselexpositie kwamen behalve “Schepen op Zee” nog vijf andere Veugers uit de collectie van het museum en drie schilderijen uit bruikleen van particulieren te hangen.  

Jan Gzn Veuger is in 1862 geboren in  de Zijpe en wel in Sint Maartensbrug. Hij overleed er in 1940 overleed. Veuger maakte een aantal zeegezichten en schilderde in de omgeving vele landschappen en een enkel stilleven. Behalve schilder was hij ook fotograaf. In 1898 nam Veuger de fotozaak van Wilhelm Niestadt over, de grootvader van de bekende gebroeders Niestadt, Wilhelm Diederich en Lubertie. 

De kunstrubriek ‘Zien wat je bekijkt’, gemaakt naar een idee van Rutger Jan Bredewold en Joop Luten, verschijnt wekelijks op Noordkop Centraal. Zoals in een eerder nieuwsbericht is gemeld maakten zij in het museum een videoreportage over de Grote Kaart van Zoutman. In de hier aangekondigde  aflevering laat Bredewold zijn licht schijnen over de “Schepen op Zee”. De montage is weer van de hand van Joop Luten. Zie ook de tekst bij het filmpje op Noordkop Centraal 

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld