Bezoek Gemeenteraad Zijpe aan Zijper Museum

Op 9 oktober 2012, voorafgaand aan een Ronde Tafel Gesprek in het gemeentehuis, heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan het Zijper Museum. Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van het bestuur dat de raad nog eens wilde wijzen op de door de gemeente Zijpe aanvaarde zorgplicht voor het museum (op grond van het legaat van Melchior). Bij het bezoek zijn de raadsleden ook rondgeleid door het depot om ze meer inzicht te geven in de aard van de collectie en de daarvoor  benodigde ruimte. In een aparte presentatie is aangegeven hoe het bestuur samen met  het College van B&W samenwerkt om de huisvesting en verzelfstandiging van het museum te regelen.
Hierbij is ingegaan op het door het bestuur opgestelde Programma van Eisen voor de huisvesting en op het onderzoek naar locaties die daaraan voldoen. Omdat de Molenlocatie in ‘t Zand sinds een aantal weken rondzingt als mogelijke locatie voor het museum is uitleg gegeven waarom deze locatie in het uitgevoerde onderzoek ongeschikt is bevonden. Ten slotte is benadrukt waarom het Oostpaviljoen wel een goede keus is.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.