Bijeenkomst over Filmproject

Op 29 november 2012 is de Expositiewerkgroep bijeen geweest om de vorderingen van het Project Dorpsfilms en de plannen voor de komende maanden te bespreken. Bij het filmproject zijn drie filmers betrokken. Een is bezig met opnamen van Petten, Sint Maartensbrug, Schagerbrug, ‘t Zand en Burgerbrug,  de tweede met Callantsoog en de derde met Oudesluis. De filmer van Oudesluis was deze avond helaas verhinderd. In de  bijeenkomst gaven de aanwezige filmers een overzicht van wat er tot nu toe aan opnamen is gemaakt.


Daarbij kwamen ook allerlei technische aspecten aan de orde.

Van de ene serie van gemaakte films (Petten, Sint Maartensbrug, Schagerbrug, ‘t Zand en Burgerbrug) zouden Petten en St. Maartensbrug als eerste afgerond kunnen worden. Voor het afmaken van de andere films uit deze serie is meer tijd nodig; hetzelfde geldt voor de film over Callantsoog waar in 2013 ook nog enkele maanden voor nodig zijn. Mede met het oog hierop is besloten om eerst een trailer te produceren waarin van elk dorp fragmenten terecht zullen komen. Zo’n trailer of collage zou wel in januari klaar kunnen zijn en kan dan als lokkertje voor de losse dorpsfilms gedurende één maand in het Zijper Museum vertoond worden. De dorpsfilms zullen in de daarop volgende maanden één voor één beschikbaar komen en in volgorde van oplevering (een aantal weken lang) in het museum gedraaid worden. Deze films zullen – op dvd – te koop worden aangeboden. Geattendeerd werd op een bedrijf dat voor een zeer aantrekkelijke prijs het branden of persen van de dvd’s kan verzorgen.  Een tip was ook om bij het maken van films altijd rechtenvrije muziek te gebruiken, om aldus hoge boetes van Buma/Stemra te voorkomen.

Een al eerder door Petten naar voren gebracht idee om het niet in de film gebruikte (rest-) materiaal te gaan gebruiken voor aparte themafilms (school, strand, etc.) zal vooralsnog niet gerealiseerd worden: dit materiaal is niet voor niks door de filmer terzijde gelegd en daarnaast zou de montage van dit materaal tot een aparte film teveel extra tijd kosten. De filmers zijn wel bereid dit ruwe materiaal aan het Zijper Museum af te staan. Een ander idee vanuit Petten is om tijdens een te maken rondvlucht boven de Zijpe luchtopnamen van de verschillende dorpen te maken. Er zijn contacten met een piloot, een toestel zal gehuurd moeten worden. Een van de aanwezigen droeg een alternatieve piloot-toestelcombinatie aan. Het idee voor de luchtopamen zal de komende maanden worden uitgevoerd.

In navolging van de wijze waarop dit in Petten met succes plaatsvindt zullen de andere dorpen proberen een eigen verkooppunt voor de dvd’s te vinden.

Dit bericht is geplaatst in Film. Bookmark de permalink.