Zijpe 400: terugblik

De herinneringsbijeenkomst “Terugblik op Zijpe 400” trok op 13 november zoveel publiek dat op zeker moment niet nog meer belangstellenden konden worden toegelaten. Gelukkig konden degenen voor wie de deur naar de filmzaal gesloten bleef zich gelijk aanmelden voor een direct al geplande tweede bijeenkomst, een week later. Ook die werd door velen bezocht.

De terugblik was, zoals Henk Hijink in zijn welkomstwoord voorspelde, een tocht door Memory Lane. Hijink, als voorzitter van het toenmalige Zijpe 400 -bestuur de grote animator van de dat jaar georganiseerde evenementen, had samen met zijn secretaris Jaap van der Ploeg het initiatief genomen voor deze reünie.               Henk Hijink

Voorzitter Gonno Leendertse van het Zijper Museum had in zijn openingswoord de band tussen Zijpe 400 en het museum geschetst en gememoreerd dat de huidige bijeenkomst een mooi vervolg was op de eerder in het museum gehouden jubileumbijeenkomsten. Toen waren die voor het oude bestuur van Zijpe 400, dit keer dus voor een ieder die zijn herinneringen wilde delen over de evenementen in 1997.

De toon werd gezet met de presentatie van ruim 160 foto’s uit Beeldbank De Zijpe waarmee Hijink het programma voor die middag startte. Zijn oproep om spontaan te reageren op de getoonde beelden was niet aan dovemansoren gezegd en de beelden werden dan ook al snel aangevuld met leuke anekdotes.

                       Tiny Nijboer                                    Jan Dekker

Na afloop van de fotopresentatie vertelde Tiny Nijboer over de Landbouwtentoonstelling in Schagerbrug en bracht Jan Dekker onder meer het Zijper kwartetspel in herinnering. Theo van der Reijden – in die tijd PABO-docent Informatica – sprak over het door hem opgezette ICT-project waarin hij leerlingen van de Zijper basisscholen via internet bij Zijpe 400 betrok.

Van het destijds uitgevoerde cabaret “Polder in de Wind”, met teksten van Jaap van der Ploeg, werd het op CD vereeuwigde slotlied ten gehore gebracht. Sjoerd van Zanten, eertijds deelnemer aan het cabaret, droeg daarna al zingend de tekst voor. Bij de bijeenkomst op 20 november ontbrak Sjoerd en droeg Van der Ploeg een ander lied voor uit de cabaretvoorstelling.

 

                    

                             Theo van der Reijden                     Sjoerd van Zanten

Veel van de voorwerpen die bij de evenementen een rol hadden gespeeld waren na die tijd als schenking bij het Zijper Museum aangeboden: deze fotoalbums, vlaggen, de vele gedenkpenningen, bierflesjes, e.d. waren allemaal in de filmzaal te bewonderen.

Voor de bijeenkomst op 13 november was Dirk Smit, die ook bij Zijpe 400 als fotograaf actief was geweest, uitgenodigd om foto’s te maken. Met toestemming van hem zijn de op deze pagina getoonde foto’s geplaatst. Op 13 november was ook Joop Luten aanwezig, Joop heeft een filmreportage gemaakt, met daarin een interview met Henk Hijink. Het resultaat is te zien op de website SchagenPLUS

Het filmpje is ook hieronder opgenomen.

Loading

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld