BKV en bestuur Zijper Museum in het NHD

Naar aanleiding van de geconstateerde oppositie tegen het voorstel van B&W – Zijpe in het Ronde Tafel Gesprek d.d. 13 november hadden Fedde de Boo en Gonno Leendertse van het bestuur op 15 november een gesprek met Harry de Jong, journalist van het NHD. Het bestuur vreesde dat de gemeenteraad in de beslissende raadsvergadering van 27 november om niet-inhoudelijke redenen het voorstel van B&W zal afwijzen.
Doel van het aangevraagde gesprek was om naar buiten toe duidelijk te maken dat het bestuur zich helemaal kon vinden in de keuze van B&W – Zijpe voor het Oostpaviljoen. Een onderkomen aldaar zou het museum de noodzakelijke mogelijkheden bieden om te (gaan) voldoen aan de museale eisen voor een geregistreerd museum. Het zou bovendien voldoende ruimte geven voor verdere ontwikkeling van het museum. Het Oostpaviljoen was dan ook een van de locaties die het bestuur geschikt had bevonden voor de huisvesting. De Molenlocatie in ‘t Zand, die eveneens door het bestuur was bekeken, voldeed niet aan de gestelde eisen. Een verhuizing daarheen zou bovendien een andere tijdelijke oplossing voor enkele jaren noodzakelijk maken en zou met het oog op de te maken kosten niet aantrekkelijk zijn. Het verhaal van Harry de Jong verscheen op zaterdag 17 november 2012 onder de titel ‘De zon komt op in het Oosten’.

In de zelfde krant stond ook een artikel waarin de BKV en de Dorpsraad pleitten voor een verhuizing van het museum naar het Hoofdgebouw van het gemeentehuis. Een verkorte versie van het artikel is te vinden op de website van het NHD:
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/article19048233.ece/Dorpsraad-en-BKV-willen-Zijper-Museum-in-hoofdgebouw-gemeentehuis.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.