[logo Zijper Museum]
>

[Homepage ZM] --> [Canon van Zijpe] --> [1997]

Canon van (de) Zijpe
overzicht
-2600   719   920   1200   1230   1421  
1551   1552   1553   1557   1596   1597   1600   1609   1610   1669   1701   1722   1733   1785   1799  
1800   1817   1819   1845   1846   1865   1880   1898   1912   1913   1916   1929   1934   1940   1957   1960   1970   1997   1999

Venster 39:
1997: Grootse viering van 400 jaar (de) Zijpe

In 1597 was de Zijpe (en Hazepolder) 'definitief' bedijkt [zie venster 1596/97]. Dat is in 1997 groots gevierd, bijna een heel jaar lang. Goed voorbereid, er was voor gespaard en het speelde zich af in de hele gemeente.

1947
Maar al in 1947 was die 'definitieve' bedijking, het 350-jarig bestaan, herdacht. Dat ging er echter heel anders aan toe dan vijftig jaar later. Zoals blijkt uit de in 1996 gepubliceerde herinneringen aan dat feest van P. de Leeuw, namens de Middenstandsorganisatie een van de organisatoren van toen. De festiviteiten duurden slechts vier dagen, van 13 tot en met 16 september, en waren geconcentreerd in Schagerbrug. Maar voor die tijd, zo kort na de oorlog en terwijl er nog alom schaarste heerste, was het ook een groots en spectaculair feest.


lattegrond van het feestterrein in 1947 te Schagerbrug (daar waar nu ongeveer het dierenparkje en de lagere school zijn)

Het polderbestuur deed niet mee, financieel niet en organsatorisch evenmin. Maar een aantal bestuurders deed wel mee, op persoonlijke titel. Het gemeentebestuur participeerde in het Waarborgfonds: bij een eventueel tekort zou de eerste duizend gulden voor rekening van de gemeente zijn.
In korte tijd werd de viering georganiseerd; er was een (ere)comité van aanbeveling van 39 personen, een hoofdbestuur van 31 man (DB: 9) met 12 subcommissies.


Het feestterrein achter het oude gemeentehuis in Schagerbrug


De veetentoonstelling op het feestterrein

De vier dagen feest omvatten toen een grote middenstandstentoonstelling, een tentoonstelling van vee (paarden, runderen, schapen, geiten en varkens), een paardenmarkt, een harddraverij, een Luna-park (kermis), versierde gevels, illuminatie en een groot vuurwerk ter afsluiting.


Tentoonstelling tgv 350 jaar Zijpe: de stand van Technisch Bureau de Graaf

1997
Hoe anders was de viering vijftig jaar later: het hele jaar door én in alle dorpskernen. En met een uitgebreide fraaie aktiviteitenkalender.

>

De gemeenteraad had al in 1987 besloten om jaarlijks gelden te reserveren, zodat er een aardige pot met geld was toen het 1997 werd. Al jaren van te voren ook was, op initiatief van de gemeente, een speciaal comité begonnen met initiëren en coördineren. Een comité van acht actievelingen, waarvan twee gemeenteambtenaren, die in 1997 grotendeels vrijgemaakt waren voor Zijpe 400.
'Door het grote enthousiasme van de Zijpenaren en de inzet en bijdrage van veel mensen bij de organisatie werd Zijpe 400 een succes' , zoals voorzitter Henk Hijink van de Stichting Zijpe 400 terecht schreef in zijn voorwoord van het boek 1597-1997. Terugblik op het jubileumjaar.


Kunstwerk 'De Stolp' van architect Jan Kramer uit Petten t.g.v. Zijpe 400

Dat boek geeft een idee van de talloze activiteiten, variërend van exposities her en der, sportevenementen alom, een hele grote en diverse kleine culturele manifestaties, een (historisch) brandweerdefilé, veetentoonstelling (net als 50 jaar eerder), een dag van het paard, leliebloemenshow en cabaret. En nog meer - zie het boek.


De koningin in Sint Maartensbrug tijdens Zijpe 400

Koningin Beatrix kwam op 'streekbezoek' op vrijdag 23 mei (gecombineerd met een bezoek aan Niedorp). Ze werd ontvangen in het gemeentehuis in Schagerbrug, in de volksmond 'Klein Paleis Soetsdijk'. Bij die gelegenheid werd De Zijpe deel III, het nieuwe boek van Jan Bremer, gepresenteerd. Vervolgens bekeek de koningin het Fluitschip bij het gemeentehuis, kunstwerk/brug 'De Stolp' over de Groote Sloot en bezocht een expositie van Uitwaterende Sluizen in Petten. En toen was het pas mei, er zou nog heel veel volgen!

Bronnen:

 
Tekst: Frank van Loo