[logo Zijper Museum]

[Homepage ZM] --> [Canon van Zijpe] --> [Boekuitgave]

Boekuitgave Canon van de Zijpe; Zijpe in 40 vensters

Auteur : Frank van Loo
Redactie : Anke van Loo-Mulder en Gonno Leendertse (Zijper Museum)
Vormgeving : Linda van der Gulik (Gemeente Zijpe, afd. Communicatie)
Prijs : 9,-- euro
Kaft : gebonden
Afmetingen : 17.0 x 24.6 x 1.3 cm
Aantal pagina's : 111
Verkrijgbaarheid : - Zijper Museum te Schagerbrug
- Zijper Notaris Kantoor, Schagerweg 53, 1751 CA Schagerbrug
- Toesturen boek: zie onderaan deze pagina
Nadere informatie : canonboek@zijpermuseum.nl

Inhoudsopgave Canon van de Zijpe; Zijpe in 40 vensters Inhoudsopgave Canon van de Zijpe; Zijpe in 40 vensters

Over de auteur

Frank van Loo is in 1945 in Den Helder geboren. Na het Gemeentelijk Lyceum en de HBO-opleiding Personeelswerk werkte hij een tijdlang als personeelschef bij AKZO en Unilever. In die tijd begon hij ook aan zijn studie Sociale Wetenschappen en Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed in 1976 zijn doctoraal examen en promoveerde in 1986 aan dezelfde universiteit tot doctor in de letteren op een proefschrift over armoede en armenzorg. In de periode 1993 tot 2003 werkte hij als zelfstandig organisatieadviseur en tekstschrijver.

Vanaf 1986, toen hij zich in Schagerbrug, (gemeente Zijpe) had gevestigd, was Frank betrokken bij de Monumentenzorg en vervulde hij bestuursfuncties bij historische vereniging ?De Zijpe? en het Zijper Museum. Voor de historische vereniging trad hij op als redacteur van de Zijper Historie Bladen, waarvoor hij bovendien jarenlang het merendeel van de artikelen schreef. Voor het Zijper Museum leverde hij het vele tekst- en beeldmateriaal voor de website en voor de historische onderbouwing van de jaarlijkse exposities. Bovendien bekleedde hij er jarenlang een bestuursfunctie. Naast de vele artikelen publiceerde hij een aantal boeken, onder meer ?Wat een pracht?, ?Fier in de wind?, ?Het Omringdijkpad?, ?Brand Meester!? en ?Kustdorpje wordt havenstad?. Frank was tevens bestuurslid van de Kring ?Vrienden van de Hondsbossche?.

In 2008 begon Frank aan zijn verhaal ?Van de Zijpe in 40 vensters?, dat uitgroeide tot de Canon van de Zijpe. Waarin hij zijn kijk op de geschiedenis van de Zijpe voor altijd heeft vastgelegd. De eerste versies vonden al snel hun weg naar de website van het Zijper Museum en vormden daar ook de basis voor de expositie in 2010. Het idee voor de uitgave van het huidige boek werd in 2010 opgepakt. Frank heeft, nog vanaf zijn ziekbed, de nodige tekstuele aanpassingen aangebracht. Voordat de uitgave kon worden gerealiseerd is Frank, in juni 2010, overleden.

Venster 24 Canon van de Zijpe Venster 24 Canon van de Zijpe Venster 24 Canon van de Zijpe

Toesturen van het boek

Het boek kan toegestuurd worden (alleen bij vooruitbetaling) naar belangstellenden buiten de regio.
Kosten boek, incl verzendkosten:
- Binnen Nederland : 12,-- euro
- Binnen Europa : 16,-- euro
- Buiten Europa : 20,-- euro

Overmaken op bankrekening NL45 RABO 0192350439 t.n.v. Zijper Museum, Schagerbrug, o.v.v.: boek Canon en volledige adresgegevens.
Daarnaast een bevestiging van overmaking sturen naar: canonboek@zijpermuseum.nl


Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751CB Schagerbrug
WWW: https://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging (aanpassing layout): 8 april 2022
Informatie: info@zijpermuseum.nl