Categoriearchief: Huisvesting

Oostpaviljoen ‘binnen’: het werk kan beginnen

Eindelijk was het dan zover: op donderdag 25 februari vond de overdracht plaats van het Oostpaviljoen, de aanbouw van het voormalig gemeentehuis in Schagerbrug, aan de Melchior  Stichting. Op korte termijn zal het Zijper Museum een overeenkomst met de nieuwe … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting, Oostpaviljoen | Reacties uitgeschakeld voor Oostpaviljoen ‘binnen’: het werk kan beginnen

Vlag uit: Zijper Museum gaat echt naar Oostpaviljoen

Op 3 februari 2015 is de gemeenteraad van Schagen akkoord gegaan met het raadsvoorstel om het Zijper Museum te huisvesten in het Oostpaviljoen van het voormalig gemeentehuis van Zijpe. Bij de hoofdelijke stemming bleken 23 leden voor en 5 leden tegen het … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Vlag uit: Zijper Museum gaat echt naar Oostpaviljoen

Oostpaviljoen goed voor Samenleving

Een meerderheid van de Commissie Samenleving ging gisteren akkoord met het Raadsvoorstel om het Zijper Museum onder te brengen in het Oostpaviljoen van het oude gemeentehuis in Schagerbrug. Op 3 februari zal het voorstel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Met … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Oostpaviljoen goed voor Samenleving

Goede raad: gun het Zijper Museum het Oostpaviljoen

Op 13 januari 2015 is een van de agendapunten in de vergadering van de Commissie Samenleving van de gemeente Schagen het Raadsvoorstel om het Zijper Museum onder te brengen in het Oostpaviljoen, de aanbouw van het oude Zijper gemeentehuis in … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Goede raad: gun het Zijper Museum het Oostpaviljoen

Collegebesluit: Zijper Museum naar Oostpaviljoen

Het College van B&W van de gemeente Schagen is akkoord gegaan met het voorstel van het Zijper Museum bestuur om het museum onder te brengen in het Oostpaviljoen. Het Oostpaviljoen is de aanbouw van het oude gemeentehuis van de gemeente … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Collegebesluit: Zijper Museum naar Oostpaviljoen

Bezoek burgemeester Van Kampen

Op 17 juli is burgemeester Marjan van Kampen op bezoek geweest in het museum. Daarmee gaf ze gehoor aan een uitnodiging van het bestuur dat graag wilde dat zij, met het oog op de discussies over het Zijper Museum, ook persoonlijk een beeld van het museum zou hebben. De burgemeester was … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Bezoek burgemeester Van Kampen

“Onvoldoende kennis raad over museum”

Op donderdag 1 mei heeft het bestuur een vraaggesprek gehad met Liset van Ravenzwaaij van het Noordhollands Dagblad over de jongste ontwikkelingen rond de huisvesting. Met toestemming van Liset wordt het op zaterdag 3 mei verschenen artikel hier integraal overgenomen. De … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor “Onvoldoende kennis raad over museum”

Weer onderzoek herontwikkeling locatie gemeentehuis Zijpe

Schagen FM brengt op de website het nieuws dat het college van B&W van de gemeente Schagen een gedegen onderzoek wil laten uitvoeren naar herontwikkeling van de locatie gemeentehuis Schagerbrug. Gemeld wordt dat ook het Zijper Museum betrokken wordt bij het … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | 2 Reacties

Zijper Museum moet weg, kan blijven, moet ..

“De wegen van het College zijn ondoorgrondelijk”, zo kan rustig worden gesteld. Op 18 december valt bij het Zijper Museum een brief op de mat waarin staat dat het College het voorstel voor de verplaatsing van het museum richting Ott … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Museum moet weg, kan blijven, moet ..

Schagerweg 97: carousel draait verder, terug bij af

Op 13 november zegt wethouder Bouwes in de vergadering van de commissie Bestuur alle initiatieven te verwelkomen met betrekking tot de bestemming van perceel 97 in Schagerbrug. In het voorstel van het College aan de raad moet het Zijper Museum … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Schagerweg 97: carousel draait verder, terug bij af

Einde plan van Vuure, museum naar andere locatie

Op 8 oktober hoort het ZM-bestuur van de gemeente dat het DPO is afgesloten en dat een advies hierover, met name betrekking hebbend op het voormalig gemeentehuis van Zijpe in de collegevergadering van 15 oktober aan de orde komt. Daarna zal het … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Einde plan van Vuure, museum naar andere locatie

De minuut van Harry

De opening van de expositie ‘Atlas der Neederlanden’, waar twee ‘Schatjes van Zolder’ van het Zijper Museum zijn te bezichtigen (zie een eerder bericht),  was aanleiding voor een gesprek met de journalist Harry de Jong van het Noord-Hollands Dagblad. Het artikel dat hij daarover … Lees verder

Geplaatst in Exposities, Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor De minuut van Harry

Wachten op uitslag DPO

Navraag bij wethouder Blonk leert dat de rapportage van het Distributie Planologisch Onderzoek niet voor augustus klaar zal zijn. Het raadsvoorstel waarin de huisvesting van het ZM wordt gekoppeld aan het plan van van Vuure (en waarin de molenlocatie definitief wordt geschrapt) volgt dan … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Wachten op uitslag DPO

Groen licht voor plan van Vuure

De fracties van CDA, VVD en PvdA schaarden zich in de raadsvergadering van 28 mei achter het voorstel van het College om, onder voorwaarden, het gemeentehuis in Schagerbrug te verkopen aan Jaap van Vuure. De oppositiepartijen hadden aangedrongen op een … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Groen licht voor plan van Vuure

Raadsvoorstel in commissie-Bestuur

In de vergadering van de commissie Bestuur van de gemeente Schagen is 15 mei gesproken over het raadsvoorstel m.b.t. het Zijper gemeentehuis. Verschillende insprekers uiten hun bezorgdheid over de in het raadsvoorstel beschreven plannen. Het plan voor de vestiging van … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Raadsvoorstel in commissie-Bestuur

Informatiebijeenkomst Dorpsraad Schagerbrug

Zaterdag 11 mei heeft een door de Dorpsraad van Schagerbrug georganiseerde informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de plannen van initiatiefnemers van Diepen en van Vuure rond het oude gemeentehuis van de gemeente Zijpe. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het in de publiciteit … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Informatiebijeenkomst Dorpsraad Schagerbrug

Overleg met van Diepen en van Vuure

Om opheldering te krijgen over de wijze waarop huisvesting van het Zijper Museum deel uitmaakt van de plannen die van Diepen en van Vuure hebben voor het gemeentehuis in Schagerbrug heeft het bestuur beiden hierover gepolst. Op 6 mei heeft … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Overleg met van Diepen en van Vuure

Nieuw plan gemeentehuis

Het bestuur van het Zijper Museum is maandag 29 april telefonisch door wethouder Blonk van de gemeente Schagen op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen rond de verkoop van het gemeentehuis in Schagerbrug. Een voorstel waarin deze ontwikkelingen aan de orde … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw plan gemeentehuis

Locaties: Voorkeur van bestuur

De criteria die in het Programma van Eisen voor de huisvesting worden genoemd zijn uitgewerkt in een beoordelingsmodel waarin aan elk criterium een score is toegekend en – om het belang van individueel criterium vast te leggen – een wegingsfactor. … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Locaties: Voorkeur van bestuur

Huisvesting: eisen, financiële kader en locaties

Op 27 februari heeft het bestuur een gesprek gehad met het bestuur van de Stichting Behoud Korenmolen Zeeman (SBKZ) over de mogelijkheden die deze stichting ziet om op de locatie in ‘t Zand het Zijper Museum onder te brengen. Het … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Huisvesting: eisen, financiële kader en locaties

Polenpaleis Klein Soestdijk?

In de Schager Courant van vrijdag 14 december stond – op de voorpagina – een artikel van Harry de Jong – waarin deze schreef dat er zich een of meer kopers zouden hebben gemeld voor het gemeentehuis in Schagerbrug. De titel van het … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Polenpaleis Klein Soestdijk?

Reactie ten Wolde (PvdA-Schagen) op Open Bief

Ingezonden brief van John ten Wolde naar aanleiding van de Open Brief van het bestuur. Deze brief verscheen eerst, 26 november, op de website van Schagen FM, onder de titel ‘Toekomst Zijper Museum’. Op 1 december verscheen de brief in het NHD, aan de ondertekening was toegevoegd:PvdA – Schagen. Hier … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Reactie ten Wolde (PvdA-Schagen) op Open Bief

Zijper Museum dupe van strijd raad tegen College

Bestuursleden, adviseurs en sympathisanten van het Zijper Museum waren aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering van 27 november, de vergadering die vooraf als het uur U voor de toekomst van het Zijper Museum werd gezien. De PvdA-fractie, eerder tijdens het fractieberaad nog verdeeld, bleek aan de vooravond … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Zijper Museum dupe van strijd raad tegen College

Gesprek met fracties Zijpe bij hun fractieberaad

Om zijn Open Brief nader toe te lichten heeft het bestuur gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – bij het fractieberaad op 20 november 2012 – in gesprek te gaan met de verschillende raadsfracties. De BKV-fractie was niet gelukkig met de bewoordingen in de … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Gesprek met fracties Zijpe bij hun fractieberaad

Open Brief van bestuur Zijper Museum

Op 20 november heeft het bestuur een Open Bief verstuurd aan het College van B&W en de raad van de gemeente Zijpe om hen te wijzen op de speciale verantwoordelijkheid die zij als gemeentebestuur van Zijpe dragen voor het Zijper … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Open Brief van bestuur Zijper Museum

BKV en bestuur Zijper Museum in het NHD

Naar aanleiding van de geconstateerde oppositie tegen het voorstel van B&W – Zijpe in het Ronde Tafel Gesprek d.d. 13 november hadden Fedde de Boo en Gonno Leendertse van het bestuur op 15 november een gesprek met Harry de Jong, journalist van het NHD. Het … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor BKV en bestuur Zijper Museum in het NHD

RTG Gemeente Zijpe – II

Een maand na het eerste Ronde Tafel Gesprek over het Zijper Museum vond op 13 november 2012 een volgend RTG plaats waar huisvesting en verzelfstandiging van het museum aan de orde kwamen. Naar aanleiding van de opmerkingen over de Molenlocatie in ‘t Zand in het … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor RTG Gemeente Zijpe – II

De Hoop (op een andere locatie)

De dag na het Ronde Tafel Gesprek, op 10 oktober 2012, ontving het bestuur een uitnodiging van het bestuur van de Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman voor een gezamenlijk gesprek. Het bestuur van deze stichting had gehoord dat het voorstel van het College ter discussie … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor De Hoop (op een andere locatie)

Plaatselijke politiek en Dorpsraad

Op 5 oktober rolde bij de inwoners van Schagerbrug een verkiezingspamflet van het CDA in de brievenbus met daarin de volgende tekst: De laatste belofte in dit pamflet doet, gelet op de opstelling van het CDA in de gemeenteraad, uiterst merkwaardig … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Plaatselijke politiek en Dorpsraad

Ronde Tafel Gesprek (RTG) Gemeente Zijpe – 1

In het Ronde Tafel Gesprek van 9 oktober 2012 stond ‘de toekomst van het Zijper Museum’ op de agenda. De overeenkomsten en de statuten voor de op te richten Stichting Zijper Museum waren aan de raadsleden (en via de website van de … Lees verder

Geplaatst in Huisvesting | Reacties uitgeschakeld voor Ronde Tafel Gesprek (RTG) Gemeente Zijpe – 1