[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Geschiedenisboek Waterstaat   (in veld: Genre)     

Homepage ZM Collectie Publicaties ZM Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 43   (uit: 479)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0018  
Van Rentersluze tot strijkmolen
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1988)    [Beenakker, J.]
Waterstaatgeschiedenis van Schager-en Niedorperkoggen tot 1653
Repro Holland;  L=23.5cm, B=2cm, D=16.5cm;  (ZCBS: 2506)
 

2. Boeknummer: 0020  
Het Koegras
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1973)    [Belonje, J.]
Ter herinnering aan 100 jaar gereglementeerd
Egner, Den Helder;  L=25.5cm, B=16.5cm, D=1cm;  (ZCBS: 2059)
 

3. Boeknummer: 0025  
Het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1945)    [Belonje, J.]
West-Friesland 1544 -1944
Meijer, Wormerveer;  L=26cm, B=21cm, D=2cm;  (ZCBS: 0778)
 

4. Boeknummer: 0026  
Het Koegras
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1974)    [Belonje, J.]
Egner, Den Helder;  L=25.5cm, B=16.5cm;  (ZCBS: 3806)
 

5. Boeknummer: 0041  
Binnewaeters gewelt; 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1994)    [Borger, G.J.; Bruines, S.]
Uitgeverij Noord-Holland, Wormer;  L=29.7cm, B=2cm, D=22.5cm;  (ZCBS: 2514)
 

6. Boeknummer: 0080  
... die water keert
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1994)    [Danner H.; Lambooij, H.Th.M.; Streefkerk, C.]
800 jaar regionale dijkzorg in Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;  L=29.7cm, B=22.5cm, D=3cm;  (ZCBS: 4058)
 

7. Boeknummer: 0100  
Verpachting van stortgronden langs en visscherijen in het Noordhollandsch Kanaal 1936-1938
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1938)    [Departement van FinanciĆ«n]
Departement van Financien;   (ZCBS: 0327)
 

8. Boeknummer: 0112  
Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920 - 1945
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1946)    [Flier, G. van de]
Meijer, Wormerveer;   (ZCBS: 2054)
 

9. Boeknummer: 0132  
De Helsdeur: Wapen in de strijd tegen wateroverlast, vervuiling en verzilting; 2 delen
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1973)    [Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen]
Drukkerij Meijer, Wormerveer;   (ZCBS: 3539)
 

10. Boeknummer: 0166  
De zeeweringen en waterschappen van Noordholland
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1936)    [Kooiman, D.]
Uitgeverij Samson, Alphen a/d Rijn;  L=25cm, B=15.2cm, D=7.9cm;  (ZCBS: 0200)
 

11. Boeknummer: 0180  
De held sterft niet...
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (2002)    [Lambooij, H.Th.M.; Aten, D.]
Waterschapsconcentratie in Noord-Holland, 1916 - 2003
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;  L=29.7cm, B=21cm;  (ZCBS: 0902)
 

12. Boeknummer: 0221  
Duizend en een dijkgraven
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1994)    [Pop-Jansen, M.L.; Streefkerk, C.]
800 jaar waterbeheer in Alkmaar
Oud Alkmaar;  L=21cm, B=15cm, D=1cm;  (ZCBS: 0935)
 

13. Boeknummer: 0233  
de Physique Existentie dezes Lands - Jan Blanken
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1987)    [Redactie]
Jan Blanken (1755-1838), inspecteur-generaal van Waterstaat
AMA;   (ZCBS: 0321)
 

14. Boeknummer: 0244  
Artykel-brief Ende Instructie van de Molenaars voor de Wieringer-Waert
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1989)    [Redactie]
Heruitgave meteen inleiding van Jan Bremer.
Het boek is opgedragen aan Jan Dekker, Sint Maartensbrug

Koeman, Franke, Out, Hoorn;  L=21.5cm, B=15.5cm;  (ZCBS: 2572)
 

15. Boeknummer: 0249  
Verpachting van stortgronden langs en visscherijen in het Noordhollandsch Kanaal
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1935)    [Redactie]
Voorwaarden en perceelbeschrijving; jaren 1936-1938
Departement van Financien;   (ZCBS: 2573)
 

16. Boeknummer: 0260  
Het Groot Noordhollandsch kanaal 1824 - 1924
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1924)    [Redactie]
Firma W. Appel jr, Alkmaar;   (ZCBS: 2066)
 

17. Boeknummer: 0266  
Hollanders en het water - Twintig eeuwen strijd en profijt
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (2007)    [Redactie]
Twee delen:
- Hollanders en het water 1
- Hollanders en het water 2

Uitgeverij Verloren, Hilversum;   (ZCBS: 4342)
 

18. Boeknummer: 0283  
Zee van Land
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (2005)    [Reh, W.; Steenbergen, C.M..; Aten, D.]
De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  L=31cm, B=4.5cm, D=26.5cm;  (ZCBS: 3452)
 

19. Boeknummer: 0294  
De Hondsbossche
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1981)    [Schilstra, J.J.]
Over het op Delta-hoogte brengen van de Hondsbossche na de watersnood van 1953.
M.n. over het doen in de periode 1977-1981.
2 exemplaren

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;  L=28cm, B=21.5cm, D=1cm;  (ZCBS: 0360)
 

20. Boeknummer: 0300  
Wie water deert
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1969)    [Schilstra, J.J.]
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
Meijer, Wormerveer;  L=25.5cm, B=3cm, D=19cm;  (ZCBS: 2053)
 

21. Boeknummer: 0303  
Zeshonderd jaar water en land
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1973)    [Schoorl, H.]
Uitgeverij Wolters Noordhoff, Groningen;   (ZCBS: 2052)
 

22. Boeknummer: 0322  
Molens
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1963)    [Stockhuijzen, F.]
Uitgeverij Van Dishoeck, Bussum;   (ZCBS: 3026)
 

23. Boeknummer: 0345  
Van poldergasten, waaiersluizen en vlotbruggen
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1995)    [Voskuil, B.V.]
Geschiedenis van het Noordhollands Kanaal
BIS;   (ZCBS: 2590)
 

24. Boeknummer: 0358  
Kennemer Dijkgeschiedenis
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1974)    [Westenberg, J.]
Noord-Hollandse Uitgeversmaatschappij;   (ZCBS: 2074)
 

25. Boeknummer: 0387  
Tractaet van Dyckagie
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1975)    [Vierlingh, Andries; Hullu, J. de; Verhoeven, A.G.]
Reprint uit 1975
Nijhoff Martinus, 's Gravenhage;   (ZCBS: 4351)
 

26. Boeknummer: 0405  
Stormenderland - Canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (2009)    [Aten, D.]
Canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ. 700-2008
Mercurius, Westzaan;   (ZCBS: 4324)
 

27. Boeknummer: 0459  
Een eeuw Koninklijke Boskalis Westminster en de Nederlandse Baggerindustrie - Verdiept verleden
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (2010)    [Bouwens, B.; Sluyterman, K.]
In Verdiept verleden staat de ontwikkeling van de Nederlandse baggerindustrie en in het bijzonder de geschiedenis van Koninklijke Boskalis Westminster NV, dat in 2010 haar honderdjarig bestaan viert, centraal. Bouwens en Sluyterman laten zien hoe netwerken en familiekapitaal een solide basis vormden voor een aantal toonaangevende baggerbedrijven. Zij vertellen hoe economische groei en de opkomst van de olie-industrie nieuwe markten schiepen waarop de baggeraars succesvol inspeelden door constante vernieuwing en uitbreiding van de vloot. Daarbij ging schaalvergroting gepaard met een opmerkelijke toename in de precisie van de uitvoering. Dankzij hun in Nederland opgebouwde kennis en kunde zagen enkele Nederlandse baggeraars, waaronder Boskalis, kans uit te groeien tot grote internationale ondernemingen, werkzaam van Noord-Rusland tot Zuid-Amerika en van Canada tot China.
Boom, Amsterdam;   (ZCBS: 4658)
 

28. Boeknummer: 0518  
De Hondsbossche Zeewering
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1970)    [Boltje, W.G.; Kamp, A.F.]
Overdruk uit het tijdschrift Land + Water. 3 artikelen
1. ir W.G. Boltje: De Hondsbossche zeewering door de eeuwen heen;
2. mr A.F. Kamp: De hondsbossche-prijsvaag van 1864;
3. ir W.G. Boltje: De hondsbossche zeewering onder beheer van noordhollands Noorderkwartie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;   (ZCBS: 4796)
 

29. Boeknummer: 0536  
De Hondsbossche Zeewering
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1970)    [Boltje, W.G.; Kamp, A.F.]
Overdruk uit het tijdschrift Land + Water. 3 artikelen
1. ir W.G. Boltje: De Hondsbossche zeewering door de eeuwen heen;
2. mr A.F. Kamp: De Hondsbossche-prijsvaag van 1864;
3. ir W.G. Boltje: De hondsbossche zeewering onder beheer van noordhollands Noorderkwartier.

Land en Water;   (ZCBS: 4796)
 

30. Boeknummer: 0538  
De verhoging van de Hondbossche zeewering
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1997)    [Zuidweg, B.]
Rapportage van de uitvoering van de verhoging van de Hondsbossche Zeewering in de jaren 1976 t/m 1980
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;  L=29.5cm, B=21cm, D=0.5cm;  (ZCBS: 4806)
 

31. Boeknummer: 0570  
Zoden aan de dijk
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (2009)    [Redactie]
25 peilingen naar Nederland als waterland
Bakker Bert, Amsterdam;   (ZCBS: 4986)
 

32. Boeknummer: 0598  
Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1864)    [Conrad, J.F.W.]
Bekroond historisch overzicht en aanbevelingen voor verdediging zeewering door J.F.W. Conrad, naar aanleiding van een prijsvraag. Met 9 losse platen.
Losse afdruk kaart van Spruijtenburgh in I, P-1. 2 exemplaren

Coster H., Alkmaar;  L=31.5cm, B=23cm, D=0.5cm;  (ZCBS: 0285)
 

33. Boeknummer: 0846  
Dijken
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1985)    [Groen, K.; Schmeink, T.]
Studio druk b.v., Den Haag;  L=22.5cm, B=22.5cm;  (ZCBS: 6444)
 

34. Boeknummer: 0847  
Die dijckgraeff claecht.....
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1984)    [Danner H.]
De Vereenigde Binnenpolder onder druk van het hoogheemraadschap van Rijnland
Provincie Noord-Holland;  L=24cm, B=24cm;  (ZCBS: 6446)
 

35. Boeknummer: 0848  
Verdwenen dijken verdwijnen
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1993)    [Provincie Noord-Holland]
De Vereenigde Binnenpolder onder druk van het hoogheemraadschap van Rijnland
Provincie Noord-Holland;  L=29.5cm, B=21cm;  (ZCBS: 6447)
 

36. Boeknummer: 0849  
De dijken in Noord-Holland
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1992)    [Provincie Noord-Holland]
Onderzoeksrapport 1992
Provincie Noord-Holland;  L=29.5cm, B=21cm;  (ZCBS: 6448)
 

37. Boeknummer: 0850  
Cultuurhistorisch onderzoek naar dijken in Noord-Holland
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1993)    [Provincie Noord-Holland]
Provincie Noord-Holland;  L=29.5cm, B=21cm;  (ZCBS: 6449)
 

38. Boeknummer: 0861  
De Waterlandse Zeedijk
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1993)    [Stichting Historisch Centrum]
De geschiedenis van een oude zeedijk in Amsterdam-Noord
Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord;  L=29.7cm, B=21cm;  (ZCBS: 6494)
 

39. Boeknummer: 0869  
Van water tot land van land tot water - verwikkelingen bij de indijkijng van de Beemster
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1987)    [Danner H.]
Hoogheemraadschap/R.A.A.;  L=22cm, B=22cm;  (ZCBS: 6513)
 

40. Boeknummer: 0870  
Geschiedenis van de Egmondermeer
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1996)    [Barten, C.L.]
In kaart gebracht tot en met de drooglegging
Stichting Historisch Egmond;  L=29.7cm, B=21cm;  (ZCBS: 6514)
 

41. Boeknummer: 0945  
"tot keringe der wateren" - het noorden des lands/ Groningen (Deel 1)
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1977)    [Keikes, W.H.]
Merck Sharp & Dohme B.C.;  L=22.7cm, B=13.4cm, D=1cm; 
 

42. Boeknummer: 1010  
Groot Algemene Moolenboek anno 1734
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1734)    [Zijl, J. van; Schenk, J.]
Beschrijving van de gronden en opstallen van diverse molens ; 18 pagina's beschrijvingen en 61 tekeningen, alle litho's.
De familie Raven woonde vanaf 1899 in een boerderij aan het Noord-Hollandskanaal. Deze boerderij werd gebouwd in 1667 en is in 1987 gesloopt. De familie Raven heeft het boek gekregen van K. Bos (oorspronkelijk een molenaarsfamilie) die ook op de boerderij woonde.

In vaste opstelling sinds 2018. Tekeningen gedigitaliseerd. Te zien op scherm bij boek

Uitgeverij Petrus Schenk , Amsterdam;  L=50cm, B=32cm, D=2cm;  (ZCBS: 1)
 

43. Boeknummer: 1033  
Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering en de Duinen te Petten, 1446 - 1864
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1864)    [Conrad, J.F.W.]
Overzicht over het ontstaan en onderhoud van de Hondsbossche Zeewering en de duinen te Petten, 1446-1864.
En de plannen voor de nieuwe Hondsbossche in 1864. Inclusief de 9 platen.

Coster H., Alkmaar;  L=30.5cm, B=27cm;  (ZCBS: 0811)
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 april 2023
Informatie: info@zijpermuseum.nl