[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Studie/educatie   (in veld: Genre)     

Homepage ZM Collectie Publicaties ZM Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 545)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Nummer: 0004  
Onderhoud en verbetering van grind- en steenslagwegen
Boek -- Studie/educatie           (1914)    [ANWB]
Uitgegeven omstreeks 1914
ANWB;   (ZCBS: 2501)
 

2. Nummer: 0005  
Ontwikkeling van het vliegtuig
Boek -- Studie/educatie           (1944)    [Arnken, R.A.]
Indeling van vliegtuigtypen
Gottmer;   (ZCBS: 0365)
 

3. Nummer: 0043  
Gids voor historisch onderzoek in Noord-Holland
Boek -- Studie/educatie           (1998)    [Bossaers, K.W.J.M.]
Stichting Regionale Geschiedbeoefening N.-H.;   (ZCBS: 3960)
 

4. Nummer: 0071  
Facetten van Europa
Boek -- Studie/educatie           (1980)    [Bullock, A. (red.)]
De Europese samenleving belicht. Dertig essays over de Europese samenleving
Elsevier;   (ZCBS: 0369)
 

5. Nummer: 0105  
Inventaris van het Oud Archief van Callandsoog
Boek -- Studie/educatie           (1902)    [Doornick, P.N. van]
Gebr. Van Brederode;   (ZCBS: 3868)
 

6. Nummer: 0127  
Vragen over vroeger
Boek -- Studie/educatie           (1993)    [Hagen, J.]
Handleiding voor het maken van historische interviews
Ned. Centrum voor volkscultuur;   (ZCBS: 2538)
 

7. Nummer: 0141  
Schriftspiegel -Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw
Boek -- Studie/educatie           (1984)    [Horsman, P.J.; Poelstra, TH.J.; Sigmond, J.P.]
Terra, Zutphen;   (ZCBS: 2539)
 

8. Nummer: 0154  
Vijf Noordhollandse boerderijbestekken uit de eerste helft van de 17de eeuw
Boek -- Studie/educatie           (1985)    [Jong, S. de]
Een studie over het ontstaan en de bouw van stolpboerderijen
HES;   (ZCBS: 0359)
 

9. Nummer: 0231  
Natuur en techniek
Boek -- Studie/educatie           (1939)    [Redactie]
Algemeen populair wetenschappelijk maandblad
Kluwer;   (ZCBS: 0371)
 

10. Nummer: 0361  
Op zoek naar huis, straat of buurt - Handleiding voor historisch huizenonderzoek
Boek -- Studie/educatie           (1997)    [Wiel, K. van der]
Een van de meest fascinerende onderzoeken voor (vrijetijds)historici is de geschiedenis van het eigen huis. Hoe oud is het huis waarin ik woon, wie hebben er voor mij gewoond en wat is er te achterhalen van het wel en wee dat die mensen is overkomen? Hoe zag mijn huis er vroeger uit en wat heeft er voor het huidige gebouw op deze plek gestaan? Deze gids is bedoeld voor iedereen die de geheimen van zijn eigen woonplek wil ontsluieren. In kort bestek worden archiefbronnen en literatuur geĆÆntroduceerd die meer informatie geven over het verleden van uw woning. Stapsgewijs wordt het onderzoek weergegeven, met alternatieve mogelijkheden als u dreigt vast te lopen. De vele illustraties geven niet alleen weer hoe bepaalde bronnen er uit zien, maar ook op welke wijze beeldmateriaal het onderzoek kan versterken.
Verloren, Hilversum;   (ZCBS: 4337)
 

11. Nummer: 0367  
Het Noorderkwartier
Boek -- Studie/educatie           (1983)    [Woude, A.M. van der]
Een regionaal historisch onderzoek
HES;   (ZCBS: 2595)
 

12. Nummer: 0380  
Op zoek naar een biografisch portret in het verleden
Boek -- Studie/educatie           (2003)    [Wiel, K. van der]
Verloren BV, Hilversum;   (ZCBS: 4338)
 

13. Nummer: 0381  
Op zoek naar de verdwenen middenstand
Boek -- Studie/educatie           (2007)    [Nijs, Th. de]
Verloren BV, Hilversum;   (ZCBS: 4339)
 

14. Nummer: 0382  
Op zoek naar het historisch interieur
Boek -- Studie/educatie           (2005)    [Zeilmaker, M.]
Verloren BV, Hilversum;   (ZCBS: 4340)
 

15. Nummer: 0383  
Op zoek naar het religieus erfgoed
Boek -- Studie/educatie           (2008)    [Engen, H. van; Robijn, V.]
Handleiding voor onderzoek in kerkelijke archieven
Verloren BV, Hilversum;   (ZCBS: 4341)
 

16. Nummer: 0385  
Handleiding voor het beheer van historische sportarchieven
Boek -- Studie/educatie           (2005)    [Buuren, W. van]
Met de archieven van sportverenigingen is het vaak droevig gesteld. De meeste verenigingen beschikken niet over de kennis om hun archieven te onderhouden. Deze handleiding is speciaal geschreven voor de sportwereld en biedt sportverenigingen en -bonden richtlijnen en adviezen voor het beheer van het eigen historische archief. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt Wilfred van Buuren diverse aspecten van archiefbeheer, zoals de selectiecriteria, de ordening en beschrijving van het materiaal, de materiƫle verzorging van de archiefstukken en de problemen rond de openbaarheid. Ook is er ruime aandacht voor foto's en voorwerpen, die immers vaak een belangrijk onderdeel vormen van een sportarchief. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe de archivering van sporthistorisch bronnenmateriaal aangepakt kan worden en welke instanties hulp kunnen bieden.
Zie ook: http://books.google.com/books/p/uitgeverij_verloren?id=AgYZZlFJ0scC&pg=PA28&dq=sportarchieven&lr=&hl=nl#PPP1,M1

Verloren BV, Hilversum;   (ZCBS: 4362)
 

17. Nummer: 0419  
Wat er in deKop zit....!
Boek -- Studie/educatie           (z.j.)    [Gewest Kop van noord-Holland]
Info-boekje over instellingen die zich bezig houden met natuur, milieu historie en landschapsbescherming
(ZCBS: 4516)
 

18. Nummer: 0565  
De boeren in onze volksgemeenschap
Boek -- Studie/educatie           (1934)    [Schermerhorn, W.]
van Loghum Slaterus;  L=24cm, B=15.5cm, H=2cm;  (ZCBS: 4974)
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 3 november 2020
Informatie: info@zijpermuseum.nl