[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Waterschap   (in veld: Genre)     

Homepage ZM Collectie Publicaties ZM Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 33   (uit: 545)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Nummer: 0014  
Water, vriend en vijand
Boek -- Waterschap           (1978)    [Balk, J. Th.]
Het waterrijke gezicht van Noorderkwartier
Meijer Pers bv, A'dam;   (ZCBS: 2069)
 

2. Nummer: 0020  
Het Koegras
Boek -- Waterschap           (1973)    [Belonje, J.]
Ter herinnering aan 100 jaar gereglementeerd
Egner B.V. Den Helder;   (ZCBS: 2059)
 

3. Nummer: 0041  
Binnewaeters gewelt; 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
Boek -- Waterschap           (1994)    [Borger, G.J.; Bruines, S.]
Noord-Holland;   (ZCBS: 2514)
 

4. Nummer: 0080  
... die water keert
Boek -- Waterschap           (1994)    [Danner, H.S.; Lambooij, H.Th.M; Streefkerk, C.]
800 jaar regionale dijkzorg in Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap;   (ZCBS: 4058)
 

5. Nummer: 0099  
Deltawerken
Tijdschrift -- Waterschap           (1970)    [Deltadienst (red.)]
Pettemer zeewering
Deltadienst;   (ZCBS: 3076)
 

6. Nummer: 0108  
De kust van Rottum tot Calais
Boek -- Waterschap           (1982)    [Eisma, D.; Fey, T.]
Spectrum Utrecht;  L=29.5cm, B=21cm, H=2cm;  (ZCBS: 0933)
 

7. Nummer: 0112  
Het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920 - 1945
Boek -- Waterschap           (1946)    [Flier, G. van de]
Meijer's Drukkerij, W'veer;   (ZCBS: 2054)
 

8. Nummer: 0118  
Polders! Gedicht Nederland
Boek -- Waterschap           (2005)    [Geuze, A.; Feddes, F.]
NAI;   (ZCBS: 3484)
 

9. Nummer: 0132  
De Helsdeur: Wapen in de strijd tegen wateroverlast, vervuiling en verzilting; 2 delen
Boek -- Waterschap           (1973)    [Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen]
Drukkerij Meijer, Wormerveer;   (ZCBS: 3539)
 

10. Nummer: 0180  
De held sterft niet...
Boek -- Waterschap           (2002)    [Lambooij, H.Th.M.; Aten, D.]
Waterschapsconcentratie in Noord-Holland, 1916 - 2003
Uitwaterende Sluizen;   (ZCBS: 0902)
 

11. Nummer: 0194  
Fier in de wind - de Zijper molens
Boek -- Waterschap           (2001)    [Loo, L.F. van]
De Zijpe en zijn molens, molenmeesters en molenaars 1561-1961
Noorderkwartier;   (ZCBS: 3486)
 

12. Nummer: 0216  
De Zijpe en de aanleg van het Noord-Hollandskanaal
Scriptie -- Waterschap           (1981)    [Oskam, Jan]
Bijlage: onlusten in het Koegras, mei 1824
Nvt;   (ZCBS: 4119)
 

13. Nummer: 0233  
de Physique Existentie dezes Lands - Jan Blanken
Boek -- Waterschap           (1987)    [Redactie]
Jan Blanken (1755-1838)
AMA;   (ZCBS: 0321)
 

14. Nummer: 0243  
Gedenkboek Twee eeuwen Waterstaatswerken
Boek -- Waterschap           (z.j.)    [Redactie]
Kramer's uitg, A'veen;   (ZCBS: 3663)
 

15. Nummer: 0252  
De uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984
Tijdschrift -- Waterschap           (1984)    [Redactie]
Hollandse Studiƫn 13
HHR van Rijnland;   (ZCBS: 3782)
 

16. Nummer: 0260  
Het Groot Noordhollandsch kanaal 1824 - 1924
Boek -- Waterschap           (1924)    [Redactie]
Firma W. Appel jr, Alkmaar;   (ZCBS: 2066)
 

17. Nummer: 0266  
Hollanders en het water - Twintig eeuwen strijd en profijt
Boek -- Waterschap           (2007)    [Redactie]
Twee delen:
- Hollanders en het water 1
- Hollanders en het water 2

Verloren BV, Hilversum;   (ZCBS: 4342)
 

18. Nummer: 0283  
Zee van Land
Boek -- Waterschap           (2005)    [Reh, W.; Steenbergen, C.M..; Aten, D. (red.)]
De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;   (ZCBS: 3452)
 

19. Nummer: 0294  
De Hondsbossche
Boek -- Waterschap           (1981)    [Schilstra, J.J.]
2 exemplaren
Z.pl.;   (ZCBS: 0360)
 

20. Nummer: 0303  
Zeshonderd jaar water en land
Boek -- Waterschap           (1973)    [Schoorl, H.]
Wolters-Noordhoff nv, Groningen;   (ZCBS: 2052)
 

21. Nummer: 0322  
Molens
Boek -- Waterschap           (1963)    [Stockhuijzen, F.]
Van Dishoeck;   (ZCBS: 3026)
 

22. Nummer: 0400  
Twee toespraken
Boek -- Waterschap           (1971)    [Vereniging Noordhollandse Waterschappen (red.)]
Jubileumvergadering Vereniging Noordhollandse Waterschappen 50 jaar
Ver NH waterschappen;   (ZCBS: 4428)
 

23. Nummer: 0405  
Stormenderland - Canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ
Boek -- Waterschap           (2009)    [Aten, D.]
Canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ. 700-2008
Mercurius, Westzaan;   (ZCBS: 4324)
 

24. Nummer: 0413  
Leeghwater en het Haarlemmermeer
Tijdschrift -- Waterschap           (2009)    [Aten, D; Joustra, M.; Zwet, H. van]
26e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, Kring voor Noord-Hollandsche waterstaatsgeschiedenis (2009).
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;   (ZCBS: 4533)
 

25. Nummer: 0421  
Watertorens in Noord-Holland
Bundel -- Waterschap           (1991)    [Provinvie Noord-Holland]
Provinciale monumenten Noord-Holland
(ZCBS: 4477)
 

26. Nummer: 0440  
Watersnood van 1916 in Anna Paulowna
Boek -- Waterschap           (1988)    [Bremer, J.T.; Wissekerke, M.L.]
Pirola;   (ZCBS: 4581)
 

27. Nummer: 0467  
Blauw Basalt & Stalen Spieren - Herinnering van dijkwerkers aan de Hondsbossche 1920-1945
Tijdschrift -- Waterschap           (2007)    [Messchaert, W.]
24e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, Kring voor Noord-Hollandsche waterstaatsgeschiedenis (2007).
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;   (ZCBS: 3111)
 

28. Nummer: 0518  
De Hondsbossche Zeewering
Boek -- Waterschap           (1970)    [Boltje, W.G.; Kamp, A.F.]
Overdruk uit het tijdschrift Land + Water. 3 artikelen
1. ir W.G. Boltje: De Hondsbossche zeewering door de eeuwen heen;
2. mr A.F. Kamp: De hondsbossche-prijsvaag van 1864;
3. ir W.G. Boltje: De hondsbossche zeewering onder beheer van noordhollands Noorderkwartie

hoogheemraadschap;   (ZCBS: 4796)
 

29. Nummer: 0538  
De verhoging van de Hondbossche zeewering
Boek -- Waterschap           (1997)    [Zuidweg, B.]
Rapportage van de uitvoering van de verhoging van de Hondsbossche Zeewering in de jaren 1976 t/m 1980
Hoogheemraadschap, Edam;  L=29.5cm, B=21cm, H=0.5cm;  (ZCBS: 4806)
 

30. Nummer: 0564  
Een timmermanszoon wint land
Boek -- Waterschap           (1942)    [Amstel, M. van]
Jan Adriaanszoon Leegh-water
N.V. A.B.C;  L=17.8cm, B=11cm, H=1.5cm;  (ZCBS: 4973)
 

31. Nummer: 0570  
Zoden aan de dijk
Boek -- Waterschap           (2009)    [Redactie]
25 peilingen naar Nederland als waterland
Bert Bakker, Amsterdam;   (ZCBS: 4986)
 

32. Nummer: 0598  
Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering
Boek -- Waterschap           (1864)    [Conrad, J.F.W.]
Bekroond historisch overzicht en aanbevelingen voor verdediging zeewering door J.F.W. Conrad, naar aanleiding van een prijsvraag. Met 9 losse platen.
Losse afdruk kaart van Spruijtenburgh in I, P-1. 2 exemplaren

L=31.5cm, B=23cm, H=0.5cm;  (ZCBS: 0285)
 

33. Nummer: 0600  
100 jaar trouwe dienst - Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981
Boek -- Waterschap           (1981)    [Provinciaal Bestuur provincie Noord-Holland 1881-1981]
Meijer Pers, Amsterdam;   (ZCBS: 5107)
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 oktober 2020
Informatie: info@zijpermuseum.nl