[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    1940-1945     

Homepage ZM Collectie Publicaties ZM Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 481)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  ongesorteerd

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0024  
Artikelen J. Belonje
Artikel/Bundel -- Artikel/Bundel Zijpe           (1927-1977)    [Belonje, J.]
1. Biografische notities over mr Adriaan Anthonisz superintendant der fortificaties. Uit:
Jaarverslag 1970 Stichting Menno van Coehoorn, p. 42 - 47. (hoofdingeland van de Zijpe 1596 -
1620).
2. Aanbestedingen in de jaarrekening van de Zijpe 1572 - 1573. Uit: De Navorscher 1936.
3. Een Zijpsche bijdrage. Uit: Haarlemsche Bijdragen 1936 (53)(o.a. pastoors in de Zijpe in
de 17e en 18e eeuw).
4. Hoe Jan van Scorel zich uit de Zijpe terugtrok. Uit: de Navorscher 1941(90) p. 21 - 29.
5. Het pseudoniem van een Amsterdammer als huisnaam in de Zijpe. Uit: Amstelodanum jan 1971.
(Tutor).
6. Het nageslacht van Anna Roemers Visscher. Uit: Jaarboek Centr. Bureau Genealogie 1977.
(Anna woonde vlakbij Oudesluis in de Wieringerwaard).
7. Amsterdamsch grondbezit in de Zijpe omstreeks 1600. Uit: Jaarboek Amstelodam 1936.
8. De Surinaamse vriend. Uit:
9. Quickenbergh. Uit Maandblad Amstelodamum. 1952, 39.
10. Een ouderwets kanon. Uit: Ons Amsterdam 1953- 5e jrg, nr 6, p. 96. (o.m. in 't Zand).
11. Amsterdammers als sluizenbouwers. Uit: Amstelodamum 1927. (Oudesluis)
12. Nog iets over O.L.V. te Keins. Uit: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom
Haarlem. Overdruk
13. Door de Zijpe,1927 (zm 4033)
14. Gedenkwaardigheden uit kerken, J. Nederkoorn in reactie op Belonje
15. De Zijpe en Hazepolder, 1933
16. De polderregering van de Zijpe, uit: de Navorscher 1933, blz. 48 e.v.
17. De slooping van de Kerk te Petten. Op 16-05-1944, mocht Belonje de kerk van Petten
in oogenschouw nemen tijdens het slopen. Hij kon daardoor de zerkenvloer met
grafsteenen opnieuw beschrijven. Uit: De Navorscher 1945/6 (91) blz. 2-11.
18. Heerlijkheden in Holland's Noorderkwartier. Uit: WFON 1938 XII, blz 141-144.
19. Amsterdammers met Oesterputten te Petten Uit: Amstelodanum, 59ste jaarg.nr 1 (1972) blz
61- 65.
20. Een schipper op West-Indie te Sint Maartensbrug Uit: De Speelwagen, 10de jaarg.(1955)
blz 264-270.
21. De Rietveldlaan in de Zijpe. Tijdschr. holland 1973. pag 243-255

L=29.7cm, B=21cm;  (ZCBS: 3850)
 

2. Boeknummer: 0025  
Het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1945)    [Belonje, J.]
West-Friesland 1544 -1944
Meijer, Wormerveer;  L=26cm, B=21cm, D=2cm;  (ZCBS: 0778)
 

3. Boeknummer: 0045  
Bijdragen tot de geschiedenis van West-Friesland
Boek -- Geschiedenisboek Noorderkwartier           (1941)    [Bossen, P.]

Huize Verluid, Alkmaar;   (ZCBS: 2057)
 

4. Boeknummer: 0069  
Een koopmansstad in vuur!
Boek -- Oorlogsboek           (1941)    [Buffinga, N.]

Voorhoeve, J.N. Den Haag;   (ZCBS: 0559)
 

5. Boeknummer: 0282  
West-Friesland: Oud & Nieuw
Periodiek -- Tijdschrift           (1926-2014)    [Redactie Westfries Genootschap]
Bundels Oud West-Friesland
Drukkerij West-Friesland, Hoorn;   (ZCBS: 0952)
 

6. Boeknummer: 0285  
Erflaters van onze beschaving- Nederlandse Gestalten uit zes eeuwen, Deel I t/m IV
Boek -- Geschiedenisboek Nederland           (1940-1941)    [Romein, Jan en Annie]
Bestaande uit:
- Deel I (284p.)
- Deel II (321p.)
- Deel III (284p.)
- Deel IV (344p.)

Uitgeverij Querido, Amsterdam;   (ZCBS: 3052)
 

7. Boeknummer: 0348  
Diverse artikelen over Zijpe en Petten
Artikel/Bundel -- Artikel/Bundel Zijpe           (1933-1973)    [Vriesman Cz, C.A.]
1. Prehistorie, de lage landen in wording
2. Beknopte Samenvatting van H. Schoorl, zeshonderd jaar water en land
3. kopie├źn uit de Tegenwoordige Staat der Nederlanden uit de delen over Holland stukken m.b.t. Petten, Hondsbossche en Kalantsoog. Uitgeverij Tirion, Amsterdam 1750
4. Beschrijving van het kerkje te Petten, J. Belonje Heemschut. januari 1931
5. De Boerenslag, het volksverhaal ten tijde van de 3e Engelse oorlog
6. 1917, Duits koopvaardijschip belaagt door Engelse torpedojagers voor de kust van Petten
7. De klokkendieven en de langslapers, ca 1899
8. Scheepsramp Vrouwe Elisabeth-Dorothea, dd 27-11-1767. VOC-schip
9. Strandvonderij, Strandjutten, Strandroof
10. Nasleep van de Stranding Vrouwe Elisabeth-Dorothea
11. Stropen in de Pettemer Duinen
12. Stroupe -in de Pettemer duine- straattaal Petten, 1e kwart van de 20e eeuw.
13. Oranjefeest te Burgerbrug 1913
14. Vloedgolf op 26 april 1924

Eigen beheer;  L=30cm, B=22cm;  (ZCBS: 4035)
 

8. Boeknummer: 0475  
De achtergrond van de persoonskaart
Register -- Bevolkingsregister           (1944)    [Bemmelen, J.F. van]
Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde.
Uit de tweede wereldoorlog.

Rutgers, Naarden;  L=21cm, B=0.5cm, D=14.5cm;  (ZCBS: 4687)
 

9. Boeknummer: 0487  
Steenen charters
Boek -- Architectuurboek           (1943)    [Belonje, J.]
Oude grafstenen, romaans - renaissance
Allert de Lange, amsterdam;  L=18cm, B=12.5cm, D=1cm;  (ZCBS: 4687)
 

10. Boeknummer: 0564  
Een timmermanszoon wint land
Boek -- Biografie           (1942)    [Amstel, M. van]
Jan Adriaanszoon Leegh-water
N.V. A.B.C;  L=17.8cm, B=11cm, D=1.5cm;  (ZCBS: 4973)
 

11. Boeknummer: 0867  
Trouw moest blijken....
Boek -- Fotoboek           (1945)    [Sikkema J.; Wouthuijsen L.]

Netherlands Publicing Company, Londen;  L=31cm, B=24.5cm, D=1cm; 
 

12. Boeknummer: 1062  
Weet je nog wel?, 1940-1945 - 5 jaren bezetting!
Boek -- Oorlogsboek           (1945-1946)    [Tienhoven, H. van; Robberts, J.]
Versjes en prentjes opgedragen aan de 'kleine' helden (de hollandse huisvaders)
Uitgeverij J.G. Robbers, Amsterdam;  L=20cm, B=15cm;  (ZCBS: 3368)
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 juni 2023
Informatie: info@zijpermuseum.nl