[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    1965-1970     

Homepage ZM Collectie Publicaties ZM Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 481)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  ongesorteerd

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0011  
Historie der gemeente Winkel
Boek -- Geschiedenisboek Noorderkwartier           (1970)    [Baken, J., Callantsoog]

Eigen beheer;   (ZCBS: 2051)
 

2. Boeknummer: 0024  
Artikelen J. Belonje
Artikel/Bundel -- Artikel/Bundel Zijpe           (1927-1977)    [Belonje, J.]
1. Biografische notities over mr Adriaan Anthonisz superintendant der fortificaties. Uit:
Jaarverslag 1970 Stichting Menno van Coehoorn, p. 42 - 47. (hoofdingeland van de Zijpe 1596 -
1620).
2. Aanbestedingen in de jaarrekening van de Zijpe 1572 - 1573. Uit: De Navorscher 1936.
3. Een Zijpsche bijdrage. Uit: Haarlemsche Bijdragen 1936 (53)(o.a. pastoors in de Zijpe in
de 17e en 18e eeuw).
4. Hoe Jan van Scorel zich uit de Zijpe terugtrok. Uit: de Navorscher 1941(90) p. 21 - 29.
5. Het pseudoniem van een Amsterdammer als huisnaam in de Zijpe. Uit: Amstelodanum jan 1971.
(Tutor).
6. Het nageslacht van Anna Roemers Visscher. Uit: Jaarboek Centr. Bureau Genealogie 1977.
(Anna woonde vlakbij Oudesluis in de Wieringerwaard).
7. Amsterdamsch grondbezit in de Zijpe omstreeks 1600. Uit: Jaarboek Amstelodam 1936.
8. De Surinaamse vriend. Uit:
9. Quickenbergh. Uit Maandblad Amstelodamum. 1952, 39.
10. Een ouderwets kanon. Uit: Ons Amsterdam 1953- 5e jrg, nr 6, p. 96. (o.m. in 't Zand).
11. Amsterdammers als sluizenbouwers. Uit: Amstelodamum 1927. (Oudesluis)
12. Nog iets over O.L.V. te Keins. Uit: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom
Haarlem. Overdruk
13. Door de Zijpe,1927 (zm 4033)
14. Gedenkwaardigheden uit kerken, J. Nederkoorn in reactie op Belonje
15. De Zijpe en Hazepolder, 1933
16. De polderregering van de Zijpe, uit: de Navorscher 1933, blz. 48 e.v.
17. De slooping van de Kerk te Petten. Op 16-05-1944, mocht Belonje de kerk van Petten
in oogenschouw nemen tijdens het slopen. Hij kon daardoor de zerkenvloer met
grafsteenen opnieuw beschrijven. Uit: De Navorscher 1945/6 (91) blz. 2-11.
18. Heerlijkheden in Holland's Noorderkwartier. Uit: WFON 1938 XII, blz 141-144.
19. Amsterdammers met Oesterputten te Petten Uit: Amstelodanum, 59ste jaarg.nr 1 (1972) blz
61- 65.
20. Een schipper op West-Indie te Sint Maartensbrug Uit: De Speelwagen, 10de jaarg.(1955)
blz 264-270.
21. De Rietveldlaan in de Zijpe. Tijdschr. holland 1973. pag 243-255

L=29.7cm, B=21cm;  (ZCBS: 3850)
 

3. Boeknummer: 0047  
Schagen
Boek -- Geschiedenisboek Noorderkwartier           (1965)    [Bregman, J.]
Proefschrift
Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.

Eigen beheer;  L=27cm, B=19.5cm, D=2cm;  (ZCBS: 0924)
 

4. Boeknummer: 0095  
Schagen in oude ansichten
Boek -- Fotoboek           (1969)    [Dekker, P.]

Europese Bibliotheek, Zaltbommel;   (ZCBS: 2062)
 

5. Boeknummer: 0097  
Willem 't Hart: 1750-1830
Boek -- Geschiedenisboek Zijpe           (1966)    [Dekker, P.]
Een Zijper zeevaarder in de nadagen van de republiek
Europese Bibliotheek, Zaltbommel;   (ZCBS: 2032)
 

6. Boeknummer: 0098  
Willem 't Hart: 1750-1830
Boek -- Geschiedenisboek Zijpe           (1966)    [Dekker, P.]
Een Zijper zeevaarder in de nadagen van de republiek (Walvisvaart en handelsvloot)
Europese Bibliotheek, Zaltbommel;  L=22cm, B=14cm, D=1.5cm;  (ZCBS: 2032)
 

7. Boeknummer: 0099  
Deltawerken
Periodiek -- Tijdschrift           (1970)    [Deltadienst (red.)]
Bericht nr 52 (mei 1970: Verbetering van de Pettemer zeewering
Deltadienst;   (ZCBS: 3076)
 

8. Boeknummer: 0116  
Adresboek Gemeente Zijpe 1970
Register -- Adressenlijst           (1970)    [Gemeente Zijpe]
2 exemplaren
Drukkerij K. van Loenen, Schagerbrug;  L=23.8cm, B=15.6cm, D=0.2cm;  (ZCBS: 3507)
 

9. Boeknummer: 0150  
Stads- en dorpskerken in Noord-Holland
Boek -- Architectuurboek           (1969)    [Janse, H.]

Europese Bibliotheek, Zaltbommel;   (ZCBS: 2058)
 

10. Boeknummer: 0282  
West-Friesland: Oud & Nieuw
Periodiek -- Tijdschrift           (1926-2014)    [Redactie Westfries Genootschap]
Bundels Oud West-Friesland
Drukkerij West-Friesland, Hoorn;   (ZCBS: 0952)
 

11. Boeknummer: 0291  
Wie water deert
Boek -- Gedenkboek           (1969)    [Schilstra, J.J.]
Voor het 425-jarige jubileum van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland.
Meijer, Wormerveer;  L=25.5cm, B=19cm, D=3cm;  (ZCBS: 2053)
 

12. Boeknummer: 0300  
Wie water deert
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1969)    [Schilstra, J.J.]
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
Meijer, Wormerveer;  L=25.5cm, B=3cm, D=19cm;  (ZCBS: 2053)
 

13. Boeknummer: 0348  
Diverse artikelen over Zijpe en Petten
Artikel/Bundel -- Artikel/Bundel Zijpe           (1933-1973)    [Vriesman Cz, C.A.]
1. Prehistorie, de lage landen in wording
2. Beknopte Samenvatting van H. Schoorl, zeshonderd jaar water en land
3. kopie├źn uit de Tegenwoordige Staat der Nederlanden uit de delen over Holland stukken m.b.t. Petten, Hondsbossche en Kalantsoog. Uitgeverij Tirion, Amsterdam 1750
4. Beschrijving van het kerkje te Petten, J. Belonje Heemschut. januari 1931
5. De Boerenslag, het volksverhaal ten tijde van de 3e Engelse oorlog
6. 1917, Duits koopvaardijschip belaagt door Engelse torpedojagers voor de kust van Petten
7. De klokkendieven en de langslapers, ca 1899
8. Scheepsramp Vrouwe Elisabeth-Dorothea, dd 27-11-1767. VOC-schip
9. Strandvonderij, Strandjutten, Strandroof
10. Nasleep van de Stranding Vrouwe Elisabeth-Dorothea
11. Stropen in de Pettemer Duinen
12. Stroupe -in de Pettemer duine- straattaal Petten, 1e kwart van de 20e eeuw.
13. Oranjefeest te Burgerbrug 1913
14. Vloedgolf op 26 april 1924

Eigen beheer;  L=30cm, B=22cm;  (ZCBS: 4035)
 

14. Boeknummer: 0498  
Een terugblik -Statistische bewerking van de resultaten van de Informatie van 1514
Boek -- Geschiedenisboek Nederland           (1970)    [Naber, J.C.]

Stichting Contactcentrum Regionale Geschiedenis, Haarlem;  L=23cm, B=16.5cm, D=0.5cm;  (ZCBS: 4687)
 

15. Boeknummer: 0510  
Vom Bartmannkrug zur Steinzeugindustrie
Boek -- Archeologisch boek           (1970)    [Brauns, C.]
1e druk 1958 Universiteit van Californie
Bartmann, Frechen;  L=14.7cm, B=20.7cm, D=0.5cm;  (ZCBS: 4680)
 

16. Boeknummer: 0518  
De Hondsbossche Zeewering
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1970)    [Boltje, W.G.; Kamp, A.F.]
Overdruk uit het tijdschrift Land + Water. 3 artikelen
1. ir W.G. Boltje: De Hondsbossche zeewering door de eeuwen heen;
2. mr A.F. Kamp: De hondsbossche-prijsvaag van 1864;
3. ir W.G. Boltje: De hondsbossche zeewering onder beheer van noordhollands Noorderkwartie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;   (ZCBS: 4796)
 

17. Boeknummer: 0528  
Gemeente Anna Paulowna 1870-1970
Boek -- Gedenkboek           (1970)    [Jonker, H.]
Gedenkboek geschreven tgv het 100-jarig bestaan van de gemeente Anna Paulowna.
2 gebonden exemplaren

Drukkerij West-Friesland, Hoorn;  L=23.5cm, B=16cm, D=0.5cm;  (ZCBS: 4788)
 

18. Boeknummer: 0536  
De Hondsbossche Zeewering
Boek -- Geschiedenisboek Waterstaat           (1970)    [Boltje, W.G.; Kamp, A.F.]
Overdruk uit het tijdschrift Land + Water. 3 artikelen
1. ir W.G. Boltje: De Hondsbossche zeewering door de eeuwen heen;
2. mr A.F. Kamp: De Hondsbossche-prijsvaag van 1864;
3. ir W.G. Boltje: De hondsbossche zeewering onder beheer van noordhollands Noorderkwartier.

Land en Water;   (ZCBS: 4796)
 

19. Boeknummer: 1403  
Foto- en knipselboek Fanfarekorps Callantsoog
Album -- Plakboek           (1969-1979)    [Swaerts Casper, Callantsoog]
Bevat vele krantenknipsels en foto's van het fanfarecorps / muziekvereniging Callantsoog
Eigen beheer;  L=24cm, B=20cm;  (ZCBS: 4588)
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 maart 2023
Informatie: info@zijpermuseum.nl