[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Boek ==> Cartografie     

Homepage ZM Collectie Publicaties ZM Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 471)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0158  
Proeve van beschrijving bijde caerte vant hontbos ende zijplant
Boek -- Cartografie           (1971)    [Kamp, A.F.]
Knijnenberg;   (ZCBS: 2088)
 

2. Boeknummer: 0228  
Het veranderend gezicht van Noord-Holland
Boek -- Cartografie           (1976)    [Redactie]
Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas
Meijer Pers BV, Amsterdam;  L=32.5cm, B=2cm, D=26cm;  (ZCBS: 4123)
 

3. Boeknummer: 0284  
Geologische overzichtskaarten van Nederland
Boek -- Cartografie           (1975)    [Rijks Geologische Dienst]
Kaarten, profielen en toelichting
Rijks Geologische Dienst;  L=31cm, B=21cm, D=2cm;  (ZCBS: 0931)
 

4. Boeknummer: 0311  
De Aangedijkte Landen en Wieringen
Boek -- Cartografie           (1979)    [Schouten, A.A.]
Martin Lammes, uitgever in de Wogmeer;   (ZCBS: 0929)
 

5. Boeknummer: 0325  
Perfect gemeten: landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700
Boek -- Cartografie           (1994)    [Streefkerk, C.; Werner, J.; Wieringa, F.]
Catalogus bij tentoonstelling 'Perfect Gemeten' Stedelijk Museum Alkmaar 1994
Stichting Uitgeverij Noordholland;   (ZCBS: 3571)
 

6. Boeknummer: 0359  
Oude kaarten en de geschiedenis van de Kop van Noord-Holland
Boek -- Cartografie           (1961)    [Westenberg, J.]
Het raadplegen van oude kaarten heeft het mogelijk gemaakt, te komen tot een reconstructie van veranderingen die zich in vroeger eeuwen hebben voltrokken aan de natuurlijke gesteldheid van het voormalige eiland Huisduinen (WESTENBERG, 1956). In hoofdzaak bestonden deze veranderingen uit afslag aan de west- en noordzijde, landaanwinning aan de oostzijde en ten slotte de verbinding met het vasteland van Noordholland.
Een voortgezette kaartenstudie heeft nu geleid tot een overeenkomstige bewerking van een groter gebied langs de Noordzeekust en van de aangedijkte landen van de Kop van Noordholland (fig. 1). Door deze uitbreiding van het onderzoek kon ook het getijgebied van het zeegat van Texel niet geheel onbesproken blijven, wat uiteraard ook weer samenhang toont met hetgeen reeds eerder over Huisduinen werd medegedeeld. Een uitvoerige herhaling van deze bijzonderheden zal hier niet worden gegeven, maar w?l zal een en ander in het kort worden opgehaald voor zover dit nodig mocht zijn om het verband niet verloren te laten gaan. Het verkregen historisch overzicht kon enigszins worden aangevuld met oudheidkundige en andere gegevens, maar blijft toch in hoofdzaak berusten op de gegevens van oude kaarten.
De stafkaart heeft als basis gediend voor het reconstructiewerk ; mede in verband hiermee heb ik mij bij de spelling van de aardrijkskundige namen ook voornamelijk aan deze officiŽle bron gehouden.
Bij het afsluiten van dit werk gedenk ik dankbaar de hulp en medewerking, die ik van verschillende instanties en personen mocht ondervinden. Het raadplegen van kaarten in het Algemeen Rijksarchief, het Rijksarchief voor Noordholland en de Collectie BODEL NIJENHUIS (Rijksuniv. Leiden) was voor deze studie van primair belang. Verder denk ik aan de faciliteiten, die ik mocht ondervinden van verschillende takken van de Rijkswaterstaat, het Fotoarchief van de Topografische Dienst te Delft, het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, de Afd. Oudheidkundig Bodemonderzoek van de Directie Noordoostpolderwerken te Schokland en het ZoŲlogisch Station te Den Helder.
De oriŽntatie in de dijkgeschiedenis van de Zijpe werd mij zeer vergemakkelijkt door Mr. J. BELONJE te Alkmaar, die mij zijn helaas niet gepubliceerde handschrift over de kartografie van de Zijpe in bruikleen afstond. Aan de heer A. DRAL ben ik veel dank verschuldigd voor het tekenen van de kaarten; zonder zijn kritische zin en zijn geduldige en doortastende hulp zou ik dit werk niet hebben kunnen voltooien.

Verhandeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Natuurkunde .
Zie ook: www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00010951.pdf

Noord-Holland;  L=18cm, B=26cm, D=1cm;  (ZCBS: 3929)
 

7. Boeknummer: 0478  
Perfect gemeten: landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700
Boek -- Cartografie           (1994)    [Streefkerk, C.; Werner, J.; Wieringa, F.]
Catalogus bij tentoonstelling 'Perfect Gemeten' Stedelijk Museum Alkmaar 1994. Getekende kaarten uit de 16 en 17e eeuw. Stedelijk Museum Alkmaar. Artikelen van verschillende auteurs.
St. Uitgeverij Noord-Holland;  L=29220cm, B=6cm;  (ZCBS: 4687)
 

8. Boeknummer: 0592  
Een basismeting uit de zeventiende eeuw en de verdronken toren van Egmond aan Zee
Boek -- Cartografie           (1984)    [Koeman, C.]
NGT Geodesia;  L=29.7cm, D=21cm;  (ZCBS: 4915)
 

9. Boeknummer: 0621  
Oude kaarten in de geschiedenis vanhet voormalige eiland Huisduinen
Boek -- Cartografie           (1956)    [Westenberg, J.]
Overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap,
Deel LXXIII, no 3, 1956.
Met vele afbeeldingen

Brill E.J., Leiden;  L=24cm, B=15.8cm, D=0.4cm;  (ZCBS: 5184)
 

10. Boeknummer: 1100  
Jacob Aertsz. Colom's Kaart van Holland 1639
Boek -- Cartografie           (1979)    [Colom, J.A..]
Reproductie van de eerste uitgave, 1639.
26p introductie + 40p platen + 5 p Nieuwe Beschrijvinghe van Batavien, Nu ghenaemt Holland

Uitgevers Mij Canaletto, Alphen a/d/ Rijn;  L=48.5cm, B=40.5cm;  (ZCBS: 4294)
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 april 2021
Informatie: info@zijpermuseum.nl