Collectie Zijper Museum
 → 
 →  [Objectnummer 0034]
 

 
 

<    1 2    >

( record bevat 2 afbeeldingen; getoond wordt:   )


 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Objectnummer : 0034
 
Titel : Visserij bij Petten
Vervaardiger :
Datering origineel : 1680 - 1704
Beschrijving : Paneel met een halvemaanvormige lijst; te zien is de visserij op het strand met op de achtergrond Petten. Op voorgrond rechts driemaster als oorlogsschip van omstreeks 1700.
Op de voorgrond de visafslag. We zien de stokhouder met de stok met de rode en witte banden. Hij gaf de partij vis aan. De afslager had het visboek en noteerde koper en prijs en de aantekeningen werden door de naschrijver uitgewerkt. We zien ook een vrouw en een aantal mannen. Vissers, potentiele kopers en vervoerders. Op het strand werd ook de belasting geheven: 1/40 penning voor kerk en pastorie van Petten en 1/40 penning voor de vuurboet (linksboven)tevens assurantie van vissersschuijten welke verongelukten of voor het volk dat gevangen genomen genomen was door de vijand.

Voor de tijdsbepaling van het paneel is relevant dat de kerk nog op haar oude plaats staat. Vanaf 1704 is de nieuwe kerk verplaatst naar het Vlak en in 1704 weer in gebruik genomen.
Uit ZHB 9e jrg, nr 2, mei 1991 door W. Siewertsen.
Het paneel hing op de achterwand van de kerkruimte.

Het paneel is in 2017 schoongemaakt en gerestaureerd.
 
Medium-ID :
Groep : Schilderij
Subgroep : Olieverfschilderij
Materiaal : Hout; Olieverf
Afmetingen : B=99cm, H=53.7cm
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 


Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Record aangepast: 01 juli 2021
Informatie: info@zijpermuseum.nl