[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Adverteermiddel   (in veld: Groep)     

Homepage ZM Collectie Objecten ZM Zoekresultaat

!!! Alle boeken, dus ook historische werken, zijn vanuit de objectencollectie verplaatst naar de boekencollectie !!!
 

Aantal gevonden objecten : 36   (uit: 449)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Objectnummer: 0160  
Grenspaal
Adverteermiddel -- Afbakeningsmiddel           (1700-1800)   
Grenspaal die de grens van de polder Zijpe (en Hazepolder) heeft aangegeven,in wit en zwart geverfd, met het wapen van de Zijpe erop (de zwaan).
Metaal; Verf;  L=144cm, M=27cm ; 
 

2. Objectnummer: 0705  
Gevelbord
Adverteermiddel -- Bord           (1920-1940)   
Wit ge-emailleerd bord, met zwarte letters: Pool - maatkleeding, en zwarte rand
IJzer;  L=50cm, B=25cm ; 
 

3. Objectnummer: 0791  
Huishoudelijk reglement en huisorde voor bejaarden Zuiderzon te Schagerbrug
Adverteermiddel -- Promotiemateriaal           (1951)    [Bestuur Zuiderzon]
Prospectus over het bejaardenhuis Zuiderzon met daarin de huishoudelijke regels en beschrijving van het bejaardenhuis
Papier;  L=24cm, B=17.3cm ; 
 

4. Objectnummer: 2124  
Gevelbord
Adverteermiddel -- Bord           (1910)    [Onbekend]
Zwart marmeren bord, met in grijs letters: W.D. Niestadt & zoon. Fotografen.
Marmer;  L=20cm, B=25cm ; 
 

5. Objectnummer: 3183  
Zijpe 400 jaar
Adverteermiddel -- Affiche           (1996)    [Muller F., 't Zand]
Poster met het hele programma van alle festiviteiten in het jubileumjaar 1997.
6 exemplaren.

Hout; Papier;  L=69cm, B=100cm ; 
 

6. Objectnummer: 3862  
Publieke Bestedinge van mol-werken Iem van schutting en plantwerken
Adverteermiddel -- Keur           (1774)    [Dijkgraaf, hoofdingelanden etc]
Met de daarbij behoorende leverantie van Ried, Stroo en Helm , aan den Hondsbossche en Duijnen tot Petten op woensdag den 1 juny 1774.
Molwerken wil zeggen het effenen van land. Paarden trekken een molbord (soort houten schop)
over het terrein.

Papier;  L=32.5cm, B=20.5cm ; 
 

7. Objectnummer: 3863  
Publieke Aanbesteding van mol - en rijwerken item schutting en plantwerken
Adverteermiddel -- Keur           (1776)    [Dijkgraaf, hoofdingelanden, etc]
Met de daarbij behoorende leverantie van Ried, Stroo en Helm , aan den Hondsbossche en Duijnen tot Petten.
Papier;  L=32.5cm, B=20.5cm ; 
 

8. Objectnummer: 3875  
SSS en dindua St Maartensbrug
Adverteermiddel -- Programma           (1935)    [SSS Dindua]
10 jarig bestaan der turnvereniging
Papier;  L=21cm, B=14.5cm ; 
 

9. Objectnummer: 3885  
Toneelvoorstelling 1871
Adverteermiddel -- Affiche           (1871)    [Honigh, Schagerbrug]
Voor noodlijdende Egmonders. Gespeeld door Niestadt, Morra en Wieringerwaarders Kaan, Teengs, Groneman
Uit de lijst

Hout; Papier;  L=41cm, B=30cm, H=1.5cm ; 
 

10. Objectnummer: 3888  
Instellen van een eenmalige belasting voor de armen in de gemeente Zijpe
Adverteermiddel -- Keur           (1825)    [Gemeentraad Zijpe-en Hasepolder]
Gedaan in den Raad den 17 Augustus. I van Homrigh, schout en G Blaauboer, secretaris.
Een notificatie is een officiŽle kennisgeving aan de bewoners van de Zijpe en Hazepolder.
Kortgezegd de Raad deelt mee dat de financiŽn van de regenten van de algemene armen zo slecht zijn, dat ze niet in staat zijn om de armen nu en in de toekomst te helpen.
Dit is onderzocht en er is besloten dat er 4000 gulden (nu 48.500 euro) nodig is. Over drie weken komt er een raadsvergadering, bedoeld om de bezwaren aan te horen en te beoordelen en te komen tot een besluit. Als dit zo is, dan moet de aanslag in 4 maandelijkse termijnen worden voldaan bij de ontvanger van de gemeente. De ontvanger krijgt het recht om tegen de nalatigen te procederen.
Iedereen moet dit weten, dus is er publicatie van gemaakt, die op gebruikelijke plaatsen wordt opgehangen.

Papier;  L=54cm, B=45cm ; 
 

11. Objectnummer: 3895  
Verbod op het maken van paardenwedden
Adverteermiddel -- Keur           (1806)    [Dykgraaf en heemraaden van de Zype]
Verbod om paardendrinkplaatsen (Wedden) te maken in de Groote Sloot en andere wateren in de polder
Papier;  L=41cm, B=34cm ; 
 

12. Objectnummer: 3896  
Opzetten van een contract van brandassurantie
Adverteermiddel -- Keur           (1808)    [Dijkgraaf en Heemraden]
Inschrijving voor het opzetten van een contract van Brand-Assurantie
Papier;  L=40cm, B=33cm ; 
 

13. Objectnummer: 3898  
Keur op doode krengen
Adverteermiddel -- Keur           (1806-1833)    [Dijkgraaf en heemraden]
Dit is een nadere uitwerking van titul 7 uit het register der keuren van de Zijpe en Hasepolder: Verbod om dode dieren in het water te werpen en hoe deze te begraven.
Papier;  L=41cm, B=33cm ; 
 

14. Objectnummer: 3900  
Keuren op het tonnen van turf in de Oude Zijpe
Adverteermiddel -- Keur           (1728)    [Dijkgraaf en Heemraden]
Naar aanleiding van onenigheid tussen de turfschippers en de turftonsters wordt er een verordening gemaakt
Papier;  34 x 28 cm; 
 

15. Objectnummer: 3906  
Keur en Ordanantie Op het Hakken van Byten in de Zype en Hazepolder
Adverteermiddel -- Keur           (1802)    [secretaris Polderbestuur]
De municipaliteit van Zijpe en Hasepolder over de verplichting tot het hakken van
byten (wakken)

Papier;  L=33cm, B=20.5cm ; 
 

16. Objectnummer: 3907  
Tegen het Inbrengen en Houden van Schurfde Schaapen en Lammeren
Adverteermiddel -- Keur           (1801)    [Municipaliteit van Zijpe]
Keuren die de verdere verspreiding van schurft moeten tegengaan
Papier;  L=41cm, B=33cm ; 
 

17. Objectnummer: 3914  
Kopie Octroy: De Staaten van Holland en Westvriesland
Adverteermiddel -- Keur           (1773)    [W. Bentinck, N.Groot]
Oorspronkelijk octroy is van 1758 en 15 jaar geldig, wordt hierbij verlengd
Inwoners moeten geld afdragen voor alle goederen die uit de polder uitgevoerd worden voor het onderhoud van wezen en armen in de polder

Papier;  L=49cm, B=38cm ; 
 

18. Objectnummer: 3917  
Notificatie Taxateurs
Adverteermiddel -- Keur           (1806)    [G.F. Verschuir, secretaris van Z en Hpolder]
Er worden geen afzonderlijke taxateurs aangesteld voor 't recht van successie, verponding, personeel en 't meubilair
Papier;  42 x 34 cm; 
 

19. Objectnummer: 3918  
Kopie Octroy van de Staten van Holland en West-Vriesland
Adverteermiddel -- Keur           (1758)    [P. Steyn en C. Boey]
Belastingheffing op landbouw en veeteeltprodukten voor het weeshuis en de armen
Papier;  L=42cm, B=33cm ; 
 

20. Objectnummer: 3925  
Keur: Vaststelling van de duur van de kermis. Met boetebepalingen
Adverteermiddel -- Keur           (1805)    [G.F. Verschuir, secretaris van Z en Hpolder]
De duur wordt van zondagnamiddag 5 uur tot dinsdagnachts.
Papier;  L=53cm, B=42cm ; 
 

21. Objectnummer: 3926  
Gemeentelijke belasting opgelgd voor de armen aan de ingezetenen.
Adverteermiddel -- Keur           (1821)    [Secretaris Polderbestuur]
Gemeentelijke belasting opgelegd ook aan de dienstbaren. Door hun bazen af te dragen en in te houden op het loon.
Maandelijks te betalen. Beoogd bedrag f 4000,=

Papier;  L=53cm, B=42cm ; 
 

22. Objectnummer: 3927  
Verplichting tot inschrijving bij de gemeente. Pas mogen verhuren als men ingeschreven is.
Adverteermiddel -- Keur           (1825)    [Secretaris Polderbestuur]
De verplichting tot inschrijving bij de gemeente, pas mogen verhuren als men ingeschreven is; boete f 3. Verbod op het bouwen van Hutten van hout, stro, riet en zoden, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur
Papier;  B=42cm, H=53cm ; 
 

23. Objectnummer: 4048  
Belastingheffing
Adverteermiddel -- Keur           (1845)    [Gemeentebestuur Zijpe]
Gemeente bestuur krijgt autorisatie tot het heffen van opcenten op de rijksaccijnzen en op eigene indirecte belastingen op den invoer in de gemeente Zijpe.
Papier;  L=49.5cm, B=39cm ; 
 

24. Objectnummer: 4055  
Zanguitvoering door het Gemengd Koor Euphonia uit Schagerbrug
Adverteermiddel -- Programma           (1897)    [Leverink van, Schagerbrug]
Met de tekst der liederen
Papier;  L=28cm, B=22cm ; 
 

25. Objectnummer: 4136  
Zelfbescherming der Burgerbevolking
Adverteermiddel -- Flyer (=ongevouwen)           (1944)    [Fa K. van Loenen, Schagerbrug]
Rose biljet uit de tweede wereldoorlog. Door de luchtbescherming afdeling Schagerbrug wordt aanbevolen om schuilloopgraven of schuilgaten aan te leggen.
Papier;  L=24cm, B=15cm ; 
 

26. Objectnummer: 4137  
Verbod op boomenkappen
Adverteermiddel -- Flyer (=ongevouwen)           (1945)    [Burgemeester J.K. Nieuwenhuis jr]
In opdracht van de Wehrmacht stelt de NSB burgemeesterdat er geen boomen langs wegen en in landerijen, vanwege hun dekking niet mogen worden gekapt. Schagerbrug, 15 maart 1945.
Ook een exemplaar op nieuw materiaal voor expositie 52 x 40 cm

Papier;  L=32cm, B=25cm ; 
 

27. Objectnummer: 4138  
Bij het verstrekken van logies sterke schifting door te voeren en geen levensmiddelen aan stedelingen te verkopen
Adverteermiddel -- Flyer (=ongevouwen)           (1945)    [Burgemeester J.K. Nieuwenhuis jr]
Dringend beroep op de ingezetenen door de NSB-burgeeester van de Zijpe aan de ingezetenen van de Zijpe. Schagerbrug, 15 maart 1945.
Ook een exemplaar voor expositie 52 x 40 cm

Papier;  L=32cm, B=25cm ; 
 

28. Objectnummer: 4165  
10 aanplakbiljetten van de film Het leven van de Westfriese boer
Adverteermiddel -- Affiche           (1950)    [Daan Pool]
Papier;  L=65cm, B=50cm ; 
 

29. Objectnummer: 4203  
Feestgids voor de Bevrijdingsfeesten te Burgerbrug op 16, 17 en 18 Sept. 1945
Adverteermiddel -- Programma           (1945)    [Wed Plukker, Schagen]
Met kinderfeesten, volksspelen, bal masquť, alle avonden groot bal. Dankdienst in beide kerken 16 september, herdenking en kranslegging te Zijpersluis. Tweede wereldoorlog
Er is 1 foto van met hetzelfde nummer, ligt in 105, D2-d

Papier;  a. 21 x 13,5 cm; b.c.d.22 x 14 cm; 
 

30. Objectnummer: 4217  
Naambord Daan Pool Oudesluis N.H.
Adverteermiddel -- Naam- of nummerplaatje           (1946)    [Onbekend]
Naam en adres van Daan Pool
Email;  L=12cm, B=6cm ; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 7 maart 2023
Informatie: info@zijpermuseum.nl