[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Bewijsstuk   (in veld: Groep)     

Homepage ZM Collectie Objecten ZM Zoekresultaat

!!! Alle boeken, dus ook historische werken, zijn vanuit de objectencollectie verplaatst naar de boekencollectie !!!
 

Aantal gevonden objecten : 29   (uit: 455)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Objectnummer

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Objectnummer: 0043  
Gemeentewapen Petten
Bewijsstuk -- Akte           (1817)   
Een akte waarin de hoge raad van adel goedkeuring geeft voor het wapen van Petten. En geeft een beschrijving en afbeelding van het wapen.
Papier;  B=49.0cm, H=41cm ; B=47cm, H=39cm ; 
 

2. Objectnummer: 0472  
Vereerend bewijs openbare lagere school.
Bewijsstuk -- Diploma           (1897)    [F.J. Gielen]
Vererend bewijs van het gemeentebestuur van Zijpe voor Jan Smit uit 't Zand, op 1 mei 1897.
Hoofd der school L.J. de Vries

Papier;  L=30cm, B=25.5cm ; 
 

3. Objectnummer: 0603  
Ampliatie: Ordonnantie op het rijden van de postwagen van de Landen van Huysduynen
Bewijsstuk -- Ordonnantie           (1759)    [J. Coster Hz Te Alkmaar]
Ampliatie: Ordonnantie op het rijden van de postwagen van de Landen van Huysduynen en de Helder tot het Wapen van Alkmaar in de Zijpe te 't Zand, gedaan door de Baliuw en Schepenen Dijkgraaf en Heemraden Zijpe en Hazepolder.
Papier;  L=41.5cm, B=33.5cm ; 
 

4. Objectnummer: 0651  
Melkbriefje
Bewijsstuk -- Bewijs van Kwaliteit/Kwantiteit           (1919)   
Weekbriefje nr. 40 van de Coop. Stoomzuivelfabriek. De Eensgezindheid te Sint Maartensbrug van 26 januari - 1 februari 1919.
Papier;  L=17cm, B=10cm ; 
 

5. Objectnummer: 0664  
Vereerend bewijs openbare lagere school.
Bewijsstuk -- Diploma           (1910)    [F.J. Gielen]
Vererend bewijs, wegens trouw schoolbezoek en gemaakte vorderingen aan de o.l.s. Burgerbrug d.d. 1 Sept. 1910 uitgereikt aan Grietje Maria Klerk.
Hoofd der school J.P. van der Ploeg

Papier;  L=25cm, B=30cm ; 
 

6. Objectnummer: 0665  
Vereerend bewijs door het Gemeentebestuur van de Zijpe uitgereikt
Bewijsstuk -- Diploma           (1916)    [F.J. Gielen]
Vererend bewijs, wegens trouw schoolbezoek en gemaakte vorderingen aan de o.l.s. te Burgerbrug d.d. November 1916 uitgereikt aan Maria Alida Gutker.
Hoofd der schhool J.P. van der Ploeg.

Papier;  L=30cm, B=25cm ; 
 

7. Objectnummer: 0673  
Getuigschrift Landbouwhuishoudonderwijs
Bewijsstuk -- Diploma           (1930)   
Getuigschrift van de Vereniging voor Landbouwhuishoudonderwijs, uitgereikt aan Grietje de Graaf, geb. 1-2-1912 te Koegras, gedateerd Schagen, sept. 1925 - sept. 1930
Papier;  L=24.5cm, B=32cm ; 
 

8. Objectnummer: 0674  
Diploma Vaktekenschool
Bewijsstuk -- Diploma           (1922)    [Drukkerij Trapman]
Diploma van de vaktekenschool met drie jarige cursus te Schagen, uitgereikt aan J. Langerveld, timmerman te Oudesluis, gedateerd 14 mei 1922.
Papier;  B=25.5cm, H=21cm ; 
 

9. Objectnummer: 0675  
Getuigschrift Hoefsmid
Bewijsstuk -- Diploma           (1942)    [J.J. Both te Utrecht]
Rijksdiploma hoefsmid, toegekend aan Ph. P van Bodegraven te Schagerbrug d.d. Utrecht, 20 oktober 1942.
Papier;  L=31.5cm, B=41.5cm ; 
 

10. Objectnummer: 2201  
Particulier register voor Gecontroleerd Rundvee (2 delen)
Bewijsstuk -- Bewijs van Kwaliteit/Kwantiteit           (1937)    [Rundveefokvereenigingen in Noord Holland]
Van A. Eriks Hzn Oudesluis periode start als boer 1939-1966; boek 2 1965-1970
Papier;  L=34cm, B=22cm ; 
 

11. Objectnummer: 3028  
Getuigschrift Algemene Landbouwcursus van J. Struijf
Bewijsstuk -- Diploma           (1930)   
Versierd met afbeeldingen van zaaien en oogsten
Papier;  L=30.5cm, B=40cm ; 
 

12. Objectnummer: 3081  
Spaaraandelen Algemeen Hypotheek en Effectenkantoor 'UNIVERSO
Bewijsstuk -- Akte           (1934-1935)   
2 spaaraandelen en 1 nota van 02-01-1935
Papier;  B=20cm, H=27cm ; B=14.5cm, H=24cm ; 
 

13. Objectnummer: 3149  
Getuigschrift Wintercursus landbouwkunde
Bewijsstuk -- Diploma           (1913)   
Van Cornelis Brommer te Burgerbrug, geb. 01-02-1890.
Hij slaagde op 1 april 1913 in St. Maartensbrug voor de wintercursus landbouwkunde.

Papier;  L=36.5cm, B=50cm ; 
 

14. Objectnummer: 3156  
Diploma Rijkslandbouwwinterschool te Schagen
Bewijsstuk -- Diploma           (1924)   
Diploma Rijkslandbouwwinterschool te Schagen van Klaas Schenk, geboren te Wieringerwaard 28 augustus 1906, uitgereikt op 05-04-1924
Papier;  34 x 22 cm; 
 

15. Objectnummer: 3191  
Kopie brieven Alva en Willem van Oranje met kaarten Zijpe
Bewijsstuk -- Octrooi/Vergunning           (1572-1627)    [Hoogheemraadschap]
Brief Alva mei 1572, over herstellen dijken van de Zijpe, met illustratie kaart Agri Zypani van P. Kaerius 1627. Hiervan een ingelijst 2e exemplaar, geschonken door Piet Morsch in 2020. Eigenaar Zijper Museum.
Brief Willem van Oranje van 01-08-1574 over het gat in de Zijpdijk bij Petten. Terstond te stoppen en te dichten en het herbedijken van de Zijpe. Ill pentekening A. Rademaker, naar kaart van C. Visscher van 1608.
Bijlage: vertaling brieven door J. Nederkoorn 't Zand 1985. 106,C4-c in Ordner Historische artikelen Zijpe e.o.
Reproductie.

Papier;  
 

16. Objectnummer: 3339  
Vereerend bewijs openbare lagere school.
Bewijsstuk -- Diploma           (1897)    [F..J. Gielen]
Vererend bewijs voor trouw schoolbezoek en gemaakte vorderingen van Bregje Klok, mei 1897 te Schagerbrug.
Hoofd der school P. Stad.

Papier;  B=30cm, H=25.5cm ; 
 

17. Objectnummer: 3638  
Diploma Handels-winteravondschool met rapportboekje van Pieter Nierop
Bewijsstuk -- Diploma           (1932)    [Drukkerij Trapman]
Diploma van Pieter Nierop te Zijpe (09-08-1916/15-10-1950 te Sint Maartensbrug).
Opleiding met 2-jarige cursus te Schagen.
Vakken: boekhouden, handelsrekenen, Nederlandse Taal, Handels-Aardrijkskunde, rekenen.

Papier;  B=26cm, H=22cm ; B=17cm, H=10.5cm ; 
 

18. Objectnummer: 3751  
Verklaring belasting Burgers-fiets
Bewijsstuk -- Diploma           (1926)    [H. Burgers, Deventer]
Afkomstig van smid van Bodegraven, Schagerbrug verklaring van de E.N.M. en Rijwielfabriek, voorheen H. Burgers
Papier; Hout;  L=36cm, B=27cm ; 
 

19. Objectnummer: 3828  
Zakboekje Willem Watertor
Bewijsstuk -- Militair zakboek           (1925)    [Staatsdrukkerij]
Lichting 1916 bij 2e regiment Veld-Artillerie
Papier;  L=20cm, B=13cm ; 
 

20. Objectnummer: 3886  
Vervoeren van zand uit de Zijpe
Bewijsstuk -- Ordonnantie           (1789)    [Uitg. H. Coster]
Over het vervoeren van zand uit de polder Zijpe moet een gering bedrag voor de Armen afgestaan worden
Papier;  L=33cm, B=20.5cm ; 
 

21. Objectnummer: 3908  
Ampliatie: Ordonnantie op het rijden van de postwagen van de Landen van Huysduynen
Bewijsstuk -- Ordonnantie           (1759)    [Uitg J.Koster]
Ordonnantie op het rijden van de postwagen van de Landen van Huysduynen en de Helder tot het Wapen van Alkmaar in de Zijpe te 't Zand, gedaan door de Baliuw en Schepenen Dijkgraaf en Heemraden Zijpe en Hazepolder.
Papier;  41 x 31 cm; 
 

22. Objectnummer: 3913  
Notificatie en Ordonnantie omtrent het gunt provisioneel door de vermogende weerbaere Mannen, ...
Bewijsstuk -- Ordonnantie           (1781)    [Uitg. J. Coster]
Bailluw, Dijkgraaf,Schepenen en Heemraden van de Zijpe en Hazepolder weerbare mannen moeten zich bewapenen
Papier;  L=41cm, B=33cm ; 
 

23. Objectnummer: 3954  
Geneeskundig verklaring van bestuurder motorrijtuig
Bewijsstuk -- Geneeskundige verklaring           (1953)    [Onbekend]
Van L.A. van der Linden rijwielhandelaar- en autoverhuurder te 't Zand
Papier;  L=9.5cm, B=11.0cm ; 
 

24. Objectnummer: 4243  
Vereerend bewijs openbare lagere school.
Bewijsstuk -- Diploma           (1922)    [F.J. Gielen]
Vererend bewijs van het gemeentebestuur van Zijpe voor Hendrinus G. L. Pool, Oudesluis, 1 maart 1922. Toegevoegd is de regel: en het vervolgonderwijs.
Hoofd der school H. Jippes.
Jules is zijn kleinzoon, van zijn dochter Anna Pool, fotografe.

Papier;  L=30cm, B=22.5cm ; 
 

25. Objectnummer: 4244  
Diploma modelpolitievakschool Hein Pool.
Bewijsstuk -- Diploma           (1932)    [Drukkerij de Atlas]
Getuigschrift dat Hendrinus Godefriedus Leonardus Pool met goed gevolg het schooljaar 1931-1932 op de modelpolitievakschool te Hilversum heeft doorlopen.
Met cijferlijst en afdruk rechterwijsvinger.

Papier;  L=36.5cm, B=30cm ; 
 

26. Objectnummer: 4245  
Proces verbaal van veiling notaris van Os
Bewijsstuk -- Akte           (1885)    [Notaris van Os]
Aankoop door Dirk Mantel(koopman te Oudesluis) van Pieter, Jan en Arie de Carpentier een huis, erf en rond der nummers 929 en 930 te Oudesluis voor f 523,=.
Papier;  32,5 x 20 cm; 
 

27. Objectnummer: 4498  
Rapportboekje
Bewijsstuk -- Schoolrapport           (1932)    [Onbekend]
Schoolboekje van Afra Meester, t Veld Zij is de echtgenote van Iep van Bruggen geworden
Papier;  L=16cm, B=10.5cm ; 
 

28. Objectnummer: 4509  
Diploma vakbekwaamheid kruideniersbedrijf
Bewijsstuk -- Diploma           (1941)    [Stichting Kruideniersexamen]
Diploma van Iebele van Bruggen
Papier; Hout;  L=23.5cm, B=30cm ; 
 

29. Objectnummer: 4580  
Vereerend bewijs openbare lagere school.
Bewijsstuk -- Diploma           (1907)    [F.J. Gielen]
Vererend bewijs wegens trouw schoolbezoek en gemaakte vorderingen aan de o.l.s. Oudesluis d.d. 1 Maart 1907 uitgereikt aan Dirk Blaauboer.
Hoofd der school is P.E.C. Melchior

Papier;  L=30cm, B=24cm ; 
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 10 juni 2022
Informatie: info@zijpermuseum.nl