[logo Zijper Museum]  
 

Zoekresultaat:    Documentair Object   (in veld: Groep)     

Homepage ZM Collectie Objecten ZM Zoekresultaat

Aantal gevonden objecten : 48   (uit: 498)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Objectnummer: 0193  
Chronyk van de stad Medemblik
Documentair Object -- Boek, kroniek           (1767)    [Dirk Burger Van Schoorel]
Er zijn meerdere edities verschenen, met wijzigingen/aanvullingen. In 1767 is de laatste uitgegeven.
Tevens opgenomen Chronyk van de gantsche oude Heerlykheid van het dorp Schagen, en waarin 3 opvouwbare platen katern 185 t/m 192 en 193 t/m 200 verwisseld. 516 pagina's.

Papier; Leer;  L=21cm, B=17cm ; 
 

2. Objectnummer: 0197  
Bijbel in leren band met opschrift Prezent voor de Gemeenteraad der gemeente tot Petten 1823
Documentair Object -- Bijbel           (1786)    [Uitgever H. Brandt, D Onder De Linden Ect.]
Samengesteld uit de volgende delen in 1823: Oud en nieuw testament, Catechismus(Belijdenis en Liturgie; Psalmen en gezangen(1821) met muzieknotatie.
Papier;  L=30cm, B=24cm, H=12cm ; 
 

3. Objectnummer: 0198  
Afscheidsboek P. Melchior
Documentair Object -- Gedenkboek           (1911)    [Oud Leerling]
Gedenkboek bij het afscheid van P.E.C. Melchior, hoofd der school te Oudesluis, 1 april 1911.
Papier;  L=39.8cm, B=28.6cm, H=7cm ; 
 

4. Objectnummer: 0199  
Bijbel, Huwelijksbijbel
Documentair Object -- Bijbel           (1869)    [Nederlandsche Bijbelgenootschap]
Geschenkbijbel bij huwelijk van Gerbrand Bronner en Aaltje Raven, Zijpe 9 april 1871.
Uitgereikt door A. Begeman, predikant.
Met namen en geboortedata van kinderen, waaronder de beeldhouwer Jan Bronner.

Papier;  L=27.4cm, B=17.1cm, H=5cm ; 
 

5. Objectnummer: 0282  
Boek: Chronyke van Leeuwenhorn, voortijden ontrent der Sypen
Documentair Object -- Boek, kroniek           (1740)    [Dirrick Adriaensz Valcooch.]
In perkament gebonden dichtwerk van Dirrick Adriaensz Valcooch, naar den druk van 1599, vermeerderd met een kaart en Historie van Vroonen.
Uitgever Jan Hartig, Amsterdam

Papier; Perkament;  L=21cm, B=16cm ; 
 

6. Objectnummer: 0283  
Boek: Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen; en de Lustplaats Soelen
Documentair Object -- Boek, kroniek           (1723)    [Dirrick Adriaensz Valcooch]
In karton gebonden dichtwerk van Dirrick Adriaensz Valcooch, naar den druk van 1599, vermeerderd met een kaart; en Van 't innemen en de distructie der stadt VROONEN.
Gedicht ' De lustplaats Soelen' door Claas Bruin, met historische aantekeningen, aanmerkingen en printverbeeldingen. enz. enz.
Op de rug als titel vermeld: Beschrijving van Sype door Valcoogh en Bruin
Uitgevers Jan Hartig en Marten Schagen,Amsterdam

Karton; Papier;  L=20.5cm, B=16cm ; 
 

7. Objectnummer: 0285  
Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering
Documentair Object -- Boek           (1864)    [J.F.W. Conrad; Drukker R Coster, Alkmaar]
Bekroond historisch overzicht en aanbevelingen voor verdediging zeewering door J.F.W. Conrad, naar aanleiding van een prijsvraag.
Met 9 losse platen in 010, P-2.
1. 11 detailkaartjes van Petten
2. Dijkgraaf en Hoogreemschapschap. Spruijtenburgh, 1730
3. Kaart-figuratif van de Hondsbossche Zeeweering, 1793. J. Sabrier en J. Nierop
4. Kaart van de hondsbossche Zeeweering met rode wijzigingen, kaart 1806 (J. Peereboom en N.J. Peterse) en wijzigingen 1835 (C. van der Ster)
5. Diverse profielen van de zeewering 1823, 1825
6. Ontwerp der voorgestelde verbetering aan de Hondsbossche Zeewerin, 1864
7. Profielen van de opneming van het Hondsbossche strand, 1864
8. Profielen van het strand en grafieken van waterstand 1863
9. 3 detailkaartjes van de Noordzee van Heijteman, 1725, de Hollandse Wal, van Rokusz Douw, 1760 en Hydrografische kaart van A.R. Blommendal 1859
Losse afdruk vergrote kaart van Spruijtenburgh in 010, P-2 los van de andere 9 kaarten
2 exemplaren, van 1 exemplaar ontbreken de kaarten 7. en 8 de overige in het boek.

Papier; Karton;  L=31.5cm, B=23cm ; 
 

8. Objectnummer: 0286  
Rolle van de Verpagte Zijpse Kerken Landen
Documentair Object -- Genealogie           (1707)   
In perkament gebonden erfpachtcohier en register van obligaties.
Papier; Perkament;  20 x 16 cm; 
 

9. Objectnummer: 0294  
Teeken- en Kleurboek voor de jeugd.
Documentair Object -- Kinderboek           (1910)    [Niet vermeld]
Boekje om plaatjes te kleuren, op de achterzijde.
Gekleurd door J. Langerveld Willemszoon oud 7 jaar in 1913

Papier;  L=20cm, B=14.5cm ; 
 

10. Objectnummer: 0295  
Blijde jeugd
Documentair Object -- Kinderboek           (1915)    [D. van der. Meulen]
Leesboekje ten dienste van de lagere school a. 1e en b. 4e deeltje.
Papier;  19,5 x 13,5 cm; 
 

11. Objectnummer: 0307  
De Zijpe en Hazepolder
Documentair Object -- Boek           (1933)    [Mr J. Belonje]
Ondertitel : De ontwikkeling van een waterschap in Hollands Noorderkwartier.
Uitgever : Meijer Wormerveer
3 exemplaren

Papier;  br 16 cm l 24 cm dik 1,6 cm; 
 

12. Objectnummer: 0319  
Getekend land; Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier
Documentair Object -- Boek           (1987)    [H. Lambooij (Hoogheemraadschap)]
Uitgangspunt is de vernieuwde reconstructiekaart van 1350 en de topografische kaart van 1985. Het verhaal van de ontwikkeling wordt hier verteld.
Rijk geíllustreerd.
2 exemplaren

Papier;  28,7 x 22 x 1,7 cm; 
 

13. Objectnummer: 0466  
Poeziealbum van Neeltje Veuger Gd
Documentair Object -- Poeziealbum           (1877)    [Diverse Personen]
Poeziealbum Neeltje Veuger te Sint Maartensbrug.
Omslag fluweel op karton, verguld beslag, slotje.
Plaatjes en rijmpjes.
Neeltje trouwt met Cornelis Hermansz van der Sluijs

Papier;  19 x 12 cm; 
 

14. Objectnummer: 0468  
Poeziealbum van Guurtje Dekker
Documentair Object -- Poeziealbum           (1909 - 1912)    [Diverse Personen]
Poëziealbum van Guurtje Dekker
Papier;  18 x 11,5 cm; 
 

15. Objectnummer: 0539  
Proeve van Beschrijving bij de Caerte vant Hontbosch ende Zijplant
Documentair Object -- Gedenkboek           (1971)    [Mr. A F Kamp]
Beschrijving van de kaart van Zijpe en de Hondbosche van Adriaan Anthonisz d.d. 1572. Geschenkuitgave t.g.v. het 50 jarig bestaan van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1921 - 1971.
Met reproductie van:
- de kaart van Antonisz./Nagel (1572/1573); zie ook: www.zijpermuseum.nl/maps/1573_nagel/index.html
- en een kaart van de topografische dienst (1:50.000) uit ca. 1960-1970.

Papier;  L=37.5cm, B=30.3cm ; 
 

16. Objectnummer: 0570  
Treedt aan: drie strijdliederen uit de Tweede Wereldoorlog
Documentair Object -- Liedtekst           (1945)    [Vrij Nederland]
Tekst en melodie van verzetsliederen.
Papier;  L=19.5cm, B=13cm ; 
 

17. Objectnummer: 0595  
Psalm-en gezangenboek
Documentair Object -- Kerkboek           (1774)    [Uitg. Erven Hendrik Van Der Putte- Amsterdam]
Boek in gebruik bij de Hervormde kerk van Nederland afkomstig van de kerkeraad van Haringhuizen.
Papier;  L=21cm, B=17cm ; 
 

18. Objectnummer: 0697  
Bijbeltje van Aafje Kaper
Documentair Object -- Bijbel           (1884)    [J. Enschede & Zonen]
Het nieuwe testament of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus,uit de griekse taal getrouwelijk overgezet, op last van De Hoog-Moogende Heeren STATEN Generaal der Verenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Ingericht overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling.
Bij de Nederlandse Bijbel-Compagnie.Dit bijbeltje heeft toebehoord aan Aafje Kaper, geb. 13-2-1843 te Wieringerwaard; overleden 10 juli 1913 te Oudesluis. Zij was een dochter van de venter Cornelis Kaper en Grietje Rep. Zij trouwde op 34 jarige leeftijd in Zijpe op 20 okt. 1870 met Cornelis Oudendijk, schoenmaker te Oudesluis

Leer; Papier;  L=13cm, B=8cm, H=5cm ; 
 

19. Objectnummer: 0742  
Nieuw vermakelijk Alphabet
Documentair Object -- Kinderboek           (1888)    [F.H. van Leent bij uigeverij P. Kluitman te Alkmaar]
Het a.b.c. voorzien van versjes. Boekje is afkomstig uit Huize Vrijburg
Papier;  L=19cm, B=14cm ; 
 

20. Objectnummer: 0743  
ABC Prentenboek
Documentair Object -- Kinderboek           (1892)    [F.H. van Leent bij uigeverij P. Kluitman te Alkmaar]
Boekje is afkomstig uit Huize Vrijburg
Papier;  21 x 14 cm; 
 

21. Objectnummer: 0811  
Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering en de duinen te Petten, 1446 - 1864
Documentair Object -- Boek           (1864)    [J.F.W. Conrad]
Overzicht over het ontstaan en onderhoud van de Hondsbossche Zeewering en de duinen te Petten, 1446-1864.
En de plannen voor de nieuwe Hondsbossche in 1864. Inclusief de 9 platen.

Papier;  B=24.7cm, H=30.5cm ; 
 

22. Objectnummer: 0990  
Gereformeerd doopboek Petten en RK statie met Zijplopers
Documentair Object -- Genealogie           (1640 -1811)    [J. Baken]
Object 990, bestaat uit inv.nr. 0980, 0981 en 0989, met
a. Gereformeerd Doopboek Petten(11-11-1640/23-04-1730 R.A. N.H.inv nr 27 Zijpe;
b. Gereformeerde gemeente van Petten Doopboek vervolg 1730 - 1811) inv.nr. 28 Zijpe.

Papier;  L=27.8cm, B=21cm ; 
 

23. Objectnummer: 2070  
Als ik deer nag an denk
Documentair Object -- Boek           (1988)    [J. Vos Pzn]
Callantsooger herinneringen van Piet Vos
Papier;  20,5x20,5 cm; 
 

24. Objectnummer: 2086  
De Ministerialiteit in het Graafschap Holland
Documentair Object -- Boek           (1943)    [D.Th.Enklaar]
Papier;  L=24cm, B=16cm ; 
 

25. Objectnummer: 3015  
Archief Koegras 1849-1902
Documentair Object -- Boek           (1902)    [Jkr D. van Foreest]
Overzicht van wat er gebeurde in Koegras tussen de jaren 1849 en 1902.
12 p. + bijlage kaart.
Herdruk 1969 Kolkman, Den Helder.
Bevat verkleinde kopie kaart.
Zie de originele kaart bij ZM inv.nr. 4257.
2 exemplaren

Papier;  32 x 20,5 cm; 
 

26. Objectnummer: 3139  
Omnummering gemeente Zijpe
Documentair Object -- Genealogie           (1969)    [Gemeente Zijpe]
Map, met daarin de lijsten van de omnummering van straten en huisnummers in de Zijpe met de naam van de hoofdbewoner.
Reserve-exemplaar met dit nummer in papierdepot

Papier;  L=31.4cm, B=24.5cm, H=3.2cm ; 
 

27. Objectnummer: 3368  
Weet je nog wel?, 1940-1945. 5 jaren bezetting!
Documentair Object -- Boek           (1945-1946)    [Han van Tienhoven, Jac Robberts]
Versjes en prentjes opgedragen aan de 'kleine' helden (de hollandse huisvaders)
Papier;  L=20cm, B=15cm ; 
 

28. Objectnummer: 3616  
De electrohuishoudgids
Documentair Object -- Boek           (1941)    [Ver Dirvan Electriciteitsbedr inNL]
1e druk uit 1941. Gaat over koken, wassen, verlichting, stofbestrijding en overig keukengereedschap.Gids van mevrouw Brandt
Papier;  20 x 14,5 x 1,2 cm; 
 

29. Objectnummer: 3617  
Radio Bulletin
Documentair Object -- Tijdschrift           (1941)    [Muiderkring]
11e jrg uit 1941 Orgaan van de Muiderkring van huisarts Brandt
Papier;  24 x 16 x0,2 cm; 
 

30. Objectnummer: 3758  
Daan. Biografische Musical script met aanplakbiljet
Documentair Object -- Toneeltekst           (2001)    [Maarten Leegwater]
Musical van Maarten Leegwater met muziek van Iep van Bruggen
Script gebaseerd op de levensloop en carriere van Daan Pool (1895- 1983), kleinkunstenaar en cineast. Los affiche. 2e exemplaar van Iep van Bruggen.(010, R-08)

Papier;  30 x 21 cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind


Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 22 april 2021
Informatie: info@zijpermuseum.nl