[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Schilderij   (in veld: Groep)     

Homepage ZM Collectie Objecten ZM Zoekresultaat

!!! Alle boeken, dus ook historische werken, zijn vanuit de objectencollectie verplaatst naar de boekencollectie !!!
 

Aantal gevonden objecten : 39   (uit: 449)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Objectnummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Objectnummer: 0033  
Kinderportret weesmeisje; Huize van Strijen
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1655-1665)   
Meisje; en trois quart naar links; ter halver lijve staande, in haar rechterhand houdt zij een bloem vast en in haar linkerhand een ketting met daaraan een bos sleutels.
Pendant van ZM inv.nr. 0035
Het oorspronkelijke spieraam met de tekst uit 1894 bevindt zich in de schoolplatenkast en de afmeting is 82 1/2x71.

Hout; Linnen; Olieverf;  B=88cm, H=97.2cm ; 
 

2. Objectnummer: 0034  
Visserij bij Petten
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1680-1704)   
Paneel met een halvemaanvormige lijst; te zien is de visserij op het strand met op de achtergrond Petten. Op voorgrond rechts driemaster als oorlogsschip van omstreeks 1700.
Op de voorgrond de visafslag. We zien de stokhouder met de stok met de rode en witte banden. Hij gaf de partij vis aan. De afslager had het visboek en noteerde koper en prijs en de aantekeningen werden door de naschrijver uitgewerkt. We zien ook een vrouw en een aantal mannen. Vissers, potentiŽle kopers en vervoerders. Op het strand werd ook de belasting geheven: 1/40 penning voor kerk en pastorie van Petten en 1/40 penning voor de vuurboet (linksboven)tevens assurantie van vissersschuijten welke verongelukten of voor het volk dat gevangen genomen genomen was door de vijand.
De restauratoren hebben onderzoek naar het hout van het paneel laten doen. Daar kwam uit vierde kwart van de 17e eeuw.
Voor de tijdsbepaling van het paneel is ook relevant dat de kerk nog op haar oude plaats staat. In 1704 is de nieuwe kerk verplaatst naar het Vlak en in hetzelfde jaar weer in gebruik genomen.
Uit ZHB 9e jaargang, nr 2, mei 1991 door W. Siewertsen.
Het paneel hing op de achterwand van de kerkruimte.

Het paneel is in 2015 schoongemaakt en gerestaureerd.

Hout; Olieverf;  B=99cm, H=53.7cm ; 
 

3. Objectnummer: 0035  
Kinderportret weesmeisje; Huize van Strijen
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1655-1665)   
Meisje; en trois quart naar links; ter halver staande, in haar rechterhand houdt ze het steeltje van een appel, er liggen er twee op tafel. In haar linkerhand houdt ze een bloem vast.
Pendant van ZM inv.nr. 0033
Het oorspronkelijke spieraam met de tekst uit 1894 bevindt zich in de schoolplatenkast en de afmeting is 82 1/2x71.
Retour van B&B en vdK 10-10-2017. Verzekering geregeld.

Zout;  B=88.0cm, H=97.2cm ; 
 

4. Objectnummer: 0040  
De Voorbuurt in Petten
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1930-1960)    [Joh. C. Brouwer]
Schilderij van de Voorbuurt, zoals deze er uitzag voor de afbraak in de tweede wereldoorlog.
Vermoedelijk nageschilderd van een ansichtkaart.
Joh. Brouwer was van beroep huisschilder.

Linnen; Hout; Olieverf;  L=39.9cm, B=50.0cm ; 
 

5. Objectnummer: 0045  
Schagerbrug
Schilderij -- Gouache           (1818)    [Cornelis Bok]
De Groote Sloot bij Schagerbrug met het buitenverblijf Brugwijk (op de plaats waar in 1908 het gemeentehuis van Zijpe is gebouwd), topografisch.
Cornelis Bok (*Enkhuizen, 1777-ovl.Schagen, 1836). Oorspronkelijk behangselschilder, daarna schilder, schrijver en cipier te Schagen.

Hout; Papier;  L=39.4cm, B=49.3cm ; 
 

6. Objectnummer: 0046  
Middelbuurt in Petten
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1945)    [P. Hartland]
Voor de afbraak in 1943.
De Middelbuurt, met rechts het gemeentehuis en de gemeentepomp, daarachter woningen, met uitzicht op de Pettemer zeedijk; links de bakkerij van de familie Doorn en de huizen waar o.a. de familie Zwaan woonde.
Bijna identiek aan nummer 0046.

Identieke donkerbruine lijst.

Hout; Linnen; Olieverf;  B=94cm, H=66cm ; 
 

7. Objectnummer: 0049  
Landschap met molen in de Zijpe
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1935)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Molen aan de sloot met op de voorgrond een koe naast een treurwilg.
en 1 kopie in la 010, P-08

Hout; Linnen; Olieverf;  L=56.0cm, B=46.0cm ; 
 

8. Objectnummer: 0053  
Dorpsgezicht 't Zand
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1959)    [Meijer M.M., 't Zand]
De Keinsmerweg.
De maker is de zoon van de koster.

Hout; Olieverf;  L=67.5cm, B=90.2cm ; 
 

9. Objectnummer: 0056  
Kerk van Petten
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1939)    [J.M. Graadt Van Roggen]
De kerk is in 1845 gebouwd op de fundamenten van de kruiskerk die in 1701 landinwaarts gebouwd werd, op de plaats waar nu nog het kerkhof is. De kerk huisvestte aanvankelijk ook een schoollokaal aan de achterzijde. Er hing een wandbord in de kerk net als tekst:
Verouderd, in 'tt verval geraakt
Werd ik ten gronde toe geslaakt (1846)
Doch dad'lijk uit het puin herboren
Verrees ik kleiner dan te voren
Maar met een schoolgebouw verrijkt
't Geen thans aan mijne zijde prijkt.
Vanaf 1701 tot ongeveer 1720 werden ook de huizen aan de zeekant verplaatst naar een veilige plek achter de dijk. Dit noemen we het vooroorlogse Petten, dat op bevel van de Duitsers in 1943 werd afgebroken. Als laatste werd de kerk afgebroken (zie ZCBS 3316).
J.M. Graadt van Roggen (Amsterdam 1867-1959 vestigde zich in 1902 in Bergen. Hij woonde in de villa Berkenhoeve. Hij schilderde veelal in de omgeving, vooral duinlandschappen.
Behoort tot de kunststroming van de Bergense school.

Hout; Linnen; Olieverf;  B=87cm, H=80cm ; 
 

10. Objectnummer: 0347  
Landschap met bosschages, wandelpad en schapen
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1927)    [J Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Landschap met berkenbomen, struiken en schapen; menselijke figuren op de achtergrond.
Hout; Linnen; Olieverf;  B=73.5cm, H=58cm ; B=55cm, H=40cm ; 
 

11. Objectnummer: 0475  
Bosgezicht
Schilderij -- Gouache           (1909)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Bosgezicht met gedeelte weiland en op de achtergrond bebouwing, op schilderij 2 wandelaars (man en vrouw) met hond en een landarbeider met zeis over de schouder; op de achtergrond paard en koets.
Hout; Papier;  B=63cm, H=48cm ; 
 

12. Objectnummer: 0476  
Platbodem KH2
Schilderij -- Gouache           (1931)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
2 vissersschepen; op het zeil de tekst KH 2. KH= Kolhorn
Nep mahonie lijst.

Hout; Papier;  L=34.5cm, B=44.5cm, H=1.6cm ; 
 

13. Objectnummer: 0550  
Boerenwoning
Schilderij -- Gouache           (1910)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Boerenhuisje in bos echtpaar met kind en kat.
Papier; Hout;  L=40.5cm, B=30.3cm, H=1.5cm ; 
 

14. Objectnummer: 0551  
Duingebied
Schilderij -- Gouache           (1939)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Huisje met schuur in duingebied met vrouwenfiguur en waslijn.
2014 opnieuw ingelijst met passepartout.

Papier; Hout;  L=31.8cm, B=38.5cm, H=2.1cm ; 
 

15. Objectnummer: 0552  
Vissersboot
Schilderij -- Aquarel           (1918)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Vissersboot op zee.
Hout; Papier;  L=56cm, B=46cm, H=2.5cm ; 
 

16. Objectnummer: 0688  
Paneel uit voormalig gemeentehuis Petten
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1595-1675)    [Vinckenboons David]
Schildering op paneel van een groep personen uit de middeleeuwen.
Mogelijk een Vinckenboons.(1578 Mechelen-1629 Amsterdam)] Zie inv.nr. 0689.
Paneel is afkomstig uit het oude gemeentehuis van Petten.
Origineel in Kassel: Arme ouders, die hunne rijke kinderen herkennen.
Hoe komt het, dat dit schilderij in het gemeentehuis hing?
Schenking van een vroegere schout? of heeft het in het Gemeenelandshuys gehangen en na de verwoesting naar het gemeentehuis? Sinds 1742 was de heerlijkheid Petten in handen van de familie van Foreest, dit was tot 1828 en daarna kocht Clemens Sandenbergh Mathiesen de heerlijkheid, tot 1848.

Hout; Olieverf;  L=100cm, B=80cm ; 
 

17. Objectnummer: 0689  
Paneel uit voormalig gemeentehuis Petten
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1595-1605)    [Vinckenboons David]
David Vinckenboons (1578 Mechelen-1629 Amsterdam)
Hij is met zijn ouders na de val van Antwerpen in 1585 eerst naar Middelburg gegaan. Vanaf 1591 in Amsterdam. Zijn vader was ook schilder. Zijn beide zonen werden architect en bouwden panden aan de grachten in Amsterdam. Hij schilderde landschappen met religieuze scenes, kermistaferelen, Zijn werken werden veelvuldig door tijdgenoten gegraveerd.
Schildering op paneel van een groep personen in een landschap.
David die met het hoofd van Goliath terugkeert.
Paneel is afkomstig uit het oude gemeentehuis van Petten, voor zover ik heb kunnen vinden tot nu toe, bestond dat in 1729.

Hout; Olieverf;  L=56cm, B=70cm ; 
 

18. Objectnummer: 0912  
Boerderij Patrimonium
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1945)    [Jan de Wilde]
Schilderij boerderij Patrimonium, Groote Sloot, Burgerbrug. Gemaakt 15-4-45. Destijds woonden op Patrimonium de ouders van Jaap(Jacob) Struijff, Pieter Struijff en Marijtje Wildeboer. Wie is/was Jan de Wilde?
Hout; Linnen; Olieverf;  L=50cm, B=35cm, H=2.5cm ; 
 

19. Objectnummer: 0947  
Petten 1938 met waterpomp
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1938)    [P. Borjeson, Alkmaar]
Schilderij van het raadhuis, dorpspomp met duinwater, gezicht op de Pettemer zeewering 1938.
Met een witte lijst.
Via de VVV geschonken

Hout; Olieverf;  L=53cm, B=40cm, H=2.5cm ; 
 

20. Objectnummer: 3143  
Spreeuwendijk Petten 1903
Schilderij -- Aquarel           (1903)    [Jan Veuger Gz]
Aquarel van de Spreeuwendijk, schuin rechtsachter het Korfwater.
Jan Veuger Gz, Zijpe 13-11-1862, fotograaf gehuwd met Jannetje Brommer, Zijpe 06-08-1863.
Oorspronkelijke eigenaar Cor de Leeuw, de vader van de schenker Jan Piet de Leeuw, stond op de achtertik.

Hout; Papier;  B=34cm, H=22.5cm ; B=55cm, H=45cm ; 
 

21. Objectnummer: 3388  
Het paneel van de Vrijheer van de Heerlijkheid Petten en Nolmerban
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1829)    [P.N. Scholten, Amsterdam]
Paneel uit de kerk van Petten vermoedelijk geschilderd door Petrus Nicolaas Scholten (1805 Den Haag - 1863 Amsterdam).
Het Noorderambacht van Petten was een hoge en vrije heerlijkheid bestuurd door de heer van Petten. In 1798 is bij de Staatsregeling een eind gemaakt aan het leenstelsel en de heerlijke rechten in hun volle omvang.
De laatste Heer, Mr. Clemens Sandenbergh Matthiessen, kocht het in 1829 op de veiling van van de erven van Jhr Nanning van Foreest. De nieuwe vorm voor het lokale bestuur was nog niet ontwikkeld. Pas in 1851 komt de gemeentewet tot stand.

Op het paneel twee familiewapens, vastgehouden door een geharnast persoon.(info Iconografisch Bureau) Er staat ook een witte beer (?) op. Bij het paneel hoort een eikenhouten bord met de tekst:

en Maria Elisabeth Coster,
Vrijheer en Vrijvrouwe der hoge en vrije
Heerlijkheid Petten en Nolmerban.
ZHB, mei 2003, p 15-18. 21e jrg. nr. 2

Hout; Olieverf;  B=42.5cm, H=72cm ; B=55cm, H=26cm ; 
 

22. Objectnummer: 3461  
De driemaster Rempje
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1910)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Symbolische voorstelling van het huwelijksbootje. De Rempje is op volle zee, met 5 vlaggen. De Nederlandse en vlaggen met X erop staan voor 11-10-1910 de huwelijksdag van Rempje van Twisk en Cornelis Swarthof, de grootouders van Karel Numan en zijn zuster R. Blaauw-Numan, via hun moeder Marie Geertje Swarthof.
Er staan ook 2 stoomschepen op. Het paneel is een schot.

Hout; Olieverf;  B=100cm, H=75cm ; 
 

23. Objectnummer: 3503  
3 schilderingen:koolveld, bloemen, bierkan met glas
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1920-1930)    [Jan Bronner]
Op verstevigd karton geschilderd door prof Jan Bronner, beeldhouwer + docent aan de Rijksacademie. Geboren te Schagerbrug in 1881. Vader verver.
Karton; Verf;  L=31cm, B=23.5cm ; 
 

24. Objectnummer: 3699  
Huize Vreeburg aan de Groote Sloot
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1900-1930)    [W. Bijpost]
Huis van notaris Gerben Vrijburg in Schagerbrug, tussen 1900 en 1930 geschilderd door W. Bijpost ?
Hout; Linnen; Olieverf;  L=64cm, B=82cm, H=7cm ; 
 

25. Objectnummer: 3709  
Bosgezicht
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1823-1887)    [A.J. van Wijngaerdt jr]
Schilderij met bosgezicht van A.J. van Wijngaerdt jr. *Rotterdam 1808- Haarlem 1887
Romantisch Landschap met schaapsherder en hond onder geboomte bij een ven.
Afkomstig van de gemeente Callantsoog.

Hout; Linnen; Olieverf;  L=81cm, B=112cm, H=9cm ; 
 

26. Objectnummer: 3710  
Twee tijgers in bos
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1920-1930)    [Herbert van de Poll]
Daniel Herbert van de Poll, Amsterdam 1877-1963.
Twee tijgers in bos; afkomstig van de gemeente Callantsoog
Hij was lector aan de Academie van Beeldende Kunsten en schilderde dieren. Was bijna dagelijks in Artis bezig. Dit zijn de tijgers Koombappah en Tara Ranee.
Bij het vertrek van notaris H.J. van der Veen in 1957 aan de gemeente Callantsoog geschonken.

Losse, bijbehorende houten lijst.(In de schoolplatenkast)lijst 87x129x3,5 cm

Canvas;  L=112cm, B=71cm, H=2cm ; 
 

27. Objectnummer: 4181  
Duinlandschap
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1919)    [J. Veuger Gz, St. Maartensbrug]
Olieverf op karton, afbeelding duin, huis schapen, man, kind en vrouw
Papier; Olieverf;  B=38cm, H=31.5cm ; 
 

28. Objectnummer: 4259  
Portret burgemeester C. Siemers
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1860-1870)    [Heyko Uden Heykes Bouman, Wieringerwaard]
Portret burgemeester van Zijpe 1841-1850. Olieverf, in vergulde lijst.
Cornelis Siemers werd geboren te Zijpe, 07-07-1791.
In 1810 in Alkmaar gehuwd met Cornelia Winkelhaak, die in 1850 overleed.
Vanaf 1825 notaris tot 1871. Overleden in 1871. Had daarnaast nog vele functies.
Zie ook inventarisnr.3416. Album in 1863 aan hem aangeboden door de bevolking
De schilder was dominee en is in 1861 in Wieringerwaard gekomen waar hij woonde aan de Flap bij Oudensluis.
Vermoedelijk overleden in 1878

Hout; Linnen; Olieverf;  L=82cm, B=66cm ; 
 

29. Objectnummer: 4261  
Portret burgemeester D. Breebaart
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1964)    [A. van Mever]
Portret burgemeester van Zijpe 1935-1942 en 1946-1964.
In vergulde lijst

Hout; Linnen; Olieverf;  L=86cm, B=70cm ; 
 

30. Objectnummer: 4298  
De Schagerweg te Schagerbrug
Schilderij -- Aquarel           (1975)    [Simon Jak]
Ingelijst in goudkleurige lijst, met beige passepartout.
Papier; Hout;  L=43cm, B=53cm ; L=28cm, B=37cm ; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 6 maart 2023
Informatie: info@zijpermuseum.nl