[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    Dossier   (in veld: Subgroep)     

Homepage ZM Collectie Objecten ZM Zoekresultaat

!!! Alle boeken, dus ook historische werken, zijn vanuit de objectencollectie verplaatst naar de boekencollectie !!!
 

Aantal gevonden objecten : 10   (uit: 449)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Objectnummer: 0396  
Notulen van de ijsclub 'de Eendracht' te Schagerbrug
Archiefstuk -- Dossier           (1885 -1986)    [Secretaris]
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, handgeschreven, deels getypt en ingeplakt.
Bevat een los vel m.b.t. uitgave gedenkboek en ondertekend met diverse namen. 2 delen

Papier;  L=33.3cm, B=20.5cm ; 
 

2. Objectnummer: 2203  
Rundveefokvereeniging St Maartensbrug
Archiefstuk -- Dossier           (1950)    [K. van Loenen, Schagerbrug]
Over de boekjaren 1949 en 1955-1956.
Geschonken door W. Kramer Burgerbrug de jaren: 1946, 1947,1957, 1958, 1960, 1961, 1962.

Papier;  L=24.2cm, B=15.5cm, H=0.2cm ; 
 

3. Objectnummer: 2204  
Zuivelfabriek de Eensgezindheid, St Maartensbrug
Archiefstuk -- Dossier           (1937-1957)    [Trapman, Schagen]
Boekjaar 1936 t/m 1957.
Met aanvulling van 1958 en 1959 uit de nalatenschap van N. Kuit-Broersen.
Aanvulling Piet Klant.
Achter in het jaarverslag staat de ledenlijst

Papier;  L=15cm, B=12cm ; 
 

4. Objectnummer: 3623  
Persoonlijke informatie fam. L.H. Brandt
Archiefstuk -- Dossier           (1940-1947)    [Familie Brandt]
Mapje 1: c.v. L.H. Brandt + copy overlijdenskaart; mapje 2:aantekeningen van Alma Brandt-Stuivinga; mapje 3:brief van ex-patientje Henk Korbee uit Den Helder; mapje 4:gezinsfoto's, foto kleuterschool Schagerbrug 1947, foto melkhalen bij de fam. Wit Belkmerweg; 1 enveloppe en 1 visitekaartje L.H. Brandt, 4 krantenberichtjes, briefwisseling 2008, rouwbrief mevrouw Brandt-Stuivinga. 3 geboortekaartjes van hun zonen.
Papier;  L=29.7cm, B=21cm ; 
 

5. Objectnummer: 4023  
Stukken rond de viering van 350 jaar Zijpe
Archiefstuk -- Dossier           (1947)    [Comite "Zijpe 350 Jaar"]
A. 2 loten;
b. program wielerwedstrijd;
c. liturgie herdenkingsdienst;
d. folder;
e. foto Niestadt van logo;
f. brief voor sponsors.
g. Vraagprogramma
h. krantenartikeltje puzzlerit 1947

Papier;  L=23cm, B=15cm ; 
 

6. Objectnummer: 4406  
Militaire zaken
Archiefstuk -- Dossier           (1911 - 1960)    [Allerlei]
1. Handboek sodaat
2. Onder de wapenen
3. schrift van Huzaar C. Kuit van jeeppeleton 67-3
4. van J. Broersen uit 1911, liedjes, gedichtjes uit zijn dienstperiode

Papier;  L=21cm, B=16cm ; 
 

7. Objectnummer: 4448  
Pettens gemengd koor 'Golfzang'
Archiefstuk -- Dossier           (1972 -1992)    [Bestuur]
Statuten, huishoudelijk reglement, jaarvergadering.
Programma's optreden, beoordelingsformulieren, subsidieaanvragen, financieel overzicht, ledenlijst, liedboek:(zonnige klanken-Peter Black), kasboek, fotoalbum (8 eenheden

Papier;  allerlei; 
 

8. Objectnummer: 4562  
Brief van Simon Willem Melchior aan Mevr. Martha Louise van Loenen-Klaus
Archiefstuk -- Dossier           (1962)    [Simon Willem Melchior]
In deze brief wordt melding gemaakt van het opheffen van de Zijper Courant i.v.m. de hooge loonen.
Zijper Museum

Inkt; Papier;  B=21cm, H=29.7cm ; 
 

9. Objectnummer: 4879  
Stageverslag Kleuterhuis "Trein 8.28" Petten
Archiefstuk -- Dossier           (1957)    [Annie Pak]
Stageverslag gemaakt door Annie Pak (geboren 7 maart 1938), n.a.v. haar opleiding Kinderverzorgster.
Het verslag bevat tevens een indeling van het gebouw, dagindeling, commentaar van de leiding, en een aantal foto's van het kleuterhuis.

Papier;  L=16.5cm, B=20.5cm, H=1.0cm ; 
 

10. Objectnummer: 4988  
R.K. school Sint Jozef, Burgerbrug
Archiefstuk -- Dossier           (1934-1940)    [Hoofd der School]
1. Formulieren van het C.B.S. over de toestand der school op 31-12-1937,dito 1938 en 1939;
2. Kwartaalformulieren van de onderwijsinspectie 1934, 1936, 1937, 1938, 1939 en 1940;
3. Specificatieboek 1937-1938 met bijbehorende rekeningen en betaalbewijzen;
4. Specificatieboek 1939 met bijbehorende rekeningen en betaalbewijzen;
5. bestelling oudercomit? van rozenkransen in 1965.

Papier;  
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 26 maart 2022
Informatie: info@zijpermuseum.nl