[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    1730-1740     

Homepage ZM Collectie Objecten ZM Zoekresultaat

!!! Alle boeken, dus ook historische werken, zijn vanuit de objectencollectie verplaatst naar de boekencollectie !!!
 

Aantal gevonden objecten : 13   (uit: 455)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Objectnummer

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Objectnummer: 0039  
Dykgraaf en Hoogheemraetschap der Zeeweeringen van den Hondsbossche en Duynen tot Petten
Kaart -- Gedrukte kaart           (1740-1745)    [Jan Spruytenburch; Hendrik de Leth(uitgever)]
Topografische kaart van Petten, De Hondsbossche, de Hasepolder, het Vlak,de dijken, de duinen, de Q en stukje R van de Zijperpolder, de Hargerpolder, de Pettemerpolder. De Pettemer ban, Nolmer ban en Groeder ban.
Hout; Papier;  L=32cm, B=36.1cm ; 
 

2. Objectnummer: 0072  
Oliekruik
Archeologisch object -- Aardewerk           (1720-1820)   
Bruin bakkende kruik met een kleine hals. Is geglazuurd geweest.
Model baardman zonder baard.
Gevonden bij ruilverkaveling Schagerbrug.

Aardewerk;  H=28cm, M=20cm ; 
 

3. Objectnummer: 0109  
Tegel
Bouwplan en -uitvoering -- Bouwelement           (1700-1750)    [Onbekend]
Afkomstig van het Torenhuis in het Wildrijk, voormalige buitenplaats te Sint Maartensvlotbrug.
Afbeelding is een boerderij met een kapberg.
Ter versiering in de hoeken een spinnenkop.

Aardewerk;  L=12.9cm, B=13.0cm, H=0.8cm ; 
 

4. Objectnummer: 0160  
Grenspaal
Adverteermiddel -- Afbakeningsmiddel           (1700-1800)   
Grenspaal die de grens van de polder Zijpe (en Hazepolder) heeft aangegeven,in wit en zwart geverfd, met het wapen van de Zijpe erop (de zwaan).
Metaal; Verf;  L=144cm, M=27cm ; 
 

5. Objectnummer: 0194  
Eikenhouten archief- en documentenkist
Opbergsysteem -- Kist           (1730)    [Onbekend]
Met de tekst op de kist: DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN DER ZEEWEERINGEN VAN DEN HONDSBOSSCHE EN DUYNE TOT PETTEN 1730.
Op het kistje zijn de wapens in het hout uitgesneden van dijkgraaf mr Hendrik Day en de hoogheemraden: Dirk Houttuin, Gerrit Schenk, Floris Wil, Jonkheer Gijsbert Ramp, Jacob Egmond, Jacob Benningbroek en van de secretaris Abraham Bluzé.
In het kistje werden de belangrijkste stukken van het hoogheemraadschap bewaard.
Er hoort een video bij waarop Jan T. Bremer vertelt over het kistje. Zie inv.nr. 4304,
DVD nr.89 en video 13
In de expositie zit ook een verhaal verteld door secretaris Abraham Bluzé (met de stem van Piet Glas). Met een koptelefoon te beluisteren.

Hout; IJzer;  L=63cm, B=32cm, H=35cm ; 
Bijlage:
 • Artikel ZHB "De Kist van de Hondsbossche", J. Belonje, ZHB 1985, nr. 3
 • Artikel ZHB "Documentenkistje Hondsbossche; Topstuk Zijper Museum", L.F. van Loo, ZHB 2000, nr. 3
 • Interview opening expositie Topstuk Kopstuk op 11 april 2002
 • Kort filmpje (mp4) rondom de kist
 • Krantenartikel "Hoogheemraadschap koopt eigen 18e-eeuwse kist terug"
 •  

  6. Objectnummer: 0555  
  Dykgraaf en Hoogheemraetschap der Zeeweeringen van den Hondsbossche en Duynen tot Petten
  Kaart -- Gedrukte kaart           (1730-1762)    [Gemeten en getekend door Jan Spruytenburgh; in koper gebragt door Hendrik de Leth]
  Kaart van de Hondsbossche en duinen tot Petten waarop aangetekend het verlies van de Zeewering van 1730 tot 1784.
  Kaart voorzien van 8 Wapens van de Dijkgraaf en Hoogheemraden (ingekleurd)en rentmeester/schout
  De Dijkgraaf is Theodorus Saskerus overleden in 1762 en de rentmeester en secretaris is Adriaen Bijll, overleden in 1765. Zijn vrouw hertrouwt met Jacob Baert dijkraaf, die op de kaart van ZM7074 staat vermeld.
  Onderstuk van de kaart is missende.
  Info van het rijksmuseum:
  Vervaardiger: prentmaker: Hendrik de Leth (vermeld op object)naar ontwerp van: Jan Spruytenburgh (vermeld op object)landmeter: Jan Spruytenburgh (vermeld op object)
  Plaats vervaardiging: Amsterdam
  Datering:
  Fysieke kenmerken: ets en gravure, penseel in kleuren
  Materiaal: zijde
  Techniek: etsen / graveren (drukprocedé) / met de hand kleuren / penseel

  Toelichting
  Van deze kaart zijn volgens de literatuur in ieder geval vijf staten bekend, waarop telkens de namen en wapens van de leden van het bestuur van het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen te Petten (dijkgraaf, hoogheemraden en rentmeester/secretaris) werden aangepast. Omdat er in de literatuur geen duidelijk overzicht bestaat van de staten en in de collectie van het Rijksmuseum slechts drie staten te vinden zijn (zie RP-P-AO-7-25-1 en RP-P-AO-7-25-2), is het lastig te bepalen om welke staat het precies gaat. Wel kan de staat preciezer gedateerd worden aan de hand van de samenstelling van het bestuur. De datering van de huidige staat is gebaseerd op het feit dat Theodorus Saskerus, de dijkgraaf op een eerdere bekende staat, in 1762 overleed. De kaart komt in ieder geval voor in de volgende atlassen, hoewel niet duidelijk is welke staat of staten het betreft: - Nieuwe atlas inhoudende de vier gedeeltens der waereld (...). 5 delen. Amsterdam: Covens & Mortier, s.a. [1721-1759], dl. 4. - Nieuwe geographische en historische atlas, van de Zeven Vereengde Nederlandsche Provintien; bestaande inde vyftig nieuwe accurate kaarten (…). Amsterdam: Hendrik de Leth, s.a. [1740].

  Hout; Papier;  B=105cm, H=81cm ; 
   

  7. Objectnummer: 3109  
  Koperplaten van de grote Zoutman-kaart van de Zijpe 1665 (8 delen; incl. wapens; in de afbeelding is plaat 8/9 gesplitst; voor volledige plaat zie bijlage)
  Informatiedrager -- Koperplaat           (1665-1759)    [Jan Dirkz Zoutman]
  Volledige set van 6+2 koperplaten.
  De koperplaten van het kaartbeeld dateren uit 1665 en zijn sindsdien ongewijzigd gebleven.
  De koperplaat met het wapenbeeld is voor het eerst gemaakt in 1729 en daarna
  bijgewerkt met nieuwe/aangepaste wapens in 1759.

  Afmetingen van deze koperplaten (plaatnummer op achterkant gegraveerd):
  Pl.1 (links onder) : 48.5 x 55.3/55.5
  Pl.2 (midden onder) : 55.1 x 58.2/58.3
  Pl.3 (rechts onder) : 49.1 x 56.1
  Pl.4 (links boven) : 48.5/48.6 x 55.3/55.5
  Pl.5 (midden boven) : 48.3 x 55.7
  Pl.6 (rechts boven) : 49.1/49.2 x 56.2
  Pl.7 (titel links) : 21.9/22.0 x 54.3/54.4 (2e uitgave) achterkant eerder gebruikt?)
  8+9 (midden/rechts) : 43.7 x 54.2/54.3 (2e uitgave)

  Zie de kaart zelf met ZM inv.nr. 0002 (ingelijst), inv.nr. 3410 (ingelijst), inv.nr. 4291 (op rol) en inv.nr. 4292 (op rol).

  Het Waterlands Archief te Purmerend heeft een afdruk op Van Gelder Papier, uit 1934 of daarna, van deze koperplaten.

  Koper;  L=43.5cm, B=54cm (7 bladen); L=21.5cm, B=54cm (titelblad); 
  Bijlage:
 • Alle koperplaten samen afgebeeld (30.7 Mbyte)
 • Beschrijving en beschikbare documentatie van de grote Zoutman kaart
 • Koperplaat nr. 1
 • Koperplaat nr. 2
 • Koperplaat nr. 3
 • Koperplaat nr. 4
 • Koperplaat nr. 5
 • Koperplaat nr. 6
 • Koperplaat nr. 7
 • Koperplaat nr. 8/9
 •  

  8. Objectnummer: 3855  
  Walviskaak
  Archeologisch object -- Skelet(gedeelte)           (1600-1800)    [Nvt]
  Bij het diepploegen van HET LAND BIJ BELKMERWEG 151 naar boven gekomen.
  Volgens de heer A.D.G. Dral te Schagerbrug, medewerker van het NIOZ op Texel is het waarschijnlijk een onder en bovenkaak van een walvis.De Groenlandse walvis, de Balaena mysticus, in de 17e of 18e eeuw meegenomen door walvisvaarders. Vaak gebruikt als schuurpaal voor het vee.
  grootste doorsnee 47 cm; grootste omtrek 103 cm; mergholte met grootste doorsnee 7 cm;
  hoogte fragment 60 cm; gewicht ca 20 kg.

  Been;  
   

  9. Objectnummer: 3971  
  Pot
  Archeologisch object -- Aardewerk           (1700-1800)    [Onbekend]
  Bruine kookpot op drie standlobben met handvat en schenktuitje
  Aardewerk;  H=9cm, M=17.5cm ; 
   

  10. Objectnummer: 4256  
  Dykgraaf en Hoogheemraetschap der Zeeweeringen van den Honds Bossche en Duynen tot Petten
  Kaart -- Gedrukte kaart           (1740-1745)    [Jan Spruytenburch; Hendrik de Leth(uitgever)]
  Kaart van de Hondsbossche Zeewering langs de Noordzee vanaf Camperduin tot Petten met de Harriger polder, de Pettemerpolder, de Zijpe-en Hazepolder en het Vlak
  Met de hand ingekleurd; blanco achterkant; groene doordruk achterkant

  Hout; Papier;  B=21cm, H=16cm (kader); B=26.5cm, H=20.5cm (papier); 
   

  11. Objectnummer: 4292  
  Dykgraaff- en Heemraadschap van de Zype & Haze-polder (De grote Zoutman-kaart van de Zijpe; 2e uitgave)
  Kaart -- Gedrukte kaart           (1665-1759)    [Jan Dirksz. Zoutman]
  Afbeelding van de | ZYP, | Haer waere gelegentheit van Dyckage, Weegen, Watrin- | gen en Schey-slooten; Alle de Hofsteeden, Wooningen en Water- | Molens inde selve geleegen; Mitsgaders rechte aenwysinge van | de Scheydinge haerder groote en kleyne Letteren. | Begrypende in haren omring de somme van 9060 mor- | gens yder tot 600 Roeden
  Hontsbosscher maet.
  2e uitgave uit 1759 met 9 titel/wapens bovenaan v.l.n.r.:
  1. D' Hr. Mr. HENDk. NANNINGH DAEY | BALLIUW en DYKGRAEFF
  2. D' Hr. Mr. EMANUEL RAS | SCHEEPEN en HEEMRAED
  3. D' Hr. Mr. JAN HENDk. DE CARPENTIER | SCHEEPEN en HEEMRAED
  4. D' Hr. Mr. GERARDs. BERNs. HEYMENBERGH | SCHEEPEN en HEEMRAED
  5. D' Hr. Mr. GERARD KLOEK | SCHEEPEN en HEEMRAED
  6. D' Hr. Mr. NICs. BROUWER SCHAEGEN | SCHEEPEN en HEEMRAED
  7. D' Hr. Mr. AREND JAN VAN DEN STEEN | SCHEEPEN en HEEMRAED
  8. D' Hr. JACOBUS WINDER | SCHEEPEN en HEEMRAED
  9. D' Hr. CORNELIS ELIAS | SECRETARIS
  Op linnen; opgerold op stok; ongekleurd
  Dit soort kaarten gemonteerd op linnen en bevestigd aan stokken werden onder meer gebruikt ter verfraaiing van de vergaderzalen van bestuurscolleges. Door de inwerking van licht, vocht, rook, roet, temperatuurschommelingen en vuil waren dit soort wandkaarten na korte of langere tijd onherroepelijk tot de ondergang gedoemd. Zodoende is slechts een fractie van deze wandkaarten bewaard gebleven. Dit object was als een van de weinige kaarten destijds nog in redelijke staat.

  Zout;  
  Bijlage:
 • Beschrijving en beschikbare documentatie van de grote Zoutman kaart
 • De middenonder cartouche van de kaart
 • Tekst wapen 1
 • Tekst wapen 1+2
 • Tekst wapen 1+2+3
 • Tekst wapen 2
 • Tekst wapen 2+3
 • Tekst wapen 3
 • Tekst wapen 4
 • Tekst wapen 5
 • Tekst wapen 5+6+7+8
 • Tekst wapen 6
 • Tekst wapen 7
 • Tekst wapen 7+8+9
 • Tekst wapen 8
 • Tekst wapen 8+9
 • Tekst wapen 9
 •  

  12. Objectnummer: 4356  
  Dykgraaf en Hoogheemraetschap der Zeeweeringen van den Honds Bossche en Duynen tot Petten
  Kaart -- Gedrukte kaart           (1740-1745)    [Jan Spruytenburch; Hendrik de Leth(uitgever)]
  Kaart van de Hondsbossche Zeewering langs de Noordzee vanaf Camperduin tot Petten met de Harriger polder, de Pettemerpolder, de Zijpe-en Hazepolder en het Vlak
  Met de hand ingekleurd; blanco achterkant; watermerk in het dikke papier

  Inkt; Papier;  L=15.8cm, B=21.2cm ; L=26.0cm, B=20.2cm (papier); 
   

  13. Objectnummer: 5023  
  Pijpenkop
  Archeologisch object -- Aardewerk           (1700-1800)    [Onbekend]
  Een pijpenkop in de vorm van een baarddragende man.
  Gevonden bij ruilverkaveling Schagerbrug

  Aardewerk;  B=4.0cm, H=2.5cm ; 
   

   

  Uitgebreid zoeken


  Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
  WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
  Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 26 juni 2023
  Informatie: info@zijpermuseum.nl