[logo Zijper Museum]  

Zoekresultaat:    1820-1830     

Homepage ZM Collectie Objecten ZM Zoekresultaat

!!! Alle boeken, dus ook historische werken, zijn vanuit de objectencollectie verplaatst naar de boekencollectie !!!
 

Aantal gevonden objecten : 20   (uit: 455)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Objectnummer

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Objectnummer: 0003  
Teekening der vlotbruggen; opstand en profilteekeningen van de Willemssluis aan het IJ
Tekening -- Gravure           (1822)    [J. Blanken Jansz.]
De man die verantwoordelijk was voor het graven van het Noord-Hollandskanaal is ook de ontwerper van de vlotbruggen, Staatsraad inspecteur-generaal van Waterstaat, Jan Blanken Jansz.
Het drijvende deel wordt bij opening onder het vaste deel geschoven, zodat een schip kan passeren. Nadeel geringe doorvaartbreedte en langzaam openen en sluiten. Voordeel was dat het een goedkope oplossing was, nl F 10.000,= per stuk en er waren er 18 nodig. 5 in de Zijpe.
Tekening der vlotbruggen over het groot kanaal door Noordholland van Amsterdam naar het Nieuwe Diep. Op de tekening staat een vooraanzicht, een doorsnede, een bovenaanzicht en enkele details; ook vooraanzicht van de Grote en Kleine Sluis.
Getekend door J.C. Zucher en D. Veelwaard.

Hout; Papier;  B=120.5cm, H=80.4cm ; 
 

2. Objectnummer: 0005  
Noord-hollands Kanaal
Kaart -- Gedrukte kaart           (1824)   
Koning Willem I verordonneerde de aanleg van het kanaal om een kortere en veilige tocht van Helder naar Amsterdam (en vice versa) mogelijk te maken Op een plaatsen kon gebruikt worden gemaakt van bestaande ringvaarten (b.v.Buikslotermeer; Beemster en Schermer). Het tracť liep ook door de Zijpe. Oorspronkelijke was het plan om door de Groote Sloot te varen en deze te verbreden en te verdiepen. Echter men koos toch maar voor de kortere route via de egalementsloot tussen de Ruijgheweg en de Belkmerweg. Er zijn jaagpaden langs het kanaal aangelegd voor de paarden, die de schepen trokken. Kleine schepen werden vaak door mensen getrokken. Er zijn 18 vlotbruggen gebouwd, waarvan vijf in de Zijpe.
Het kanaal is ontworpen door Jan Blanken. Algemene kaart van het Groot Amsterdamsch kanaal door Noord Holland. In het midden twee illustraties: panorama vanuit het Koninklijk Paleis te Amsterdam op het kanaal en een profiel van het kanaal met de eerste boten die er op 16-12-1824 door voeren, de Bellona en de Christina Bernardina.
Facsimile uitgave.
TOEGEVOEGD IN ORDNER MET NR. 0005: 13 kopieŽn van de originele brieven aan de minister van Binnenlandse Zaken over de doorvaart van het fregat Bellona door het "Groot Kanaal 1824". 2 kopieŽn van een "Kort verhaal", 1 kopie origineel handgeschreven d.d. 1822 en 1 kopie getypt d.d. 1911. 2 foto's van Burgervlotbrug. 1 foto met een "trekpont", 1 foto met een vlotbrug.

Hout; Papier;  L=28.7cm, B=71.0cm ; 
 

3. Objectnummer: 0009  
Noord-Hollandskanaal
Kaart -- Gedrukte kaart           (1825)    [J. Blanken Jz, C. van Baarsel, W.C. van Baarsel]
Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland : voor de koopvaardijvaart en s' Konings Marine tusschen het Y en de reede van Texel, ondernomen in 1819 en voltooid in 1825 / gegraveerd naar eene kaart daar toe met goedvinden van Z.M. den Koning verstrekt, door den staatsraad Insp.Generaal van de waterstaat J. Blanken Jansz. ; C. van Baarsel & Zoon sculps, te Amsterdam : bij de Wed. Gerard. Hulst van Keulen, 1825.
De diepten der vaarwaters zijn gesteld voor de algemene zeevaart in Rijnlandsche voeten onder AP., zijnde het vloedpeil van gewoon volzee.
Schaal [ca. 1:80.000]
Met rechts midden onder twee doorsneden van het kanaal.

Hout; Papier;  L=75cm, B=120cm ; 
 

4. Objectnummer: 0072  
Oliekruik
Archeologisch object -- Aardewerk           (1720-1820)   
Bruin bakkende kruik met een kleine hals. Is geglazuurd geweest.
Model baardman zonder baard.
Gevonden bij ruilverkaveling Schagerbrug.

Aardewerk;  H=28cm, M=20cm ; 
 

5. Objectnummer: 0216  
Mangelplank
Huishoudelijk artikel -- Was- en Strijkmiddel           (1800-1900)   
Fraai uitgesneden plankje met bijbehorende roller.
Klein linnengoed werd om de mangelstok gerold. Vervolgens werd de mangelplank heen en weer bewogen over de stok waardoor het water er uitgeperst werd en de kreukels verdwenen.

Hout;  L=68cm, B=10cm ; 
 

6. Objectnummer: 0270  
Komfoor
Archeologisch object -- Aardewerk           (1800-1900)   
Komfoor met 2 oren; in de zijwand 4 stuks openingen in de vorm van een ovaal en 3 minilob voetjes.Niet geglazuurd.
Aardewerk;  H=13.5cm, M=16.5cm ; 
 

7. Objectnummer: 1239  
Peluwsloop en kussensloop
Handwerk -- Borduurwerk           (1828)    [Grietje Govers]
Voor haar huwelijk op 10-02-1828 gemaakte slopen. Geborduurd met levenssymbolen. In de rode kleur die in die tijd in de mode was
Katoen; Borduurzijde;  
 

8. Objectnummer: 3063  
Kaart van Petten
Tekening -- Pentekening           (1800-1900)    [P.N. Diggelen]
Landkaart van Petten met metingen van palen langs de kust, opgemeten en geteekend door de landmeter P.N. Diggelen.
Op linnen geplakt.
Op achterkant J.W. Westerman, makelaar te Alkmaar.

Linnen; Papier;  B=22cm, H=33cm ; 
 

9. Objectnummer: 3388  
Het paneel van de Vrijheer van de Heerlijkheid Petten en Nolmerban
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1829)    [P.N. Scholten, Amsterdam]
Paneel uit de kerk van Petten vermoedelijk geschilderd door Petrus Nicolaas Scholten (1805 Den Haag - 1863 Amsterdam).
Het Noorderambacht van Petten was een hoge en vrije heerlijkheid bestuurd door de heer van Petten. In 1798 is bij de Staatsregeling een eind gemaakt aan het leenstelsel en de heerlijke rechten in hun volle omvang.
De laatste Heer, Mr. Clemens Sandenbergh Matthiessen, kocht het in 1829 op de veiling van van de erven van Jhr Nanning van Foreest. De nieuwe vorm voor het lokale bestuur was nog niet ontwikkeld. Pas in 1851 komt de gemeentewet tot stand.

Op het paneel twee familiewapens, vastgehouden door een geharnast persoon.(info Iconografisch Bureau) Er staat ook een witte beer (?) op. Bij het paneel hoort een eikenhouten bord met de tekst:

en Maria Elisabeth Coster,
Vrijheer en Vrijvrouwe der hoge en vrije
Heerlijkheid Petten en Nolmerban.
ZHB, mei 2003, p 15-18. 21e jrg. nr. 2

Hout; Olieverf;  B=42.5cm, H=72cm ; B=55cm, H=26cm ; 
 

10. Objectnummer: 3709  
Bosgezicht
Schilderij -- Olieverfschilderij           (1823-1887)    [A.J. van Wijngaerdt jr]
Schilderij met bosgezicht van A.J. van Wijngaerdt jr. *Rotterdam 1808- Haarlem 1887
Romantisch Landschap met schaapsherder en hond onder geboomte bij een ven.
Afkomstig van de gemeente Callantsoog.

Hout; Linnen; Olieverf;  L=81cm, B=112cm, H=9cm ; 
 

11. Objectnummer: 3865  
Concept instructie voor rentmeester, casteleyn en secretaris
Archiefstuk -- Waterstaatstuk           (1800-1900)    [Hondsbossche]
Kopie van de eerste 5 artikelen van het concept voor de Hondsbossche
Papier;  L=31.5cm, B=20cm ; 
 

12. Objectnummer: 3888  
Instellen van een eenmalige belasting voor de armen in de gemeente Zijpe
Adverteermiddel -- Keur           (1825)    [Gemeentraad Zijpe-en Hasepolder]
Gedaan in den Raad den 17 Augustus. I van Homrigh, schout en G Blaauboer, secretaris.
Een notificatie is een officiŽle kennisgeving aan de bewoners van de Zijpe en Hazepolder.
Kortgezegd de Raad deelt mee dat de financiŽn van de regenten van de algemene armen zo slecht zijn, dat ze niet in staat zijn om de armen nu en in de toekomst te helpen.
Dit is onderzocht en er is besloten dat er 4000 gulden (nu 48.500 euro) nodig is. Over drie weken komt er een raadsvergadering, bedoeld om de bezwaren aan te horen en te beoordelen en te komen tot een besluit. Als dit zo is, dan moet de aanslag in 4 maandelijkse termijnen worden voldaan bij de ontvanger van de gemeente. De ontvanger krijgt het recht om tegen de nalatigen te procederen.
Iedereen moet dit weten, dus is er publicatie van gemaakt, die op gebruikelijke plaatsen wordt opgehangen.

Papier;  L=54cm, B=45cm ; 
 

13. Objectnummer: 3898  
Keur op doode krengen
Adverteermiddel -- Keur           (1806-1833)    [Dijkgraaf en heemraden]
Dit is een nadere uitwerking van titul 7 uit het register der keuren van de Zijpe en Hasepolder: Verbod om dode dieren in het water te werpen en hoe deze te begraven.
Papier;  L=41cm, B=33cm ; 
 

14. Objectnummer: 3926  
Gemeentelijke belasting opgelgd voor de armen aan de ingezetenen.
Adverteermiddel -- Keur           (1821)    [Secretaris Polderbestuur]
Gemeentelijke belasting opgelegd ook aan de dienstbaren. Door hun bazen af te dragen en in te houden op het loon.
Maandelijks te betalen. Beoogd bedrag f 4000,=

Papier;  L=53cm, B=42cm ; 
 

15. Objectnummer: 3927  
Verplichting tot inschrijving bij de gemeente. Pas mogen verhuren als men ingeschreven is.
Adverteermiddel -- Keur           (1825)    [Secretaris Polderbestuur]
De verplichting tot inschrijving bij de gemeente, pas mogen verhuren als men ingeschreven is; boete f 3. Verbod op het bouwen van Hutten van hout, stro, riet en zoden, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur
Papier;  B=42cm, H=53cm ; 
 

16. Objectnummer: 4347  
Pijpenkop
Archeologisch object -- Aardewerk           (1800-1900)    [Onbekend]
Een pijpenkop met een decoratie van muzikant met op zijn rug een trommel en in zijn hand een trompet en een trommelstok.
De pijpenkoppen zijn gevonden op het land van Nierop aan de Groote Sloot.

Aardewerk;  H=4cm, M=2.5cm ; 
 

17. Objectnummer: 4348  
Pijpenkop
Archeologisch object -- Aardewerk           (1800-1900)    [Onbekend]
Een pijpenkop met een decoratie van een man.
De pijpenkoppen zijn gevonden op het land van Nierop aan de Groote Sloot.(275)

Aardewerk;  H=3.5cm, M=2cm ; 
 

18. Objectnummer: 4375  
Opgegraven voorwerpen uit de tuin van de Stolperweg 41
Archeologisch object -- Metaalwerk           (1789-1853)    [Onbekend]
1 sleutel, vishaak, spijker, gesp, knoop, 15 munten varierend in de tijd vanaf 1789 - 1853
Metaal;  allerlei; 
 

19. Objectnummer: 4440  
Kaakbot
Archeologisch object -- Skelet(gedeelte)           (1800-1900)   
Onder en bovenkaak, opgegraven aan de Grote Sloot 472.
rund

Been;  divers; 
 

20. Objectnummer: 4979  
Kruik
Archeologisch object -- Aardewerk           (1775-1825)    [Van Ernst&Co, Doetinchem]
Bronwaterkruik van 5. kan.
Later werden dit soort kruiken gerecycled tot jeneverkruik.
De scherf is geljmd

De kruik komt uit het "Kuiperhof", Duinweg, Sint Maartenszee

Aardewerk;  B=21cm, H=43.5cm, M=54cm ; 
 

 

Uitgebreid zoeken


Zijper Museum, Schagerweg 97d, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 27 juli 2023
Informatie: info@zijpermuseum.nl