Collectie

De collectie van het museum bestaat uit een grote variëteit aan collectiestukken en objecten die alle een raakvlak hebben met de historie van de Zijper polder. De meeste collectiestukken zijn verworven door schenkingen van bewoners uit de regio. De fotogalerij hieronder geeft een impressie van de objecten collectie. 

De collectie kan digitaal worden doorzocht in de Objecten Collectie.

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld