Cursus "Conserveren en Restaureren van Papier"

Op 7 november hebben de papierrestauratoren Thea Vorstman en Floor Meijboom een cursus gegeven aan een aantal van onze vrijwilligers, te weten Atie Nierop, Rinie van Nes, Marjan Marees, Marga Mars, Geert van Dijk en Bert Siezen. Tevens was Marijke van der Jagt van museum Vreeburg uit Schagen aanwezig. Anke van Loo woonde de cursus bij ‘als waarnemer’; het huidige bericht is gebaseerd op haar verslag.
Directe aanleiding voor deze cursus was het bezoek dat Thea en Floor in september gebracht hebben aan onze depots. Daarbij bleek dat veel objecten niet in goede staat verkeerden. Duidelijk werd ook dat de schade aan deze objecten in de loop van de tijd alleen maar zou toenemen.

Het bezoek van de twee experts was gearrangeerd in het kader van het restauratieplan waarover in het statusprotocol met de gemeente Schagen afspraken zijn gemaakt. Voorbeelden van de tijdens deze rondgang geconstateerde gebreken: ingelijste afbeeldingen die het glas raken, waar geen zuurvrij karton achter zit, waar het passe-partout niet zuurvrij is, waar roestige spijkertjes of plakband zijn gebruikt, waar vlekken op zitten, etc. Het laten herstellen van dergelijke gebreken door restauratoren kost kapitalen. Wanneer eigen medewerkers van het museum een aantal van dit soort werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren en zich bewust zijn van een aantal regels voor het conserveren van papieren objecten zou dit heel wat geld kunnen besparen.

Met dit doel voor ogen hebben Thea en Floor de deelnemers aan de cursus geleerd hoe ze de bovenstaande handelingen op verantwoorde wijze zelf uit kunnen voeren, de foto’s en prenten op een juiste wijze kunnen bewaren, al of niet ingekaderd in de oorspronkelijke lijst. Mochten   later alsnog restauratieve werkzaamheden nodig zijn dan kunnen deze door de papierrestauratoren gedaan worden. Denk daarbij aan “het spoelen” van kaarten, het herstellen van knipwerken, etc. In de cursus werden ook stukjes theorie behandeld over papier, lijm, plakband en hulpmiddelen. Onder toezicht van de beide dames en in een heel prettige sfeer zijn de verschillende handelingen geoefend.

Dit bericht is geplaatst in Collectie, Vrijwilligers. Bookmark de permalink.