“Deutscher Verein” in Schagen (1887): wie weet er meer van?

Het Zijper Museum heeft de beschikking gekregen over een bijzonder fotoalbum met foto’s van de leden van de “Deutscher Verein” uit Schagen. Dit album is afkomstig van de familie Plukker die het aangeboden heeft aan de Stichting Meesterlijk Schagen. Om het album aan het publiek te kunnen tonen is besloten om het te schenken aan het Zijper Museum.

Het museum werkt samen met Meesterlijk Schagen en de Historische Vereniging Schagen e.o. in een onderzoeksproject dat als doel heeft meer aan de weet te komen over de Deutsche Verein, de leden en hun beweegredenen om naar de omgeving van Schagen te komen. Meer informatie over het project is te vinden op een speciale webpagina van het Geheugen van Schagen.

 Foto’s: namen en gegevens melden

Een onderdeel van het onderzoek omvat het verzamelen van de kennis over de vereniging en de gefotografeerde leden. Bezoekers van deze webpagina kunnen de foto’s uit het album bekijken en onder Geef een Reactie (in het tekstvak met linksboven Reactie) gegevens over het gefotografeerde clublid toevoegen.

De naam van een clublid is in handschrift opgenomen onder de foto. Bij sommige foto’s is uit het handschrift niet duidelijk op te maken om welke naan het gaat . De eerste informatie die in zo’n geval als tekst kan worden toegevoegd is dan ook de naam.

Alles wat verder bekend is over het desbetreffende lid is voor het onderzoek van belang. In de reactie kan ook een verwijzing naar relevante artikelen of websites worden opgenomen.
De gegeven informatie komt, samen met het e-mailadres van degene die de informatie verstrekt, onder Reacties op de webpagina terecht.

Hieronder worden de foto’s in tabelformaat weergegeven. Kikken op een afbeelding (naar keuze) geeft toegang tot de pagina waarop de foto in hogere resolutie te zien is. Hierop kan eventueel verder worden ingezoomd. Enkele van de oorspronkelijke foto’s ontbreken: op die plaats zit een visitekaartje van de fotograaf.

 

 

Titelpagina

Foto 1

Foto 2

 
 

Foto 3

 

foto 4

 

Foto 5

 

Foto 6

Foto 7

Foto 8

 

Foto 9

Foto 10

Foto 11

 
 

Foto 12

 

Foto 13

 

Foto 14

 
 
 
 
 

Foto 15

Foto 16

Foto 17

 

Foto 18

Foto 19

Foto 20

 

Foto 21

Foto 22

Foto 23

 
 

Foto 24

 

Foto 25

 

Foto 26

 

Foto 27

Foto 28

Foto 29

 

Foto 30

Foto 31

Foto 32

 

Foto 33

Foto 34

Foto 35