Einde plan van Vuure, museum naar andere locatie

Museum moet (en is al) weg

Op 8 oktober hoort het ZM-bestuur van de gemeente dat het DPO is afgesloten en dat een advies hierover, met name betrekking hebbend op het voormalig gemeentehuis van Zijpe in de collegevergadering van 15 oktober aan de orde komt. Daarna zal het behandeld worden in de bestuurscommissie- en in de raadsvergadering van november. Op 16 oktober meldt de Schager Courant dat het DPO heeft geleid tot een negatief advies over de plannen voor de supermarkt.
Nog dezelfde dag laat het ZM-bestuur in een brief aan het College van B&W weten zeer teleurgesteld te zijn dat het (bestuur) dit nieuws via de media moest vernemen en dat het dit in strijd acht met de meermalen uitgesproken intentie tot samenwerking. Op 30 oktober vindt een gesprek plaats tussen het bestuur en de wethouders Blonk en Bouwes.

Het College zal, nu de optie van Vuure is vervallen, de ontwikkeling van het terrein van het voormalig gemeentehuis van Zijpe zelf ter hand nemen. Om daarbij de handen vrij te hebben wil het dat het Zijper Museum naar een andere locatie verhuist. Het college zal daarbij inzetten op locatie Ott, de locatie die op het voorkeurslijstje van het ZM-bestuur nu ‘aan de beurt is’.  Een raadsvoorstel met die strekking zal in december/januari naar commissie en raad worden gestuurd. Eerst zal nog een gesprek plaatsvinden met Ott en het ZM-bestuur gezamenlijk en met Ott apart over de technische en financiële haalbaarheid van die locatie.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.