Gemeentewapen: de Zijpe [logo Zijper Museum] [logo Geregistreerd Museum]

navigatiebalk
[Homepage ZM] --> [Huidige exposities] --> [Plaatsgevonden exposities]

Plaatsgevonden exposities

[Expositie 2006]

 

2011 + jan/feb 2012 :

Cornelis Bok en zijn tijd 1750-1850 + 40 vensters uit de ‘Canon van (de) Zijpe’
Cornelis Bok zijn leven, Hondsbossche Zeewering, Burgerlijke stand, Engels-Russische Oorlog

[Affiche Expositie Sportfoto’s van Niestadt en Oud]
Download deze affiche (PDF, 74x93cm)

In het Zijper Museum te Schagerbrug is vanaf zondag 27 februari t/m 28 december 2011 de nieuwe expositie "Cornelis Bok en zijn tijd 1750-1850" te bezichtigen. Deze expositie toont voorwerpen uit de periode 1750–1850 en gaat in op de vele veranderingen die, vooral onder invloed van de Franse bezetter, hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt een korte samenvatting gegeven van de 40 vensters van de 'Canon van de Zijpe'. Centraal in de tentoonstelling staat de schilder-schrijver Cornelis Bok.

Cornelis Bok
Cornelis Bok (1777-1836) werd geboren in Enkhuizen, waar hij door zijn oom, de schilder Jan de Goeje, een opleiding in de schilderkunst kreeg. In 1804 vestigde Bok zich in Schagen. Daar bewoonde hij vele jaren als cipier een van de torens van het Slot van Schagen. Hij heeft ruim zestig schilderijen gemaakt, voornamelijk topografische aquarellen van Schagen en omgeving. Daarnaast schreef hij een achttal historische romans en een blijspel.
Op deze expositie is van hem een tiental aquarellen te zien, waaronder enkele die recent zijn opgedoken.


In een van de vitrines ligt de door Bok geschreven roman ‘De witte paal of Jenne’. Aan de hand van enkele fragmenten uit de roman kan de bezoeker van de tentoonstelling zich een beeld vormen van de inhoud van het boek. Van de ‘tijd van Cormelis Bok’ behandelt de expositie een viertal onderwerpen. Naast ‘Cornelis Bok’ zijn dit: ‘De Oorlog van 1799’, De Hondsbossche Zeewering’ en ‘Voorwerpen en Gebeurtenissen’.

De Oorlog van 1799
De Fransen hadden grote delen van Europa bezet, zeer tegen de zin van Engeland en Rusland. Er heerste in Europa grote angst voor de veroveringen van Frankrijk. Dit was de reden dat de Engelse troepen op 27 augustus 1799 bij Callantsoog en Groote Keeten aan land gingen. Zij wilden de Fransen uit ons land verdrijven. De volgende dag werden er opnieuw Britse troepen aan land gezet. De Bataafse troepen, met hun hoofdkwartier in Schagerbrug, vielen de Engelsen aan. De landingen gingen gepaard met hevige verliezen aan beide kanten. Later kwamen de Russen de Engelsen te hulp. Franse legereenheden voegden zich bij de Bataafse troepen. De gevechten vonden vooral plaats rond Bergen en Castricum. De beslissende slag, in het voordel van de Frans-Bataafse troepen, vond 6 oktober plaats bij Castricum. De Engelsen en Russen verlieten Noord-Holland in november, het land berooid en verwoest achterlatend.
Van dit onderwerp toont de expostie kaarten, geweren, kogels, miniatuur soldaten, etc.

De Hondsbossche Zeewering
Eeuwenlang is de Hondsbossche Zeewering een bron van zorg en voortdurende aandacht geweest. Het Hoogheemraadschap is onafgebroken bezig geweest met het op peil houden van de zeewering, die in het begin uit duinen bestond. Ook waren er houten palen in het water om de golven te breken. Na iedere storm was er zandafslag. Aan de landzijde vulde men de regel weer aan, daarbij geholpen door stuifzand.

Tot 1792 hanteerde men het principe van terugtrekken van de duinen landinwaarts. Na een hevige storm in dat jaar besloot men tot handhaving van het bestaande tracé. Aan de zeezijde was een palenconstructie en de dijk was voorzien van een lichte bestorting van breukstenen. Nu is de dijk op Delta hoogte gebracht en ligt, als een voorlopig veilige drempel, op de plek waar de duinen ontbreken.

Voorwerpen en Gebeurtenissen 1750-1850
De periode 1750-1850 was vooral als gevolg van de Franse revolutie in 1798 voor heel Europa een roerige tijd. Ons land kende de overgang naar de Bataafse republiek, de inlijving bij Frankrijk en het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Onder Franse invloed vonden tal van veranderingen plaats die diep ingrepen in het dagelijkse leven. Zo kwam het burgerlijk bestuur terecht van het polderbestuur bij het gemeentebestuur. De Burgerlijke Stand werd ingevoerd en later deed het Bevolkingsregister zijn intrede. Door de invoering van het metrieke stelsel kwam een eind aan het eeuwenlang gebruik van allerlei lokale en regionale meeteenheden.
In de expositie zijn onder meer een klapbuffet uit die tijd, gewichtjes, bodebussen, een ganzenroer en prenten te zien,

Stamboomonderzoek + Zijper families
De Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister zijn ingevoerd in de negentiende eeuw en vormen beide primaire bronnen voor het Stamboomonderzoek. In een aparte hoek van de expositie wordt dit onder de aandacht gebracht.

Veertig vensters uit de Canon van (de) Zijpe
De Canon van (de) Zijpe vertelt in 40 vensters de hoogtepunten uit de geschiedenis en ontwikkdeling van de Zijpe. Langs de wanden van de middendzaal zijn de vensters in chronologische volgorde afgebeeld met een toelichtende tekst.

De expositie was te zien van 23 februari 2011 t/m 29 februari 2012.

 

 

2010 :

Canon van (de) Zijpe
de geschiedenis van (de) Zijpe in 40 vensters

[Affiche Expositie Sportfoto’s van Niestadt en Oud]
Download deze affiche (PDF, 79x96cm)

In het Zijper Museum te Schagerbrug is vanaf zondag 28 februari t/m 29 december 2010 de nieuwe expositie "Canon van (de) Zijpe" te bezichtigen. Na de canon van de Nederlandse geschiedenis van eind 2006 en de diverse canon's van de regionale en stedelijke geschiedenissen die vorig jaar verschenen, is er nu ook de canon van (de) Zijpe. Feiten uit de geschiedenis van (de) Zijpe (zowel de droogmakerij "de Zijpe" als de gemeente "Zijpe") worden in een 40-tal vensters getoond zowel op de website van het Zijper Museum als vanaf eind deze maand in de nieuwe expositie.
Locale historische feiten die eigenlijk elke inwoner van Zijpe, zowel scholier als volwassenne, zou moeten wten.

In deze nieuwe expositie worden de 40 vensters gepresenteerd in 8 historische groepen welke de geschiedenis van deze gemeente nader belicht. De getoonde groepen zijn: De geschiedenis voor de bedijking; De bedijking van de Zijpe zelf; Petten en Callantsoog; Gebouwen; Oorlogstijd; Werk; Verandering in bestuur; en de hoge heren en dames van de Zijpe.

De 40 vensters van de Canon van (de) Zijpe

 1. 2600-2400 BC : Seizoensnederzetting bij Keinsmerbrug
 2. 719-739 : De eerste kerk van Petten wordt gebouwd
 3. 920-940 : 28 grafelijke hoeven in Kallingen
 4. 1200-(1553) : Het waddeneiland Callantsoog
 5. 1230-1270 : Oostelijke en zuidelijke begrenzing van het Zijpe-gebied
 6. 1421 : De St. Elisabethsvloed en de aanzet tot de Hondsbossche Zeewering
 7. 1551/1552 : Jan van Scorel neemt het initiatief tot bedijking van de Zijpe
 8. 1552-1574 : De eerste bedijkingen van de Zijpe
 9. 1553 : Andries Vierlingh, de ‘vader aller dijkenbouwers’, te hulp geroepen
 10. 1557 : De grootinvesteerders in de bedijking van de Zijpe
 11. 1596/1597 : De definitieve bedijking van de Zijpe (en Hazepolder)
 12. 1597-1612 : De Kolck bij Oudesluis voor droge voeten
 13. 1600-1625 : Petten in betrekkelijke bloei
 14. 1609/1610 : De bedijking van de Wieringerwaard, of ‘de nieuwe Zijp’
 15. 1610 : Aanleg van de zanddijk tussen Callantsoog en Huisduinen
 16. 1669 : Het vermaeckelijk landt-leven: Buitenverblijven in de Zijpe
 17. 1701-1777 : Wijken voor de zee: Oud Petten verplaatst naar Het Vlak
 18. 1713-1722 : Proces om het gebied tussen Petten en Callantsoog
 19. 1733 : De Zijpe krijgt een weeshuis
 20. 1785 : De Koepel in Schagerbrug gebouwd: symbool van veranderend grondeigendom
 21. 1799 : Invasie Engelsen en Russen bij Callantsoog
 22. 1800 : Lappiespoepen en Hannekemaaiers in de Zijpe
 23. 1817/1818 : Bedijking van het Koegras (Buitenveld) tussen de Zijpe en Den Helder
 24. 1819-1824 : Het Groot Noordhollandsch Kanaal dwars door de Zijpe
 25. 1845 : De Zijpe krijgt de eerste 'autochtone' dijkgraaf
 26. 1846-1870 : De nieuwe Anna Paulownapolder bij de gemeente Zijpe
 27. 1865 : Spoorlijn Den Helder-Alkmaar door de Zijpe
 28. 1880 : Zuivel uit de Zijpe: vooral Edammer kaasjes
 29. 1898 : De grote brand van Schagerbrug
 30. 1912 : Tehuis voor ouden van dagen ‘Buitenzorg’ geopend
 31. 1913-1934 : Een stoomtram door de Zijpe
 32. 1916 : Watersnood bij de buren (Anna Paulownapolder)
 33. 1929/1990 : Petten komt bij de gemeente Zijpe en in 1990 volgt Callantsoog
 34. 1934-1936 : Aanleg kanaal Stolpen-Schagen(-Kolhorn)
 35. 1940-1945 : Zijpe in oorlogstijd
 36. 1957 : Start van het RCN (later ECN) in de duinen benoorden Petten
 37. 1960 : Start snelle uitbreiding bloembollensector
 38. 1970 : Toerisme - 500.000 overnachtingen in Zijpe
 39. 1997 : Grootse viering 400 jaar (de) Zijpe
 40. 1999 : Oudheidkamer Zijpe wordt Zijper Museum

Alle 40 vensters van Canon van (de) Zijpe vindt u op de webpagina: www.zijpermuseum.nl/canon.

Vele nog nooit tentoongestelde objecten uit het eigen depot van het Zijper Museum zijn op de expositie te bewonderen.
Tevens vertoning van de dvd: ‘Zijpe in Beeld’

Deze expositie was te zien van 28 februari t/m 29 december 2010.

 

 

2009 :

Sport in Beeld
Sportfoto’s van Niestadt en Oud + verenigingsmateriaal

[Affiche Expositie Sportfoto’s van Niestadt en Oud]
Download deze affiche (PDF, 74x93cm)

De sport kent helden, zo ook in de Zijpe en Petten. En de sport van nu is niet uit de lucht komen vallen. Daar is een hele ontwikkeling aan vooraf gegaan. In het voorzaaltje van het museum wordt aandacht geschonken aan die Zijper sporthelden. In de middenzaal zijn vijf ‘eilandjes’ met aandacht voor de ontwikkeling van de sporten kolf, schaatsen, gymnastiek, voetbal en handbal in de Zijpe en Petten.


Gymnastiekvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Schagerbrug

Kolf
Tot 1880 werd er niet of nauwelijks aan sport gedaan, er was geen geld en geen tijd voor. Behalve bij de wat meer welgestelden, die kolf speelden en dat al eeuwenlang. Café’s in Burgerbrug, St. Maartensbrug, Schagerbrug en later ook ’t Zand hadden een kolfbaan. Ook nu nog zijn er twee kolfclubs in Zijpe, beide in St. Maartensbrug (dorpshuis De Uytkijk).

IJsclubs
Tussen 1880 en 1895 heerste er een agrarische crisis in ons land, die leidde tot werkloosheid en dus armoede. Bovendien waren er strenge winters, die de situatie nog verergerden. Er bestond nog geen WW. Wel armenzorg, maar die gaf wel heel weinig. Her en der werden hier ijsclubs opgericht. Die verschaften werk in de vorm van baanvegen/baanonderhoud. Zij organiseerden ook uitdelingen van levensmiddelen en brandstof als het erg vroor.

Gymnastiekverenigingen
In de jaren 1890, als de ergste crisisjaren achter de rug zijn, worden er in de Zijpe en Petten gymnastiekverenigingen opgericht. Mogelijk was ‘Werk naar Krachten’ in ’t Zand de eerste. Andere dorpen volgen: ZSC in Burgerbrug (ook atletiek), Ons Genoegen in Schagerbrug, O.O. in Petten, D.O.V. in Oudesluis en SSS en DINDUA in St. Maartensbrug. Zij organiseerden sportfeesten en gaven ieder jaar een uitvoering.

Voetbal
Het voetbal startte hier waarschijnlijk in 1914 met ZVV (Zijper Voetbal Vereniging) in Schagerbrug. Maar dat stopte al in 1915. In 1921 ontstond DOSKO in Oudesluis. PSV in Petten was er vroeg bij en Geel-Rood (later Geel-Zwart) in ’t Zand volgde. In 1939 had zelfs St. Maartensvlotbrug een voetbalteam. Dat werd toen zwaar getroffen door de mobilisatie. Liefst zes spelers moesten in dienst. De overige vijf werden samengevoegd met die van Petten. Voor de oorlog was er al even een VESDO in Schagerbrug, maar de definitieve club van die naam kwam er pas in 1949.

[Voetbalteam Petten]
Voetbalteam PSV uit Petten

Handbal
Handbal in Zijpe is pas van 1945 en later. Geel-Zwart in ‘t Zand was de eerste club. Toen nog met elf op een voetbalveld. DOSKO in Oudesluis en HVS in Schagerbrug volgden.

Sportfoto’s
Vanaf 1950 verschenen er foto’s van sportwedstrijden in de krant. De gebroeders Niestadt uit Schagen waren de persfotografen van de Schager Courant. Met hun Volkswagen-kever reden ze op zondagmiddag door de regio langs een paar sportvelden om wat plaatjes te schieten.
De gehele Niestadt-fotocollectie met ruim 81.000 foto’s, waaronder ruim 15.000 sportfoto’s, is in het bezit van het Zijper Museum. Van veel van die foto’s weten we niet: wie, wat, waar en wanneer. Help ons daarbij.
In het achterzaaltje van het museum zijn op drie computers al die sportfoto’s te bekijken.
In de middenzaal worden vergrotingen van sportfoto’s getoond: een aantal van Niestadt en wat meer van John Oud (en zijn assistenten) die het stokje in 1981/82 van Niestadt overnam. John Oud werkte met veel betere apparatuur (onder meer een telelens) en had ook meer gevoel voor sport.

Deze expositie was te zien van 8 maart t/m 30 december 2009.

 

 

2008 :

Zijpe en het Water
vriend en vijand

[Affiche Expositie Zijpe en het Water]
Download deze affiche (A3, PDF)

 
Zie ook het gelijknamige uitgebreide verhaal elders op deze website.

[Kaart Zijpe 1288]

Petten en Callantsoog bestonden al eeuwen toen tussen 1552 en 1597 het uitgestrekte waddengebied 'de Zijpe' werd bedijkt. Met een stuifzanddijk tussen Petten en Callantsoog en een zeedijk tussen Callantsoog en De Keins/Schagen. Een periode met veel strubbelingen en tegenslag. Ons land was in oorlog met Spanje (80-jarige oorlog).
De Anna Paulownapolder kwam pas in 1845/46 tot stand. Daarvoor was er zee. De West-Friese Omringdijk lag er al sinds 1250/1300, evenals de Schoorlse Zeedijk tussen Krabbendam en Petten.

[Beurtvaart op de Groote Sloot, Schagerbrug; 1907]

Een bedijking heeft twee grote vijanden: de door stormvloeden opgezweepte zee en overtollig binnenwater afkomstig van hevige regenval. Tegen de stormvloeden zijn er de dijken; voor de afwatering is er stelsel van sluizen, vaarten, molens en gemalen.
Tot 1825 was de Groote Sloot, dwars door de Zijpe (van Zijpersluis tot Oudesluis) de slagader. Voor de afvoer van overtollig water én als vaarweg (water als vriend), druk bevaren door trekschuiten, beurtscheepjes en later door de melkschuit. In geval van flinke vorst was er de ijspret.

[Vrachtschip op het Noord-Hollands Kanaal passeert vlotbrug]

Eind 1824 werd het Noord-Hollands Kanaal geopend. Ook weer dwars door de Zijpe. Een veilige en snelle verbinding tussen Amsterdam en de Noordzee (Den Helder). Tot 1876 werd het druk bevaren. Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug ontstonden; de Stolpen en vooral ’t Zand ontwikkelden zich. Met daarbij de bijzondere vlotbruggen. Maar in 1876 kwam het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en de Noordzee (IJmuiden) tot stand, een veel kortere en bredere route.

[De Noorder G in de Zijpe aan de Groote Sloot, St. Maartensbrug]

In 1936 kwam er nog een kanaal bij: Stolpen-Schagen-Kolhorn. Voor de scheepvaart eigenlijk veel te laat, de vrachtauto was al in opkomst. Maar het was crisistijd met veel werkloosheid. Dan kwam zo’n groot project met veel handenarbeid goed uit.

[Uittesten van de naaldkering bij Schagerbrug]

De Hondsbossche en de Pettemer Zeewering beschermen, samen met de duinen, de Zijpe en Petten tegen de zee. Nou ja, Petten moest in de 18e eeuw helemaal landinwaarts verplaatst worden vanwege de zee. Net voor 1800 ging men over tot ‘harde’ zee-weringen. Er werd niet meer geweken voor de oprukkende zee. De Zijpe hield droge voeten. Ook in 1916 toen de Anna Paulownapolder wel overstroomde.

[Afkalven van de kust: Terug naar Af?]

De laatste tijd is er veel te doen over de zeeweringen. Door de klimaatverandering worden de zeespiegel en de golven steeds hoger en doemt een ‘Terug naar Af-scenario’.

[Oprukkende zee: een negatief schouwspel]

Deze expositie besteedt onder meer aandacht aan:

 • de bedijking van de Zijpe (incl. de Hondsbossche);
 • de slagaders van de Zijpe: Groote Sloot en Noord-Hollands Kanaal;
 • de molens en de afwatering van de Zijpe;
 • het reddingswezen en de reddingsbrigades;
 • de actuele bedreiging : Terug naar Af?

Deze expositie was te zien van 28 februari t/m 28 december 2008

 

 

 

2007 :

Zuivel uit de Kop

[Affiche Zuivel uit de Kop, Zijper Museum]
Download deze affiche (A3, PDF)

Na de definitieve inpoldering (1597) en ontwatering van de Zijpe ontstonden er al gauw boerenbedrijfjes. Van de beroepsbevolking werkten de eerste paar honderd jaar de meeste mensen in de akkerbouw en veeteelt.
In de tentoonstelling 'Zuivel uit de Kop' wordt een beeld gegeven van de veranderingen in het boerenbedrijf, toegespitst op het verwerken van de zuivel.
Het verwerken van de melk gebeurde tot ongeveer 1880 op de boerderij zelf. Dit was meestal ook het belangrijkste werk van de boerinnen en de meiden. De melk werd vooral verwerkt tot kaas, (zoals de Edammer en de Goudse), en ook tot boter.

[Expositie Zuivel]

Na 1880 had men echter te maken met grote concurrentie van andere landen waaronder Denemarken, de Verenigde Staten, Argentinië en Australië. Verder was er een gebrek aan arbeidskrachten op de boerderij voor de kaasbereiding. De boeren sloegen de handen ineen en richtten kleine kaasfabriekjes op. In de Zijpe zijn er zo'n 20 fabrieken en fabriekjes geweest. De laatste fabrieken zijn in 1965 gesloten.

[Expositie Zuivel]

De sluiting van kleine kaasfabrieken had te maken met schaalvergroting vanaf de jaren '60. Ook het aantal melkveebedrijven nam daardoor af en de bedrijven die overbleven werden groter. De bedrijfsvoering was mogelijk door ligboxstallen en later ook door melkrobots. Daarnaast werden er steeds meer landerijen gebruikt voor het telen van bloembollen.

[Expositie Zuivel]

Vanaf het begin hebben de boeren in de Zijpe oog gehad voor veeverbetering. Dit was belangrijk om ziekten te voorkomen en voor een grotere melkopbrengst. In de tentoonstelling wordt daarom ook aandacht besteed aan de rundvee-fokverenigingen, de veeartsenij, de kunstmatige inseminatie en het (kracht)voer.

[Expositie Zuivel]

Speciaal voor deze tentoonstelling is door Joop van der Water de gelijknamige film 'Zuivel uit de Kop' geproduceerd.
Tijdens de openingsuren is deze film te bekijken.

27 mei 2007: De 1000ste bezoeker van de zuivelexpositie
16 december 2007: De 2000ste bezoeker van de zuivelexpositie

Deze expositie was te zien van 4 februari t/m 30 december 2007

 

 

 

2006 :

De Zijpe in de Schoolbank
Lager onderwijs in de Zijpe en Petten in de 20e eeuw

Van oudsher hadden de Zijper dorpen Burgerbrug, St. Maartensbrug, Schagerbrug en Oudesluis een openbaar schooltje. Evenals Petten, dat in 1929 bij de gemeente Zijpe kwam. Na de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal (1819-1825) werd 't Zand een echt dorp en kreeg het een schooltje. In dat dorp kwam in 1880 ook een katholieke school en in 1925 nog zo een in Burgerbrug.
Vanaf 1901 is er leerplicht in Nederland: kinderen moeten naar school. Vroeger gingen arme kinderen helemaal niet of maar een paar jaar naar school.

In een schoolklasje uit de jaren 1950/60 wordt een beeld gegeven van het lager onderwijs van toen: lesmethoden en leermiddelen (waaronder befaamde wandplaten). Voorts is er een wisselende grote greep uit de collectie klassefoto's van ons museum te zien.

Zie ook het artikel Onderwijs in de Zijpe en Petten 1600-1970.

[Schoolklas]

Deze expositie was te zien van 5 maart t/m 27 december 2006


[Affiche De Zijpe in kaart gebracht & Zijper in de schoolbank]
Download deze affiche (A3, PDF)

 

De Zijpe in kaart gebracht: (2006)
Cartografie van de Zijpe en omgeving vanaf 1550

In 1552 begon de moeizame bedijking van de opgeslibde wadgronden ten westen van de West-Friese Omringdijk. Er werden dijken omheengelegd, die echter doorbraken (1555/56), weer hersteld werden (na 1561), weer doorbraken (1570) en doorgestoken werden (in 1573 om de Spanjaarden benoorden Alkmaar weg te houden). In 1596/97 volgde de vierde, definitieve bedijking. Landmeters maakten in die periode verkavelingsplannen (unieke manuscriptkaarten) en vanaf 1600 zijn ook de fraaiste kaarten gemaakt. Daarvan zijn prachtige voorbeelden te zien alsmede de oorspronkelijke kopergravures, waarvan er maar heel weinig bewaard zijn gebleven in ons land. Ook wordt een beeld gegeven van oude en moderne methoden van landmeetkunde en cartografie.

Alle bekende kaarten van de Zijpe, vooral uit de periode 1550-1700, worden getoond. Als origineel, als facsimilé (copie) of op de computer.
Zie ook het overzicht van de kaarten van de Zijpe op deze website.

[Doetecomius kaart van de Zijpe uit 1600]

Deze expositie was te zien van 5 maart t/m 27 december 2006

 

 

2005 :

Expositie Overleven 1940-1945

Aanleiding voor deze expositie is natuurlijk in de eerste plaats het feit dat het in 2005 het 60 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting.

[Affiche Overleven 1940-1945 Zijper Museum]
Download deze affiche (PDF)

Op de expositie zijn onder meer te zien:

 • Objecten uit de eigen collectie van het museum en tijdelijke bruiklenen.
 • De film 'Donkere Dagen' (verkorte versie; gemaakt op basis van onder meer het Niestadt-filmmateriaal van het Zijper Museum).
 • Voorts is op de computers in het museum de beeldbank met de vele Niestadt-foto's uit de oorlogsperiode (betreft vooral Schagen en de Wieringermeerpolder) te bekijken. Ook zijn er vergrotingen van een aantal van die foto's te zien.

Van 6 februari 2005 t/m wo 28 december 2005 heeft de expositie Overleven 1940-1945 plaatsgevonden.

Zie ook:
Het verhaal van Arie Brak: Gasten over de vloer; Als kind op de boederij in oorlogstijd.

Meer informatie over deze expositie is elders te vinden.

 

 

 

2004 :

Trams en Treinen door de Zijpe

Een expositie in woord en beeld over
 • de trein Schagen-Den Helder (vanaf 1865),
 • de Noorder stoomtram Schagen-Alkmaar (1913-1933) en
 • het werkspoor langs de kust (1863-1953)
in de gemeente Zijpe.

[Locomotief Bello voor de entree van het dorp Schagerbrug]

Getoond wordt onder meer een schaalmodel van het eerste deel van de tramlijn tussen Schagen en Schagerbrug, veel foto's, diverse attributen, video, dvd, en veel ander uniek beeld- en documentatie materiaal, voor een deel afkomstige van andere musea en organisaties.

Beleef de tijd terug tijdens deze indrukwekkende expositie.

[De Trams/treinen expositie]

Deze expositie vond plaats van 1 februari 2004 t/m 29 december 2004

Meer informatie is elders te vinden.

Zie ook het artikel uit de Zijper Historie Bladen: Trams en treinen door (de) Zijpe.

 

 

 

2004 :

Het Geheugen van Zijpe

Getoond wordt een door Frank van Loo en Gerard van Nes gekozen selectie uit de door de (pers)fotografen Willem en Lubèrt Niestadt gemaakte set van 4065 foto's, welke sinds begin maart 2004 zijn te bewonderen via de website 'Het Geheugen van Nederland' van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Sinds 2004 is het Zijper Museum met zijn Niestadt fotocollectie, naast zo'n 25 gerenommeerde Nederlandse musea en instellingen, deelnemer aan 'Het Geheugen van Nederland', de digitale schatkamer van Nederland met 700.000 afbeeldingen, 250 uur film en 100 uur audio van de Koninklijke Bibliotheek

[De Niestadt fotocollectie bij 'Het geheugen van Nederland']

Bij 'Het Geheugen van Nederland' is uitgebreid informatie te vinden van de gebroeders Niestadt en van hun fotowerk, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal.

Zie ook het persbericht: 'Regio Schagen wereldwijd in beeld'

Deze expositie vindt plaats van 10 maart 2004 tot eind 2004.

 

 

 

2003 :

De (stolp)boerderijen van de Zijpe

De Zijpe telt nog zo'n 320 (stolp)boerderijen, waarvan er 23 monument zijn.
Deze expositie gaf daar een beeld van door onder meer foto's, een modelstolp en agrarische werktuigen/gebruiksvoorwerpen. In april en mei was ook de presentatie 'De stolp in beeld' van de Boerderijen-stichting Noord-Holland ('Vrienden van de stolp') te zien. Voorts: een fietsroute langs een paar musea en vooral veel boerderijen, en de mogelijkheid om in de buurt een originele zomerstal te bezichtigen.

[Expositie boerderijen]

Van begin april 2003 tot eind 2003 vond deze expositie 'Wat een pracht...', de (stolp)boerderijen van (de) Zijpe, plaats (2003 was het jaar van de boerderij!).

Meer informatie over de Zijper boerderijen is elders te vinden.

 

 

 

2002/2003 :

Beurtschippers

Op basis van de fotocollectie van de heer Cees de Groot (Petten, voorheen St. Maartens(vlot)brug), foto's e.d. van de familie Bestevaer (Oudorp) en mevrouw Van den Ouden-van Buuren.
Scheepsmodellen in bruikleen van de familie Bestevaer, Museum Vreeburg (Schagen), familie Paarlberg (Heerhugowaard) en Museum De Broeker Veiling.
Coördinatie en organisatie: Pauline Ravestijn en Jan E. de Boer;
Vormgeving: Cor Schoemaker.

[Beurtschip]

Deze tentoonstelling vond plaats van 1 december 2002 tot medio maart 2003 .

Meer wetenswaardigheden welke met de beurtschipperij te maken hebben is elders te vinden.

 

 

 

2002/2003 :

Daan Pool

Een kleine tentoonstelling over Daan Pool naar aanleiding van de 'Biografische Musical' gebaseerd op de levensloop en carrière van deze uitzonderlijke figuur uit Oudesluis (cabaretier, kleermaker en filmer).

[Daan Pool en zijn gezelschap]
Daan Pool en zijn gezelschap

Deze tentoonstelling vond plaats van 17 maart 2002 tot midden maart 2003.

 

 

 

2002/2003 :

Topstuk -- Kopstuk

De museumconsulenten Peter Saal en Jan Sparreboom hebben zo'n 40 topstukken in de collecties van de musea in de Kop van Holland aangewezen. Het betreft de musea boven de lijn net onder Alkmaar - Hoorn. Rond deze topstukken is een heel project opgezet, met als doel het trekken van bezoekers.

Uit de collectie van het Zijper Museum is als topstuk gekozen: de documentenkist van het Hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duyne tot Petten uit 1730.
Deze kist is aan drie zijden fraai versierd met houtsnijwerk (onder meer de wapens van de dijkgraaf en de hoogheemraden). De kist stond in de vergaderzaal van het Hoogheemraadschap in het Gemenelandshuis (bestuurscentrum) in de Hazepolder bij Petten.

In 1975 kon de gemeentelijke commissie van de toenmalige Oudheidkamer Zijpe (het tegenwoordige Zijper Museum) dit kleinood aankopen op een veiling van Mak van Waay (onderdeel van Sotheby) in Amsterdam. Hoe en door wie de kist op de veiling is aangeboden was en bleef geheim.
Drs. Jan T. Bremer uit Wieringerwaard, in 1999 door Prins Bernard onderscheiden met de Zilveren Anjer voor zijn publicaties, is bereid gevonden het topstuk voor ons te presenteren op video.

[Archiefkist 1730]
Archiefkist 1730

Kopstuk -- Topstuk was te bezichtigen van 10 april 2002 tot eind 2003.

 

 

 

2002/2003 :

Educatief project: 12x Zijpe

In 12 mini-presentaties werd een beeld gegeven van de ontwikkeling van Zijpe vanaf de Steentijd. Het was in eerste instantie bestemd voor de groepen 7 en 8 van de Zijper basisscholen. Met een wegwijzer, allerlei opdrachten, boeiende voorwerpen alsmede beeld- en geluidsmateriaal.
De 12 minipresentaties betroffen: archeologische vondsten (sporen van bewoning van circa 200 na Chr.); de bedijking 1552-1597; de waterstaatszorg (o.m. molens); Petten; polder- en gemeentebestuur; de buitenverblijven in de Zijpe in de 17e en 18e eeuw; de oorlog van 1799; aanleg van het Noordhollands kanaal dwars door de Zijpe (1822-1824); de zuivel; het vervoer; de electrificatie; de Tweede Wereldoorlog.
Contactpersonen: Ellen Klomp-Zwanenburg (Schagerbrug) en Joke Snel (Schagerbrug).

Deze presentatie vond in 2002 tot begin maart 2003 plaats.

 

 

 

Begin 2002 :

Schoenlepels van alle tijden

[Schoenlepels]

De heer Martien Tuithof uit Schagerbrug is een verwoed verzamelaar van schoenlepels. Zijn collectie omvat zo'n 1300 verschillende exemplaren waarvan een ruime selectie is te bekijken in het Zijper Museum. De oudste exemplaren in zijn indrukwekkende verzameling zijn van koehoorn en van ijzer/metaal. Ze dateren van zeker (ver) vóór 1900.
Landen van herkomst: Nederland, belgië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Noorwegen, Denemarken, Polen, Italië, verenigde Staten, canada, Thailand, Indonesië, Japan en China.

Deze tentoonstelling startte tijdens de kerstdagen van 2001 en eindigde 10 maart 2002.

Laatste nieuws:
Martien Tuithof uit Schagerbrug mag zich sinds 27 februari 2004 wereldrecordhouder schoenlepels verzamelen noemen. Het record is officieel erkend door het Guinness Book of Records.
De verzamelaar had voor het record in totaal 1594 schoenlepels in zijn bezit. Inmiddels is zijn verzameling de 2800 schoenlepels gepasseerd.

 
Informatie over de huidige exposities is elders te vinden.


Zijper Museum, Schagerweg 97b, 1751 CB Schagerbrug
WWW: http://www.zijpermuseum.nl/
Laatste wijziging: 1 maart 2012
Informatie: info@zijpermuseum.nl