Vorige exposities

Namen van de exposities die de afgelopen jaren zijn gehouden:

 • Niestadt – Ter Beziens – Beatles (2017/2018)
 • Van Bol tot Bloem (2017_1)
 • Winterse Werken van Anton Pieck (2016-2017)
 • Zijpe in Oorlogstijd & Schatjes van Zolder (2015)
 • Schatjes van Zolder (2014)
 • De Zijper Dorpen polderen voort (2012-2013)
 • Cornelis Bok en zijn tijd 1750-1850 + 40 vensters uit de ‘Canon van (de) Zijpe (2011)
 • Canon van (de) Zijpe: de geschiedenis van (de) Zijpe in 40 vensters (2010)
 • Sport in Beeld  – Sportfoto’s van Niestadt en Oud + verenigingsmateriaal (2009)
 • Zijpe en het Water – vriend en vijand (2008)
 • Zuivel uit de Kop (2007)
 • De Zijpe in de Schoolbank Lager onderwijs in de Zijpe en Petten in de 20e  eeuw  (2006)
 • De Zijpe in kaart gebracht: Cartografie van de Zijpe en omgeving vanaf 1550 (2006)
 • Expositie Overleven 1940-1945 (2005)
 • Trams en Treinen door de Zijpe(2004)
 • Het Geheugen van Zijpe (2004)
 • De (stolp)boerderijen van de Zijpe (2003)
 • Beurtschippers (2002-2003_4)
 • Daan Pool (2002-2003_3)
 • Topstuk — Kopstuk (2002-2003_2)
 • Educatief project: 12x Zijpe (2002-2003_1)
 • Schoenlepels van alle tijden (2002)

Een meer uitgebreide beschrijving van de gehouden exposities, met daarbij de affiches, tot en met het jaar 2012 is hier te vinden. Er zijn aparte pagina’s beschikbaar voor de exposities Schatjes van Zolder en Niestadt – Ter Beziens – Beatles.

 Voor de affiches van de exposities van de latere exposities zie hieronder: