Gedachtewisseling met bevriende instellingen

In de bijeenkomst van 30 januari 2012 (zie het bericht “Brainstormsessie gepland over de huisvesting” van 26 januari jl.) is door bestuur en adviseurs van het Zijper Museum gesproken met bestuursvertegenwoordigers van de Historische Vereniging “De Zijpe”, de Melchior Stichting en de Stichting “De Zijper Molens” te volgen strategie met betrekking tot de huisvesting van het museum. Daarbij is afgesproken om gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens het vragenuurtje op de vergadering van de fusieraad op 2 februari a.s.

Het idee was om daarbij een pamflet uit te delen waarin de bijzondere plaats van het Zijper Museum en de verantwoordelijkheid van de gemeente Zijpe voor het museum worden uitgelegd. Het pamflet moest vooral ook de zorg weergeven die bij alle betrokkenen van het museum leeft over het voortbestaan van het ZM. Deze zorg spitst zich vooral toe op de toekomstige huisvesting en de passieve rol van de gemeente Zijpe daarbij.
Tijdens de bijeenkomst is gewezen op de ongemakkelijke positie waarin het bestuur zich bevindt. Immers, het is een bestuurscommissie van een gemeente die [door datzelfde bestuur] wordt aangesproken op haar passief gedrag.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.