Weer onderzoek herontwikkeling locatie gemeentehuis Zijpe

Schagen FM brengt op de website het nieuws dat het college van B&W van de gemeente Schagen een gedegen onderzoek wil laten uitvoeren naar herontwikkeling van de locatie gemeentehuis Schagerbrug. Gemeld wordt dat ook het Zijper Museum betrokken wordt bij het onderzoek en dat de gemeenteraad binnenkort gevraagd zal worden of het museum in Schagerbrug moet blijven of moet verhuizen naar een andere plek binnen de gemeente.

Het bericht valt ook te lezen op de website van de gemeente Schagen in de rubriek Raadnieuws. Het vervolg luidt:

“Al eerder probeerde de gemeente het oude, leegstaande gemeentehuis te verkopen. Drie kopers meldden zich met onder andere plannen voor een supermarkt, een migrantenhotel en woningbouw. Het college besloot in oktober het gebouw uit de verkoop te halen toen bleek dat de drie opties geen steun kregen van de gemeenteraad.

Het college wil nu een gedegen onderzoek laten uitvoeren naar herontwikkeling van de locatie. In dit nu lopend onderzoek wordt nadrukkelijk ook invulling met woningbouw meegenomen. Er zijn verschillende ideeën binnengekomen, onder meer van de dorpsraad, die bij het onderzoek worden betrokken. (…)
Eisen aan het bestemmingsonderzoek zijn: dat het moet passen in gemeentelijk beleid en in de financiële kaders, plus dat voor de oplossingen voldoende draagvlak moet zijn bij de inwoners. Gemeente Schagen verwacht binnen enkele maanden dit onderzoek af te ronden.

Op dit moment vindt het Zijper Museum nog een onderkomen in een van de panden. In overleg met het Zijper museum zal bekeken worden wat voor hen qua huisvesting de beste oplossing is. Aan de gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd om een zienswijze: is het museum per definitie gebonden aan deze locatie of wil de raad verhuizing binnen grenzen mogelijk maken. Om vandalisme aan de rest van de panden te voorkomen is momenteel een anti-kraakregeling getroffen.”

Het bestuur van het Zijper Museum was al eerder geïnformeerd over het aanhouden van het plan voor de locatie Ott in verband met een nieuw initiatief (een oud idee van de Dorpsraad Schagerbrug). Nu is duidelijk gemaakt dat echt alles weer mogelijk is.
De  lezer die bij het in te stellen “gedegen onderzoek” een aha-erlebnis meende te hebben kan gerust zijn, dat is terecht. Op 27 november 2012 aanvaardde de gemeenteraad van Zijpe een motie van de voorganger van Jess, de BKV, waarin deze voorstelt dat:   

“het College van B&W van Zijpe of haar rechtsopvolger het College van B&W van Schagen (na 1 januari 2013) een gedegen onderzoek doet naar het hergebruik van het gemeentehuis van Zijpe. (met behoud van het gehele oorspronkelijke gebouw).”

Jawel, we zijn een jaar later en precies terug bij af. Overigens: het vervolg van de motie van de BKV is ook interessant; de BKV stelt namelijk voor dat:

“het College van B&W van Zijpe of haar rechtsopvolger het College van B&W van Schagen ( na 1 januari 2013) zorg draagt dat de uitwerking van de bovengenoemde punten uiterlijk op 1 juli 2013 worden gerapporteerd aan de gemeenteraad.”

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.

2 Reacties op Weer onderzoek herontwikkeling locatie gemeentehuis Zijpe

  1. wpadm schreef:

    Het staat er misschien niet al te duidelijk, maar wat bedoeld wordt is het volgende: de gemeente Schagen houdt het plan Ott (waarvoor B&W eerder gezegd had dat te zullen steunen en voor te leggen aan de raad) aan omdat er sprake is van een nieuw initiatief. Met dit nieuwe initiatief bedoelt de gemeente het idee van de Dorpsraad van Schagerbrug om woningbouw te realiseren op de locatie Schagerweg 97 en het Zijper Museum in het Hoofdgebouw te huisvesten. Dit idee bestond echter al veel langer, was ook aan de gemeente bekend, en kan dus moeilijk een nieuw initiatief worden genoemd.

    Het klopt dat het plan voor de locatie Ott al is ontstaan in het overleg tussen het bestuur van het Zijper Museum en burgemeester Dekker van Zijpe

  2. Gea Onck schreef:

    Locatie Ott is geen oud idee van de Dorpsraad maar van het bestuur van het Zijper Museum. Wij hebben destijds locaties aangedragen in opdracht van burgemeester Anja van Apeldoorn. Dat was zomer 2011. We hebben bijna zomer 2014 en zijn nog niets opgeschoten!!!!

Reacties zijn gesloten.