Gerard van Nes krijgt koninklijke onderscheiding

Zaterdagmiddag 10 maart heeft Ben Blonk,  als loco-burgemeester van de gemeente Schagen, een koninklijke onderscheiding uitgereikt  aan Gerard van Nes. Gerard, al sinds 2000 vrijwilliger bij het Zijper Museum, kreeg de onderscheiding voor het opzetten en ontwikkelen van het ZCBS dat inmiddels bij meer dan 75 musea en erfgoedinstellingen wordt gebruikt voor het beheren van hun objectencollecties en beeldbanken.  

De uitreiking vond plaats ter afsluiting van een  ZCBS-gebruikersbijeenkomst en algemene ledenvergadering van de gelijknamige vereniging. Toevalligerwijs vond deze bijeenkomst dit jaar plaats op de locatie van de Stichting Behoud Erfgoed NLR, aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam, vlakbij de geboortegrond van Gerard.

Het idee voor de ontwikkeling van ZCBS is ontstaan bij het werk van Gerard in het Zijper Museum. Die ontstaansgeschiedenis vinden we terug in de naam ZCBS, die staat voor Zijper Collectie Beheer Systeem. Specifiek voor beeldbankbeheer en pubilcatiebeheer zijn er de varianten ZBBS en ZPBS, die net als ZCBS bij veel instellingen in gebruik zijn.

De systemen worden voor niet-commerciële doeleinden gratis beschikbaar gesteld aan leden van de daartoe opgerichte vereniging ZCBS. De onbaatzuchtige wijze waarop hij zijn software beschikbaar stelt en de ondersteuning die hij daarbij biedt vormden de achtergrond voor deze hoge onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Ook via dit bericht willen we vanuit het Zijper Museum Gerard van harte gelukwensen met deze onderscheiding en onze erkentelijkheid uitspreken voor het vele werk dat hij voor ons museum heeft verricht en voor de professionele dienstverlening rond ZCBS waarvan ons museum en andere instellingen zoveel profijt hebben.

Andere media besteedden eveneens aandacht aan het toekennen van de onderscheiding, zie bijvoorbeeld het bericht in  Noord-Hollands Dagblad. 

Dit bericht is geplaatst in Vrijwilligers. Bookmark de permalink.