Canon van de Zijpe (boek)

In 2010 heeft het Zijper Museum het door de historicus L.F. (Frank) van Loo geschreven boek “De Canon van Zijpe – Zijpe in 40 vensters” uitgegeven. Het boek is een herziene en aangepaste versie van de verzameling teksten die al eerder, onder de naam Canon van Zijpe: IJkpunten uit de Geschiedenis van Zijpe, op de website van het Zijper Museum waren geplaatst. Wat opmaak en illustraties betreft wijkt het boek aanzienlijk af van de toenmalige website-versie.

Het boek is voor € 9,– te koop bij het museum.