Mysterie van de Zijper Courant

De Zijper Courant verscheen 2-3 keer per week. Slechts een viertal jaargangen tussen de allereerste uitgave in 1879 en de laatste uitgave uit het bezit is van het museum (1939) ontbreekt, en wel die van 1882, 1897, 1899 en 1938.

De eerste vier proefnummers staan integraal op internet (zie de links rechtsonder op kranten).

Het laatst bekende nummer is volledig in PDF beschikbaar gesteld:
Zijper Courant van 30 december 1939 (8 pagina’s, 4.6Mb)

Van de periode na 1 januari 1940 zijn geen uitgaven bekend, evenmin zijn er in de laatst bekende uitgave mededelingen te vinden over een voorgenomen beëindiging van de krant. Het decembernummer meldt wel:

Ook in de leggers van de Schager Courant van 1940 waren geen berichten te vinden over een mogelijke beëindiging van de Zijper Courant. Wat er na 1 januari 1940 met de Zijper Courant is gebeurd blijft dus vooralsnog een raadsel:

  • Is uitgever Willem van Loenen vrijwillig gestopt met ‘zijn’ Zijper Courant?
  • Werd hij verplicht door de oorlogsdreiging (mobilisatie!)?
  • Wanneer precies was het laatste nummer?
  • Zijn er misschien nog ergens op een zolder Zijper Couranten van 1940 (hopelijk van het laatste nummer)?
  • Is er misschien in de Schager Courant toch nog een melding van geweest?
  • Hoe was het met de verspreiding van de krant eind jaren ’30?
  • Hoeveel abonnees kende de Zijper Courant in die tijd?

Het plotselinge overlijden van de Zijper Courant is dus voor het Zijper Museum een groot mysterie!

Misschien dat u nog iets weet uit de eerste maanden van 1940? Of heeft u (hopelijk) nog een krant uit die tijd?

Weet u iets? Het kleinste bericht kan al waardevol zijn!

Stuur dan een e-mail naar: info@zijpermuseum.nl of vul het contactformulier op deze site in.