Huidige expositie

Naast de vaste expositie over de geschiedenis van polder De Zijpe en de exposities van de fotocollecties Niestadt en Ter Beziens is in 2019 een tijdelijke expositie te zien van schilderijen van de schilder Jan Veuger.

Molen OT Marlies Brommer 2019

Op 12 oktober is een nieuwe gastexpositie van start gegaan rond het thema Zijper molens. Deze expositie is samengesteld door de Stichting De Zijper Molens en loopt tot eind 2019.   
Stichting De Zijper Molens heeft het volgende persbericht over de expositie uitgegeven:

In het vernieuwde Zijper museum wordt de geschiedenis van de polder de Zijpe en zijn bewoners op een interactieve wijze gepresenteerd. De Poldermolens lagen aan de grondslag van de Zijpe. Zonder hun bemaling was de Zijpe nog een waddenlandschap.

In de vaste collectie is al veel te zien over de Zijper Molens. Deze gasttentoonstelling belicht nog veel meer kanten van de Molens. De genomineerde foto’s van de fotowedstrijd over de Zijper Molens worden hier getoond, waaronder de winnende foto die op 20 oktober op de Zijper Molendag wordt bekend gemaakt. Ook zijn in de gasttentoonstelling historische schilderijen en prenten van de molens opgenomen.

Een kaart met alle molens van de Zijpe wordt tentoongesteld, inclusief de verdwenen molens. Verschillende kanten van de molens worden uiteengezet. Hoe werkte de molen  en hoe duurzaam waren de molens toen en hoe kunnen de molens nu ook weer duurzaam worden ingezet.

De gasttentoonstelling is vanaf 13 oktober tot eind 2019 te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van het museum,
d.w.z.:
t/m  31-10: op zondag, maandag, donderdag van 12.00 -16.30 u.
van 03-11  – 30-12:  op zondag en maandag 12.00 -16.30 u.

Ook zijn er wandel- en fietsroutes beschikbaar naar alle Zijper Molens. Deze molens zijn te bezichtigen als de vlag uit hangt. 

Op zondag 17 november a.s. om 15.00 uur speelt OZOS in het Zijper Museum de toneelvoorstelling “ De Klucht van de Molenaar”. 

Ook zijn er verschillende lezingen:

  • Zondag 3 november 2019 om 15.00 uur houdt Eric Zwijnenberg (vice voorzitter Stichting De Zijper Molens de lezing “ Verdwenen en bestaande molens in de Zijpe”.
  • Vera van Vuuren (bestuurslid) houdt zondag 24 november 2019 om 15.00 uur  de lezing “ Molens Duurzaam Vroeger en Nu“.
  • Bert Janssen (oud-bestuurslid) houdt 15 december 2019 om 15.00 uur de lezing “De ontwikkeling van molen naar Windturbine“.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera van Vuuren, bestuurslid Stichting Zijper Molens via veravanvuuren@hotmail.com of tel. 06 2224909

www.zijpermolens.nl