Huisvesting: eisen, financiële kader en locaties

Op 27 februari heeft het bestuur een gesprek gehad met het bestuur van de Stichting Behoud Korenmolen Zeeman (SBKZ) over de mogelijkheden die deze stichting ziet om op de locatie in ‘t Zand het Zijper Museum onder te brengen. Het ZM-bestuur heeft in dat gesprek aangegeven dat de daaropvolgende weken het Programma van Eisen voor de Huisvesting van het Zijper Museum zou worden afgerond. De versie die de SBKZ eerder van de gemeente had ontvangen is een concept dat nadere uitwerking behoefde. Daarbij ging het met name om de museale eisen die gesteld moeten worden aan locatie, pand en individuele ruimten ten einde het museum te laten voldoen aan de normen van het Nationaal Museumregister.

Voor de definitieve versie van het Programma was het de bedoeling om gebruik te maken van de rapportage van Fund’m. Dit adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Zijpe een aantal eerder door het ZM-bestuur genoemde locaties onderzocht en bij dat onderzoek gebruik gemaakt van het concept Programma van Eisen. Het heeft nogal lang geduurd voordat het complete rapport (in feite 2 opeenvolgende rapportages met bijlagen) in het bezit van het ZM-bestuur was. Omdat de daarin verwachte beschouwing over museale eisen ontbrak heeft dit rapport maar weinig kunnen bijdragen aan het Programma van Eisen.

Na het genoemde overleg met de SBKZ heef een soortgelijk gesprek plaatsgevonden met de heer K. Ott van Bouwbedrijf Ott in Schagerbrug over zijn aanbod om het Zijper Museum in zijn (te verbouwen) voormalige bedrijfspand aan de Grote Sloot in Schagerbrug te huisvesten.

De opties Zeeman en Ott zijn op 11 maart aan de orde geweest in het overleg dat het ZM-bestuur heeft gehad met wethouder Blonk van de gemeente Schagen en zijn daarna ook in de media terechtgekomen. In het gesprek is door de wethouder bevestigd dat de financiële randvoorwaarden (280.000 € eenmalig t.b.v. herhuisvestingkosten incl. verhuis- en inrichtingskosten, alsmede 15 jaar lang een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 20.000) gelden voor elk van de in beeld zijnde locaties. Naast die van Zeeman en Ott waren ook het Oostpaviljoen en het Hoofdgebouw (plus raadzaal) van het gemeentehuis in Schagerbrug nog steeds opties voor de huisvesting.

In de bestuursvergadering van 27 maart heeft het bestuur het Programma van Eisen formeel afgerond. Aanvullingen met betrekking tot museale eisen zijn er beknopt in opgenomen, voor
details wordt verwezen naar de hiervoor geraadpleegde literatuur. Het definitieve Programma is toegestuurd aan de gemeente Schagen en ook aangeboden aan de initiatiefnemers Zeeman en Ott. Deze gaven aan dat hun plannen ook zouden kunnen voldoen aan dit definitieve eisenpakket.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.