Huisvesting Zijper Museum

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 5 januari jl. ging voorzitter Geert van Dijk van het bestuur in op de gesprekken die het bestuur met burgemeester Dekker heeft gevoerd over de toekomst van het Zijper Museum. Bij de laatste bespreking, op 4 januari, is duidelijk geworden dat het gemeentehuis in Schagerbrug na de fusie niet meer gebruikt zal worden door de nieuwe gemeente.

De gemeente Zijpe zal het pand eind 2012 verlaten. Voor het Zijper Museum betekent dit dat het elders gehuisvest zal moeten worden. Hoewel de overgang naar een andere locatie niet onmiddellijk per 1 januari 2013 gerealiseerd hoeft te zijn moet wel zo snel mogelijk een onderkomen worden gezocht en moeten de voorbereidingen voor een verhuizing in gang worden gezet. Bovendien zullen voor de periode 1 januari tot aan de verhuisdatum infrastructurele voorzieningen moeten worden getroffen omdat die door de verhuizing van de gemeente komen te vervallen.

Het bestuur heeft na het eerste gesprek met de burgemeester een Programma van Eisen opgesteld waaraan de toekomstige huisvesting zal moeten voldoen. Dit Programma wordt toegelicht en besproken. Voor het voortbestaan van een volwaardig Zijper Museum vindt het bestuur bovendien dat alleen Schagerbrug en Sint Maartensbrug (in die volgorde) geschikt zijn als vestigingsplaatsen voor het museum. Momenteel oriënteert het zich op de mogelijkheden die zich in die plaatsen voordoen.
Intussen zijn de plannen voor de tijdelijke huisvesting voor de fusiepartners Schagen-Harenkarspel-Zijpe en het lot van het Zijper gemeentehuis in de openbaarheid gekomen, zoals blijkt uit het volgende artikeltje.

Knipsel uit het Noordhollands Dagblad (klik voor vergroting)

Zaterdag 21 januari meldde het Noordhollands dagblad dat de Fusie-Stuurgroep voorstelt om het gemeentehuis in Schagerbrug in de verkoop te doen. De verenigde gemeenteraden zullen hier op korte termijn over beslissen (Artikel Noordhollands Dagblad). Voor meer informatie over gevolgde procedure bij de voorbereiding op de fusie zie: regelgeving rond de fusie

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.