Huisvesting ZM in de fusieraad

Op 2 februari 2012 vond in Schagen een vergadering plaats van de fusieraad (de gezamenlijke gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe). Op de agenda stond het voorstel van de HSZ-stuurgroep met betrekking tot de (tijdelijke) huisvesting voor de nieuwe gemeente.
De heren Wiskerke en Kröger reageerden in eerste resp. tweede termijn op dit voorstel. Co Wiskerke (CDA) zou zich kunnen voorstellen dat de Milieudienst gaat verhuizen naar het vrijkomende gemeentehuis van Zijpe. Voordeel: meer ruimte in Schagen en het Zijper Museum zou zodoende op de bestaande plek kunnen blijven dan wel kunnen verhuizen naar de gerenoveerde molen in ’t Zand. Het zal immers niet eenvoudig zijn om vastgoed te verkopen. Lege ruimtes kunnen worden verhuurd.

De heer Kröger (BKV) memoreert dat de gemeente Zijpe in het verleden een legaat heeft aangenomen in relatie tot het behoud van het Zijper Museum, waarover in het voorstel niets valt te lezen wat wel had gemoeten, mede met het oog op de kosten als besloten zou worden om het gemeentehuis in Schagerbrug te sluiten en met het oog op het bestuur van het Zijper Museum. Hoewel hij de suggestie van het CDA waardeert, ligt het meer voor de hand om te gaan praten met het bestuur van het Zijper Museum.
De heer Marees (portefeuillehouder) antwoordt dat een verhuizing van de Milieudienst naar het gemeentehuis Zijpe een prijzige aangelegenheid wordt en dus niet voor de hand ligt. Deze dienst en het huidige personeelsbestand kunnen bovendien worden ondergebracht in Schagen en Harenkarspel. Het Zijper Museum valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Zijpe. Er is al meermalen met de commissie van het Museum gesproken over een goede oplossing.
Zie voor een uitgebreid verslag van de vergadering: Website Fusiegemeente HSZ.
 

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.