Informatiebijeenkomst Dorpsraad Schagerbrug

Zaterdag 11 mei heeft een door de Dorpsraad van Schagerbrug georganiseerde informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de plannen van initiatiefnemers van Diepen en van Vuure rond het oude gemeentehuis van de gemeente Zijpe. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het in de publiciteit gekomen raadsvoorstel van het College van B&W Schagen (d.d. 29 april), waarin de gemeenteraad werd gevraagd zijn zienswijze te geven op de plannen van van Diepen en van Vuure.
De bijeenkomst is door zeer veel belangstellenden uit het dorp en door gemeentelijke politici bijgewoond. Beide initiatiefnemers hebben hun plannen toegelicht en zijn ingegaan op vragen vanuit het publiek. De toelichting komt overeen met wat ze eerder die week aan het ZM-bestuur hadden duidelijke gemaakt: zie de bijdrage ‘Overleg met van Diepen en van Vuure’ in deze blog. Na afloop van de bijeenkomst hebben de dorpsbewoners hun standpunt over de plannen kenbaar kunnen maken door aan te geven aan welk plan ze de voorkeur gaven. Van de 105 uitgebrachte stemmen kreeg het plan van Vuure 81%, 4% ging naar het plan van Diepen; 15% was voor een alternatieve bestemming van het gemeentehuis.
Verdere informatie is te vinden op http://www.dorpsraadschagerbrug.nl. Daar meldt de dorpsraad dat hij nauw betrokken wil blijven bij de verdere uitwerking van de plannen. en dat er in de definitieve plannen rekening moet worden gehouden met de positie van het Zijper Museum. Hierbij is met name het besluit van de  gemeenteraad Zijpe van 27 november 2012 van invloed. Dit besluit noemt met name de toezegging aan het Zijper museum om 1 keer te verhuizen en voor minimaal 15 jaar onderdak te krijgen.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.