Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers Zijper Museum 2016

 

Verlies- en Winstrekening 2016: Inkomsten
  Begroting  Werkelijk 
1. Verkoop uit windel 100,00 214,31
2.Rente  150,00 219,79
3. Donaties 300,00 0,00
4. Diverse baten p.m. 597,00
5. Diverse gemeentelijke subsidies 28.050,00 12.318,09
6. Gemeentelijke subsidie Bouw    38.352,80
Totaal 28.600 51.701,99
     
Verlies- en Winstrekening 2016: Uitgaven
1. Algemene kosten 400,00 165,85
2. Contributies en
     abonnementen
  1.085,40
3. Overige bestuurs- en  
     organisatiekosten
  0,00
4. Huur gebouw   5.000,00
5. Afschrijving inventaris   1.625,88
6. Onderhoud en reparatie
     gebouw
12.550,00 7.742,03
7. Onderhoud en reparatie
     inventaris
900,00 3.158,55
8. Interieur gebouw    793,52
9. Kosten energie en water  10.000,00 9.223,87
10. Belastingen   125,00
11. Beheer Collectie 1.000,00 278,27
12. Consolideren Collectie 600,00 4.390,15
13. Inrichten expositie 2.500,00 4.391,63
14. Schoonmaakkosten 1.000,00 267,62
15. Drukwerk en kantoor-
      benodigdheden
  154,05
16. Organisatiekosten  2.000,00 225,65
17. Representatie  300,00 57,79
18. Telefoonkosten    383,69
19. Bankkosten     127,58
20. ICT-kosten  500,00 724,08
21. PR/voorlichting/
       educatie/website 
1.000,00 0,00
22. Bindingsactiviteiten  1.550,00 1.477,59
Totale uitgaven 34.300,00 41.398,20
     
Verlies- en Winstrekening 2016: Resultaat
Resultaat -5.700 10.303,79

Toelichting op de verlies- en winstrekening

Inkomsten:
6. Was niet begroot

Uitgaven:
4. Was niet begroot
5. Was niet begroot
8. Was niet begroot
10. Was niet begroot
18. Opgenomen in post 1
19. Opgenomen in post 1