Jaarcijfers 2017: Balans

Jaarcijfers 2017: BALANS

   

Balans (eind 2017)  Activa
Vaste activa Debet Credit 2017  
Gebouwinstallaties 30 jaar 25.763,09 888.38 24.874,71   
Inventaris 10 jaar 5.131,21 570,10 4.561,11   
Inventaris 5 jaar 669,60 167,40 502,20  
Collectie 1,00 0,00 1,00  
Voorraad winkel 100,00 0,00 100,00   
       totaal   30.039,02 
Vlottende activa        
Debiteuren 72.618,11 28.713,00 43.905,11  
      totaal 43.905,11 
Liquide middelen        
Kas 22,50 0,00 22,50   
RABO betaalrekening 97.988,65 96.956,96 1.031,69   
RABO bedrijfsspaarrekening  64.796,23  35.700,00  29.096,23   
      totaal 30.150,42
TOTAAL ACTIVA       104.094,55 
 Activa

 

 

Balans (eind 2017)  Passiva
Eigen vermogen eind 2016 0,00 10.303,79 10.303,79   
Resultaat 2017 0,00 5.000,07 5000,07   
Eigen vermogen eind 2017     totaal 15.303,86 
         
Reserveringen        
Reserveringen*  0,00 48.900,00 48.900,00  
 Voorzieningen 650,41 650,41  0,00   
      totaal 48.900,00
Kort vreemd vermogen        
Crediteuren 31.012,85 70.903,54 39.890,69   
Betalingsverschillen 39.000,00 39.000,00 0,00  
      totaal 39.890,69 
TOTAAL PASSIVA       104.094,55 
Passiva

* incl. Correctie betalingsverschillen